Visby Domkirke, Gotland. Gravsten. Slægtstavler for Oluf Thott og Philip Thott

 

Gift med

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 

 Lykke

Oldemor – MMM

Karen Pedersdatter

Lykke

 

 Lange

Mormor – MM

Ellen Iversdatter

Lange

Oldefar – MMF

Iver Thomesen

Til Krogsgård

Nævnt 1406

 Nilsson

Mor – M

Ingeborg Iversdatter

Nilsson

+1466

 Algot

Oldemor – MFM

Ingeborg Knutsdatter

Af Algotsønnernes æt

+1368

 

 

Morfar – MF

Iver Nilsson

Ridder

+1417

Oldefar – MFF

Niels Magnussen

I Södermanland, rigsråd

+1361

Mand

Philip Axelsen (Thott)

Lensmand

+1464

 

 Uldsax

Oldemor – FMM

Ingeborg Saxesdatter

(Uldsax)

+1397

 

 Grubbe

Farmor – FM

Juliane Pedersdatter

Grubbe

Nævnt 1376

Oldefar – FMF

Peder Grubbe

Til Ordrup

Levede 1378

 Thott

Far – F

Axel Pedersen (Thott)

Til herlev m.m.

+1447

  Wirtenberg

Oldemor – FFM

Christence Pedersdatter

Wirtenberg

1318-

 

 

Farfar – FF

Peder Axelsen

Til Herlev m.m.

+1376

Oldefar – FFF

Axel Ågesen

Til Herlev

Nævnt 1343

Halvbroder

 

 Folkunga

Oldemor – MMM

Ingrid Magnusdatter

Af Folkunga-ætten?

+før 1396

 

 Puke

Mormor – MM

Cathrine Eriksdatter

(Puke)

+1417/31

Oldefar – MMF

Erik Kettilsson (Puke)

Rigsmarsk

+1396

 Krognos

Mor – M

Cathrine Axelsdatter

(Krognos)

+1421

 

?

Oldemor – MFM

Margrethe

 

 

Morfar – MF

Axel Kjeldsen (Krognos)

+1409

Oldefar – MFF

Kjeld Axelsen

Ridder

Nævnt 1350

Mand

Oluf Axelsen (Thott)

”den onde”

Til Vallø

+1464

 

 Uldsax

Oldemor – FMM

Ingeborg Saxesdatter

(Uldsax)

+1397

 

 Grubbe

Farmor – FM

Juliane Pedersdatter

Grubbe

Nævnt 1376

Oldefar – FMF

Peder Grubbe

Til Ordrup

Levede 1378

 Thott

Far – F

Axel Pedersen (Thott)

Til herlev m.m.

+1447

  Wirtenberg

Oldemor – FFM

Christence Pedersdatter

Wirtenberg

1318-

Gift med

1. Karen Jensdatter Falk

2. Johanne Nielsd. Brok +1461

3. Anne Jensd. Present +1484

 

Farfar – FF

Peder Axelsen

Til Herlev m.m.

+1376

Oldefar – FFF

Axel Ågesen

Til Herlev

Nævnt 1343

 

 

 

 

 

Gravsten over Oluf Thott og Philip Thott

 

Tegninger af Søren Abildgaard, 1753

Stenen er i dag ødelagt, idet kun den øverste del er bevaret.

 

 

Oluf Axelsen (Thott) til Vallø og Hjulebjerg studerede i Leipzig.

1438 var han rigsråd og beseglede den fornyede Kalmarunion.

1439 beseglede han opsigelsen af kong Erik af Pommern

og indkaldelsen af kong Christoffer.

1440, 1449 var han høvedsmand på Ålholm, 1447 rigsmarsk.

1449 førte han som admiral en flåde til Gotland, som han fik i len.

1452 førte han en flåde til Stockholm og

 deltog 1456 i Bornholms belejring.

1459 var han rigsadmiral.

Han blev kaldt ”den onde” eller ”den uretfærdige”.

Med Karen Falk fik han 1 datter.

Med Anne Present fik han 6 børn, hvoraf 4 døde som små.

Derudover havde han en uægte søn: Jørgen Olsen.

 

 

Philip Axelsen (Thott) var 1456 hofsinde og høvedsmand på Tranekær.

1457 blev han ridder i Upsala.

1458 blev han anklaget for sørøveri, men frikendt.

Han var rigsråd og overtog Gotland som len efter broderen.

Med Ermegård Frille fik han 2 døtre.

 

Kongen fratog 1488-67 hans arvinger Tranekær og Skelskør,

hvorfor der opstod et uvenskab mellem kongen og Axelsønnerne.

 

 

 

 

Mindeskjold over Oluf Thott og Philip Thott

 

 

 

2 Thott-våben