Volstrup kirke, Hjørring Amt. Kisteplade. Stole. Slægtstavle for Vogn Vognsen

 

Gift 1647 med

Christence Pallesdatter

Rodsteen

1621-1677

 

 Smalsted

Oldemor – MMM

Maren Nielsdatter

(Smalsted)

Levede 1568

 

 Basse

Mormor – MM

Ingeborg Jensdatter

Basse

 

Oldefar – MMF

Jens Torlufsen

Til Gjerumgård

Levede 1538

 Orning

Mor – M

Maren Vognsdatter

(Orning)

 

 Munk

Oldemor – MFM

Maren Sørensdatter

Munk

 

 

Morfar – MF

Vogn Svendsen Orning

Til Gjerumgård

Levede 1599

Oldefar – MFF

Svend Madsen Orning

Til Eget

Levede 1556

Navn

Vogn Vognsen

Major

1594-1650

 

 Vognsen

Oldemor – FMM

Inger Jespersdatter

Vognsen

Levede 1568

 

 Vognsen

Farmor – FM

Bodil Vognsdatter

(Vognsen)

Enke 1570

Oldefar – FMF

Vogn Pedersøn

Til Hæstrup

Nævnt 1543

 Vognsen

Far – F

Vogn Vognsen

Til Stenshede

+1635

 Grøn

Oldemor – FFM

Maren Eriksdatter

Grøn

Enke 1568

 

 

Farfar – FF

Vogn Godskesen Vognsen

Til Stenshede

Nævnt 1568

Oldefar – FFF

Godske Vognsen

Til Stenshede

Nævnt 1546

 

 

  

 

Volstrup kirke, Hjørring Amt.

 

Kisteplade for major Vogn Vognsen

 

 

 

Vogn Vognsen var 1617 i Amsterdam.

1622 var han skibsløjtnant i den danske flåde.

1623 var han kaptajn, 1624 skibschef, 1625 kaptajn og major.

1628 var han oberst over Fyn.

1644 faldt han i unåde, men deltog i kampen mod Sverige.

1648 deltog han i Frederik 3´s kroning.

Med Christence Rodsteen fik han 1 datter, der døde som barn.

 

 

 

 

Mødrende våben: Orning

 

 

 

 Stole 1592-93 med våben for Vogn Vognsen

 

 

Vogn Vognsen til Stenshede deltog 1608 i hyldingen.

1627 krævedes han at betale sønnen Jens Vognsens gæld.

Med Maren Orning fik han 4 børn.

 

 

Det er umuligt at verificere stolenes overmalede

våben ud fra dette billede.