Vivild kirke, Randers Amt . Gravsten. Slægtstavle for Brødrene Stygge (Rosenkrantz)

 

 

 

 

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Levede 1451

 

 Bille

Mormor

Regitze Torbernsdatter

Bille

Skifte 1510

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbernsdatter

Galen

+før 1456

 

 

 

Oldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Brorup

+1442

Gyldenstierne

Mor

Kirsten Pedersdatter

Gyldenstierne

+1552

 

 Munk

Tipoldemor

?

 

 

 Banner

Oldemor

Mette Jensdatter

Banner

+1465

Tipoldefar

Jens Eriksen Banner

Til Langtind

Levede 1444

 

 

Morfar

Peder Nielsen

Gyldenstierne

Til Tim

+1492

 Stormvasa

Tipoldemor

N.N. Stormvasa

Navn

Jørgen Stygge

Til Hevringholm

+1551

 

 

Oldefar

Niels Eriksen

Til Lundenæs

+1484

Tipoldefar

Erik Nielsen

Til Tim

+1455

Navn

Erik Stygge

Til Hevringholm

+1561

 

 

 Krognos

Tipoldemor

?

Navn

Peder Stygge

Til Hevringholm

+1570

 

 Pogwisch

Oldemor

N.N. Pogwisch

Tipoldefar

?

 

 Rønnow

Farmor

Berete Eilersdatter

Rønnow

 Rønnow

Tipoldemor

Berta Rønnow

 

 

 

 

 

Oldefar

Eiler Rønnow

Høvedsmand

Nævnt 1434

Tipoldefar

Nicolaus Rønnow

I Errøe

Nævnt 1403

  Rosenkrantz

Far

Eiler Stygge (Rosenkrantz)

Til Hevringholm

+1535

 

 Abildgård

Tipoldemor

?

 

 

 Skinkel

Oldemor

Anne Ottesdatter

Skinkel

(Kan ikke verificeres)

Tipoldefar

Otte Skinkel

 

 

 

Farfar

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

 Hvitkop

Tipoldemor

Margrethe Timmesdatter

Hvitkop

 

 

 

Oldefar

Niels Jensen

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

Tipoldefar

Jens Nielsen

Til Hevringholm

Nævnt 1377

 

 

 

Vivild kirke. Gravsten over Jørgen, Erik og Peder Stygge (Rosenkrantz)

 

 

 

Jørgen Stygge til Hevringholm blev 1546 sagsøgt af Hartvig Skram, der mente

sig berettiget til en part af Hevringholm. Han siges at have været gift med

Maren Christensdatter Høeg.

 

Erik Stygge til Hevringholm var 1543-52 foged på Ålholm. Han var gift med

Mette Ottesdatter Huitfeldt +1565. De fik ingen børn.

 

Peder Stygge til Hevringholm dræbte 1542 Niels Mogensen Kaas og måtte betale

en stor bøde til dennes slægt. Han var hofsinde. 1549-61 var han forlenet med

Vernø kloster og Ingedals skibrede. Han gjorde tjeneste til søs og lands under

Den nordiske syvårskrig (1563-70) og blev hårdt såret 1566. Han døde ugift 1570.

 

 

 

 

Jørgen, Erik og Peder Stygge (Rosenkrantz)

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

 De fædrene våben: Rosenkrantz, Rønnow, Pogwisch, Skinkel, Rønnow, Abildgård,

Krognos, tomt (Hvitkop).

 

Adelsårbogen 2 tomme felter er udfyldt med Abildgård og Krognos.

Hvitkop-våbenet mangler på stenen.

 

De mødrende våben: Gyldenstierne, Bille, Banner, Lunge, Brahe,

Basse, Munk?, tomt (Galen).

 

Det tomme felt i Adelsårbogen kan være et Munk-våben.

Stenen har erstattet Stormvasa med Brahe, hvilket er lidt underligt.

Derudover mangler et Galen-våben i forhold til Adelsårbogen.