Voldum kirke, Randers Amt. Alter 1678. Slægtstavler for Hans Friis og Helvig Marsvin

 

Gift 2. gang 1681 med

Dorothea Brockdorff

+1693

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Anne Ottesdatter

Rosenkrantz

1522-1589

 

 Gøye

Mormor – MM

Margrethe Albrechtsdatter

Gøye

+1594

Oldefar – MMF

Albrecht Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1558

 Brahe

Mor – M

Mette Pedersdatter

Brahe

1579-1641

 Bille

Oldemor – MFM

Anne Esgesdatter

Bille

+1566

 

 

Morfar – MF

Peder Brahe

Til Krogholm

+1610

Oldefar – MFF

Jens Brahe

Til Vidsköfle m.m.

+1560

Kvinde

Helvig Marsvin

Til Clausholm

1612-1678

 

 Gøye

Oldemor – FMM

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

 

Gyldenstierne

Farmor – FM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

Oldefar – FMF

Otto Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

 Marsvin

Far – F

Otte Marsvin

Til Dybæk m.m.

1573-1647

 Hollunger

Oldemor – FFM

Helle Tagesdatter

(Hollunger)

+1556

 

 

Farfar – FF

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård m.m.

+1581

Oldefar – FFF

Peder Marsvin

Til Lindved m.m.

+1528

Gift 1. gang 1649 med

 

 

 Urne

Oldemor – MMM

Anne Jørgensdatter

Urne

 

 Huitfeldt

Mormor – MM

Anne Pedersdatter

Huitfeldt

Oldefar – MMF

Peder Huitfeldt

Til Engestofte m.m.

+1584

 Wittorp

Mor – M

Barbara Hansdatter Wittorp

1591-1653

 Ucken

Oldemor – MFM

Anna von Ucken

Nævnt 1577

 

 

Morfar – MF

Hans Wittorp

Til Projenstorf

+1624

Oldefar – MFF

Jesper Wittorp

I Neumünster

+1560

Mand

Hans Friis

Til Kragerup m.m.

1625-1697

 

 Ulfstand

Oldemor – FMM

Sidsel Truidsdatter

Ulfstand

+1561

 

 Bjørn

Farmor – FM

Else Bjørnsdatter

(Bjørn)

1558-1594

Oldefar – FMF

Bjørn Andersen

Til Stenalt m.m.

1532-1583

 Friis

Far – F

Christian Friis

Til Kragerup

1581-1639

 Glob

Oldemor – FFM

Sophie Albertsdatter

Glob

Levede 1574

 

 

Farfar – FF

Jørgen Friis

Til Krastrup m.m.

+1616

Oldefar – FFF

Iver Friis

Til Haraldskær

+1557

 

 

 

 

Voldum kirke. Alter 1678.

 

 

Hans Friis til Kragerup, Clausholm, Essenbæk og Tustrup rejste 1640-45 til Holland,

England, Skotland og Frankrig.

1642 var han hofjunker og 1644 var han øverste kammerjunker ved ambassaden i Rusland.

1645 var han lieutenant i krigen og tjente under Turenne.

Han kom 1648 tilbage til Danmark og forstrakte kongen med 30.000 rigsdaler.

Han fik Silkeborg len som pant.

Han tjente under krigen 1658 og forsvarede Clausholm mod svenskerne.

Han bekostede oprettelsen af et regiment på 800 ryttere og skal have

brugt 150.000 rigsdalere herpå.

1660 var han en af kommissærerne ved forhandlingerne om enevældens indførelse.

Han oprettede stamhuset Hevringholm. Selv boede han på Tustrup hovedgård

og oprettede her et hospital.

Han var gift 2 gange. Med Helvig Marsvin fik han 3 døtre, hvoraf 2 døde som små.

Med Dorothea Brockdorff fik han ingen børn.

 

Epitafium over Hans Friis og 2 hustruer ses i Hørning kirke

 

 

 

Heraldik for Hans Friis og Helvig Marsvin

 

 

 

Marsvin-Brahe                                                 Friis-Wittorp

Gyldenstierne-Gøye                                            Bjørn-Huitfeldt

 

 

 

 

 

Gitter i kirkens vestside

 

 

 

 

 

Heraldik for Hans Friis og Helvig Marsvin

 

 

Marsvin-Brahe                                         Friis-Wittorp

Gyldenstierne-Gøye                                    Bjørn-Huitfeldt