Volstrup kirke, Hjørring Amt. Stole. Gravsten. Slægtstavler for Malte Sehested og Sophie Brahe

 

Gift 1. gang 1604 med

Peder Munk (Lange)

Til Estvadgård m.m.

1534-1623

 

gans zu putlitz Ganz

Oldemor

Margrethe Jespersdatter

Ganz von Putlitz

+1525

Bror:

Otte Brahe

Til Krogholm m.m.

1582-1642

 Rosenkrantz

Mormor

Anne Ottesdatter

Rosenkrantz

1522-1589

Oldefar

Otte Holgersen Rosenkrantz

Til Boller m.m.

+1525

 Gøye

Mor

Margrethe Albrechtsdatter

Gøye

+1594

 Bydelsbak

Oldemor

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

 

 

Morfar

Albrecht Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1558

Oldefar

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

Kvinde

Sophie Pedersdatter

Brahe

1580-1638

 

 Krummedige

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 

 Bille

Farmor

Anne Esgesdatter

Bille

+1566

Oldefar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

 Brahe

Far

Peder Brahe

Til Krogholm

+1610

 Brok

Oldemor

Anne Lavesdatter

Brok

+1524

 

 

Farfar

Jens Brahe

Til Vidsköfle

+1560

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

1480-1551

Gift 2. gang 1627

Gift 1. gang 1627

 

 Sparre

Oldemor

Anna Mouridsdatter

Sparre

+1564

 

Gyldenstierne

Mormor

Karen Mogensdatter

Gyldenstierne

1545-1625

Oldefar

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

 Lykke

Mor

Anne Nielsdatter

Lykke

1568-1645

 Krabbe

Oldemor

Karen Nielsdatter

Krabbe

 

 

Morfar

Niels Lykke

Til Torp m.m.

+1575

Oldefar

Eiler Lykke

Til Torp

Levede 1576

Mand

Malte Sehested

Til Rydhave m.m.

1596-1661

 

 Ulfstand

Oldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 Bille

Farmor

Sophie Clausdatter

 Bille

1529-1587

Oldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

  Sehested

Far

Claus Maltesen (Sehested)

Til Højris m.m.

1558-1612

 Juel

Oldemor

Anne Maltesdatter

Juel

+1579

Gift 2. gang 1640 med

Margrethe Frederiksdatter

Reedtz

+1697

 

Farfar

Malte Jensen

Til Holmgård m.m.

1529-1592

Oldefar

Jens Thomesen

Til Vellinghøj m.m.

+1555

 

 

 

 

Volstrup kirke, Hjørring Amt.

 

Stole med heraldik for Malte Sehested og Sophie Brahe

 

       

 

Malte Sehested til Rydhave, Boller og Ussinggård tjente

en fyrste i Litauen og deltog 1618 i angrebet på Moskva.

1626 deltog han i slaget ved Lutter am Barenberg i Tyskland.

1643 var han løjtnant og førte under krigen 1643-45

halvdelen af de sjællandske ryttere.

Han var forlenet med Stavanger og Åstrup.

Med Margrethe Reedtz fik han 10 børn.

 

 

 

   

 

Sehested          Lykke                     Brahe               Gøye

 

 

 

 

Volstrup kirke, Hjørring Amt.

 

Gravsten 1616 over Otte Brahe

 

 

Otte Brahe (1582-1642) til Krogholm, Torbenfeld, Mørkegård,

Stokkebrogård, Højgård, Haven og Søbygård tjente

pfalzgreve Philip Ludvig. Han deltog i Kalmarkrigen.

1617-24 var han forlenet med Koldinghus og Kalundborg.

Med Mette Jacobsdatter Rosenkrantz (1603-1645)

fik han 1 søn.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

2 våben: Brahe, Gøye.

Derudover er der en regnetavle som symbol

på det guddommelige regnskab.