Voldum kirke, Randers Amt. Gravsten 1560. Slægtstavle for Eskild Gøye

 

Gift 1550 med

Sidsel Eilersdatter

Bryske

+1573

 

 

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 Lunge

Oldemor

Ellen Ovesdatter

 Lunge

 

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 

 Brok

Mormor

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

 Munk

Tipoldemor

Pernille Mogensdatter

Munk ”den gode”

+1467

 

 

 

Oldefar

Axel Lagesen (Brok)

Til Clausholm

+1498

Tipoldefar

Lage Jensen (Brok)

Til Clausholm

1435

 Bydelsbak

Mor

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

 

 Krumpen

Tipoldemor

Kirstine Jensdatter

(Krumpen)

Enke 1438

 

 

 Present

Oldemor

Mette Pedersdatter

(Present)

+1457

Tipoldefar

Peder Nielsen

Til Vollerup

+1438

 

 

Morfar

Albrecht  Engelbrechtsen

(Bydelsbak) Til Skjersø

+1478

 Grubendal

Tipoldemor

Gjertrud Clausdatter

(Grubendal)

 

 

 

 

Oldefar

Engelbrecht Albrechsen

Til Torbenfeld

+1493

Tipoldefar

Albrecht Engelbrechtsen

Til Torbernfeld

Nævnt 1401

Navn

Eskild Gøye

Til Gunderslevholm

+1560

 

 

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

  Rosenkrantz

Farmor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 Krosnos

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar

Erik Ottosen Rosenkrantz

Til Bjørnholm

1427-1503

Tipoldefar

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

 Gøye

Far

Mogens Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1544

 

 Bryske

Tipoldemor

Birgitte (Manderup

 eller Bryske)

 

 

 Falk

Oldemor

Ide Eskildsdatter

Falk

Til Gisselfeld

Tipoldefar

Eskild Falk

Til Gisselfeld

Nævnt 1421

 

 

Farfar

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

 Kabel

Tipoldemor

Karine Ottesdatter

Kabel

 

Bror:

Axel Gøye

Til Clausholm

+1537

 

 

Oldefar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

Tipoldefar

Axel Mogensen Gøye

Til Krenkeruo

+1411

 

 

 

 

 

Voldum kirke. Gravsten 1560. Slægtstavle for Sidsel  Bryske

 

Gift 1550 med

Eskild Gøye

Til Gunderslevholm

+1560

 

 

Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 

 Bille

Mormor

Regitze Torbernsdatter

Bille

Skifte 1510

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup m.m.

+1442

Gyldenstierne

Mor

Karen Pedersdatter

(Gyldenstierne)

Skifte 1551

 

 ?

Tipoldemor

?

(Delt våben med tværbjælke)

 

 

 Banner

Oldemor

Mette Jensdatter

Banner

+1484

Tipoldefar

Jens Eriksen

Til Langtind

Levede 1444

 

 

Morfar

Peder Nielsen (Gyldenstierne)

Til Tim

+1492

 Lunge

Tipoldemor

Gørvel Andersdatter

Lunge

Enke 1467

 

 

 

Oldefar

Niels Eriksen

Af Lundenæs

+1484

Tipoldefar

Erik Nielsen

Til Tim

+1455

Navn

Sidsel Eilersdatter

Bryske

+1573

 

 

 Frille

Tipoldemor

Hilleborg Christiernsd.

Frille

 

 

 Skinkel

Oldemor

Cecilie Bernekesdatter

(Skinkel)

Enke 1474

Tipoldefar

Berneke Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1418

 

 

 Hogenskild

Farmor

Cecilie Pedersdatter

Hogenskild

Levede 1496

 Munk

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Peder Hogenskild

Til Dallund

Levede 1467

Tipoldefar

Peder Hogenskild

+1420

 Bryske

Far

Eiler Bryske

Til Dallund m.m.

+1529

 

 Bielke

Tipoldemor

N.N. Bielke

 

 

 Rønnow

Oldemor

N.N. Rønnow

 

 

Tipoldefar

N.N. Rønnow

 

 

Farfar

Iven Bryske

Landsdommer på Fyn

+1469

 Neb

Tipoldemor

Christine Jensdatter

(Neb)

 

 

 

Oldefar

Gert Hartvigsen Bryske

Høvedsmand

+1441

Tipoldefar

Hartvig Bryske

Til Kragerup

 

 

 

 

 

 

Voldum kirke. Gravsten 1560 af Lavrs Stenhugger

 

Eskild Gøye og Sidsel  Bryske

 

      

 

Eskild Gøye Til Gunderslevholm, Græse, Torbernfeld og

 Løgismose var 1532 hofsinde.

Han blev forlenet med Fultofte og Heglinge,

 Hundslund Kloster og Skanderborg (1541-60).

Han fik ingen børn med Sidsel Bryske.

 

 

 

Eskild Gøye og Sidsel  Bryske. Nærbillede

 

 

 

 

 

Eskild Gøye og Sidsel  Bryske. Heraldik

 

 

 

 

1) Gøye

3) Rosenkrantz 

 

5) Falk

7) Gyldenstierne

9) Kabel

11) Krognos

15) Munk

13) Bryske 

 

 

 

2) Bydelsbak

4) Brok 

6) Present

8) Lunge

10) Grubendal

14) Krumpen

 

12) Munk

16) Basse

 

 

 

1) Bryske

3) Hogenskild 

 

7) Skinkel

5) Rønnow 

Rønnow

Banner 

Krumpen

Munk 

 

 

 

2) Gyldenstierne

4) Bille 

6) Banner

8) Lunge 

10) Lunge

12) Galen 

 

Ukendt

16) Basse

 

  

De 16 våben for Eskild Gøye: De 8 fædrene (agnatiske) er sat øverst:

Gøye, Rosenkrantz, Falk, Gyldenstierne, Kabel, Krognos, Munk, Bryske.

De 8 mødrende (kognatiske) våben står for neden:

Bydelsbak, Brok, Present, Lunge, Grubendal, Krumpen, Munk, Basse.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

Våben for Sidsel Bryske: De 8 fædrene våben øverst:

Bryske, Hogenskild, Skinkel, Rønnov, Rønnow, Banner, Krumpen, Munk.

 

Adelsårbogen har disse våben for de agnatiske tipoldemødre:

Neb, tom, Bielke, Frille, som stenen ikke kender.

 

De 8 mødrende (kognatiske) våben nederst:

Gyldenstierne, Bille, Banner, Lunge, Lunge, Galen, ukendt, Basse.

 

Her er der overensstemmelse med Adelsårbogen med

de forfædre, den kender.

 

  

 

Unavngiven våben

 

 

 

  

 

 

Gravsten i Voldum kirke over Axel Gøye

 

     

 

Axel Gøye til Clausholm var fra 1536-34 lensmand på Ålborg og Vordingborg.

Han førte 1533 befalingen i Jylland og måtte slutte sig til grev Christoffer.

Han førte rytteriet ved Fyns erobring.

1535 blev han holdt fangen i København. Han døde 1537.

Med Dorte Hansdatter Lindenov +1582 fik han en søn, der døde ung.

 

 

 

 

Axel Gøye. Heraldik

 

 

De fædrene (agnatiske) våben til venstre:

Gøye, Rosenkrantz, Gyldenstierne, Falk.

 

De mødrende (kognatiske) våben til højre:

Bydelsbak, Brok, Present, Lunge.

 

Der er fuld overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard