Visby Domkirke, Gotland. Gravsten. Slægtstavler for Eiler Hardenberg og Karen Rosenkrantz

 

 

 

 Munk

Oldemor

Ellen Stigsdatter

(Munk)

Levede 1447

 

 Frost

Mormor

Cecilie Jensdatter

Frost (Bild)

Nævnt 1468

Oldefar

Jens Frost

Til Frøslevgård

+1445

  Skram

Mor

Kirsten Nielsdatter

Skram

 

  Råsted

Oldemor

Kirsten Jespersdatter

Råsted

Nævnt 1388

 

 

Morfar

Niels Skram

Til Mattrup

Levede 1482

Oldefar

Christiern Skram

Til Mattrup

Nævnt 1411

Kvinde

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

 

 Limbek

Oldemor

Birgitte Limbek

 

(kan ikke verificeres)

 

 Rønnow

Farmor

Berete Eilersdatter

Rønnow

Oldefar

Eiler Rønnow

Rigsråd. Høvedsmand

Nævnt 1434

  Rosenkrantz

Far

Erik Styggesen (Rosenkrantz)

Til Mattrup

+1535

 Limbek

Oldemor

Birgitte Limbek

 

 

Farfar

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

Oldefar

Niels Jensen (Rosenkrantz)

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

Gift med

 

 Munk

Oldemor

Anne Mogensdatter

Munk “den hovhodige”

+1462

 

  Gyldenstierne

Mormor

Ellen Henriksdatter

Gyldenstierne

+1472

Oldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

  Rønnow

Mor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

siggem coat of arms    Siggem

Oldemor

Margrethe Henriksdatter

Siggem

Nævnt 1413

 

 

Morfar

Corfitz Rønnow

Til Fårevejle m.m.

+1494

Oldefar

Tønne Rønnow

+1422

Mand

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte m.m.

1505-1565

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Tale Nielsdatter

Rosenkrantz

 

 

 Tinhuus

Farmor

Mette Bertelsdatter

(Tinhuus)

Levede 1500

Oldefar

Bertel Tinhuus

Nævnt 1485

  Hardenberg

Far

Erik Hardenberg

Til Hvedholm m.m.

+1500

  Present

Oldemor

Mette Pedersdatter

(Present)

+1475

Datter:

Mette Eilersdatter

Hardenberg

+1549

 

Farfar

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1475

Oldefar

Eler Hardenberg

Nævnt 1472

 

 

 

Visby Domkirke, Gotland.

 

Gravsten over Karen Rosenkrantz og Mette Hardenberg

 

      

 

Eiler Hardenberg til Vedtofte var 1530-36 lensmand på

Dragsholm, som han forsvarede mod grev Christoffer.

Senere var han også forlenet med Tranholm, Næsbyhoved,

St. Hans Kloster i Odense, Malmø, Gotland, Dragsholm, Malmøhus.

1559 var han rigshofmester, ridder og statholder i Skåne.

1563 var han øverste proviantmester, men faldt 1565 i unåde.

Med Karen Rosenkrantz fik han 5 børn.

 

 

Mette Hardenberg har efterladt sig et par salmer.

Hun døde ugift og er begravet med moderen i Visborg.

 

I Klovborg er en stor sten over Eiler Hardenberg og

Karen Rosenkrantz med børn.

 

 

 

 

Mindetavle over Karen Rosenkrantz og Mette Hardenberg

 

  DIVL1412

 

4 våben: Hardenberg, Rosenkrantz, Rønnow, Skram.