Vordingborg kirke. Gravsten. Slægtstavler for Henrik Gøye og Eline Godov

 

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Ellen Henriksdatter

Gyldenstierne

+1472

 

 Rønnow

Mormor

Margrethe Korfitzdatter

Rønnow

Levede 1507

Oldefar

Korfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1494

 Gøye

Mor

Anne Andersdatter

Gøye

 Serlin

Oldemor

N.N. Serlin

eller Sandberg

 

 

Morfar

Lange Anders Staverskov

Til Kjerstrup

+1498

Oldefar

Henrik Staverskov (Gøye)

Til Kjerstrup

Nævnt 1448

Kvinde

Eline Henningsdatter

Godov

Levede 1551

 

 Lunge

Oldemor

Eline Folmersdatter

Lunge

Levede 1447

 

 Grubendal

Farmor

Elsebe Henningsdatter

Grubendal

+1513

Oldefar

Henning Grubendal

Til Skjørringe

Nævnt 1433

 Godov

Far

Henning Olufsen (Godov)

Til Skjørrige m.m.

Levede 1503

 Basse

Oldemor

Sophie Tygesdatter

Basse

 

 

Farfar

Oluf Pedersen (Godov)

Til Horslunde

Levede 1469

Oldefar

Peder Olsen (Godov)

Til Lystrup

Nævnt 1403

Gift med

 

 Munk

Oldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

 Gyldenstierne

Mormor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Oldefar

 Gamle Henrik Knudsen (Gyldenstierne)

Til Restrup

+1456

  Rosenkrantz

Mor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 Krognos

Oldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

Morfar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

Oldefar

Otte Nielsen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

Mand

Henrik Gøye

Til Gisselfeld

+1533

 

 Bryske

Oldemor

Birgitte Manderup

eller Birgitte Bryske

 

 Falk

Farmor

Ide Eskildsdatter

Falk

Oldefar

Eslild Falk

Til Gisselfeld

Nævnt 1421

 Gøye

Far

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

 

?

Oldemor

Karen Madsdatter

Levede 1424

 

 

Farfar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

Oldefar

Axel Mogensen Gøye

Til Krenkerup

+1411

 

 

 

 

Vordingborg kirke. Gravsten over Henrik Gøye og Eline Godov

 

       

 

Henrik Gøye til Gisselfeld var 1516-23 lensmand på Korsør.

1520 var han ridder, 1522 kongelig statholder i Sverige.

Samme år var han befalingsmand over rytteriet i

Sjælland og statholder her, da Christian 2 forlod riget.

1524 måtte han overgive København til Frederik 2

og drog derefter til udlandet.

1525 sluttede han sig til Frederik og blev forlenet

med Vordingborg. 1532 var han rigsråd.

Med Eline Godov fik han 3 børn.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

2 våben: Gøye, Godov