Ystad St. Peder, Skåne. Gravsten. Slægtstavler for Axel Brahe og Anne Brok

 

Gift 1. gang med

Ludvig Marsk (Munk)

+1500

 

 Frille

Oldemor – MMM

Karen Hakonsdatter

Frille

Nævnt 1439

 

 Krummedige

Mormor – MM

Lisbet Eriksdatter

Krummedige

Oldefar – MMF

Erik Krummedige

Til Rundtoft

+1439

 Laxmand

Mor – M

Else Poulsdatter

Laxmand

Levede 1466

 Degn

Oldemor – MFM

Taleke Gotskalsdatter

(Degn)

 

 

Morfar – MF

Poul Laxmand

Til Valden m.m.

Nævnt 1439

Oldefar – MFF

Gamle Peder Laxmand

I Bunkeflo

+1402

Kvinde

Anne Lagesdatter

Brok

+1524

 

 Munk

Oldemor – FMM

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

Gyldenstierne

Farmor – FM

Ellen Henriksdatter

(Gyldenstierne)

+1472

Oldefar – FMF

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 Brok

Far – F

Lage Esgesen Brok

Til Estrup m.m.

+1506

 Panter

Oldemor – FFM

Ide Lagesdatter

Panter

Nævnt 1408

 

 

Farfar – FF

Esge Jensen Brok

Til Essendrup

+1441

Oldefar – FFF

Jens Jensen (Brok)

Til Clausholm

Dræbt 1404

Gift 2. gang 1507 med

Gift 1. gang 1507 med

 

 Kabel

Oldemor – MMM

Abel Henningsdatter

Kabel

 

 Kabel

Mormor – MM

Anne Nielsdatter

(Kabel)

Levede 1480

Oldefar – MMF

Niels Lauridsen

Til Tostrup

+1446

Lunge

Mor – M

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 Basse

Oldemor – MFM

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

Morfar – MF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1486

Oldefar – MFF

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Levede 1451

Mand

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

1480-1551

 

 Jernskæg

Oldemor – FMM

Cecilie Nielsdatter

(Jernskæg)

Skifte 1470

 

 Thott

Farmor – FM

Berete Bondesdatter

(Thott)

Nævnt 1452

Oldefar – FMF

Bonde Jepsen (Thott)

Til Krogholm m.m.

Levede 1439

 Brahe

Far – F

Axel Brahe

 Til Krogholm m.m.

+1487

  Krognos

Oldemor – FFM

Holger Holgersdatter

Krognos

Gift 2. gang 1525 med

Sophie Holgersdatter

Rosenkrantz

1493-1558

 

Farfar – FF

Peder Brahe

Til Vidsköfle

Nævnt 1441

Oldefar – FFF

Axel Brahe

Til Vidsköfle

Levede 1425

 

 

 

 

Ystad St. Peder, Skåne.

 

Gravsten over Axel Brahe og Anne Brok

 

 

Axel Brahe til Krogholm, Hammar, Vidsköfle og

Tundbyholm var 1504 hofsinde.

Han sluttede sig 1523 til Frederik 1.

1526 var han en af anførerne i krigen mod Søren Norby.

Han sluttede sig nødtvunget til grev Christopher.

1535 var han statholder i Skåne.

1537 bar han sceptret ved Christian 3s kroning.

1540-41 og 1547 deltog han i forhandlingerne med Sverige.

Han var forlenet med Haraldsborg, Lykå, Lindholm,

Frosne, Everdrup og Baldringe.

Med Anne Brok fik han 6 børn.

 

 

 

Axel Brahe og Anne Brok. Nærbillede

 

 

 

 

Axel Brahe og Anne Brok. Heraldik

 

 

2 våben: Brahe, Brok.

 

 

 

Tegning af C.G.G. Hilfeling

 

 

 

 

 2 gravsten over Axel Brahe og Maren Lunge

 

 

Axel Brahe til Krogholm og Tosterup beseglede 1487 hyldingen.

Med Maren Lunge fik han 10 børn.

 

 

 

Gravsten over Axel Brahe og Maren Lunge. Tegninger

 

           

 

 

 

 

 

Gravsten over Axel Brahe og Maren Lunge

 

 

De 2 våben på stenen er svære at se.

 

 

 

Gravsten over Axel Brahe og Maren Lunge. Tegninger

 

     

 

Tekst på gravstenen i oversættelse

 

”I Herrens år 1487 døde den tapre og ædle ridder

Hr. Absalon Brahe med sin hustru fru Marina Lunge

(som hviler her) med nogle af deres børn”.

 

Tegninger af C.G.G. Hilfeling m.m.