Visborg kirke, Himmerland. Epitafium og 2 gravsten. Slægtstavle for Jakob Seefeld

 

Gift 1. gang 1570 med

Sophie Ottesdatter

Rosenkrantz

+1571

 

 

  Westorp

Tipoldemor

?

Gift 2. gang 1573 med

Sophie Pedersdatter

Bille

1549-1608

 

 Wisch

Oldemor

Margrethe? von der

Wisch

Tipoldefar

?

 

  Stake

Mormor

Anna Johansdatter

Stake

  Svave

Tipoldemor

N.N. Svave

 

 

 

Oldefar

Johan Stake

Til Fresenburg

Levede 1489

Tipoldefar

Vivian Stake

Nævnt 1450

 Pogwisch

Mor

Agathe Hansdatter

Pogwisch

+1568

 

 Ahlefeldt

Tipoldemor

?

 

 

 Rantzau

Oldemor

Margrethe Rantzau

Nævnt 1467

(kan ikke verificeres)

Tipoldefar

Markvard Rantzau

Til Neverstorf

Nævnt 1470

 

 

Morfar

Hans Pogwisch

Til Fresenburg

+1525

 Königsmark

Tipoldemor

Ida Henningsdatter

Königsmark

 

 

 

Oldefar

Henning Pogwisch

Til Farve

1418-1481

Tipoldefar

Benedict Pogwisch

Lensmand

+1432

Navn

Jakob Seefeld

Til Visborg m.m.

1545-1599

 

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor

Mette Nielsdattter

(Rosenkrantz)

 

 

 Muus

Oldemor

Anne Laurensdatter

(Muus)

Skifte 1492

Tipoldefar

Laurens Muus

Til Stenalt

Levede 1437

 

 Bjørn

Farmor

Inger Andersdatter

(Bjørn)

Enke 1543

 Hvide

Tipoldemor

Margrethe Andersdatter

(Hvide)

 

 

 

Oldefar

Anders Jachimsen

Til Voergård

+1490

Tipoldefar

Jachim Bjørnsen

Nævnt 1467

 Seefeld

Far

Enevold Jensen (Seefeld)

Til Visborg

+1557

 

 Juel

Tipoldemor

Barbara jensdatter

Juel

 

 

 Fasti

Oldemor

Bodil Splidsdatter

Fasti

Tipoldefar

Jørgen Splid Fasti

Til Mindstrup

 

 

Farfar

Jens Tygesen

Til Dalsgård

+1538

 Tornekrands

Tipoldemor

Christine Mikkelsdatter

(Tornekrands)

+1486

 

 

 

Oldefar

Tyge Jensen

Til Dalsgård

+1511

Tipoldefar

Jes Thomesen

Af Dalsgård

Nævnt 1471

 

 

 

 

 

Visborg kirke, Himmerland. Epitafium og 2 gravsten. Slægtstavle for Sophie Rosenkrantz

 

Gift 1570 med

Jakob Seefeld

Til Visborg m.m.

1545-1599

 

 

 Manderup

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Manderup

 

 

 Holck

Oldemor

Sophie Christiernsd.

Holck

Levede 1541

Tipoldefar

Christiern Holck

Nævnt 1502

 

 Sture

Mormor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

 Emmiksen

Tipoldemor

Anna Emmiksen

Nævnt 1494

 

 

 

Oldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

Tipoldefar

Thomas Sture

Til Gammelgård

+1487

 Gøye

Mor

Ide Mogensdatter

Gøye

+1563

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

Tipoldefar

Erik Ottensen Rosenkrantz

Til Bjørnholm

+1503

 

 

Morfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 Falk

Tipoldemor

Ide Eskildsdatter

Falk

 

 

 

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Tipoldefar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

Navn

Sophie Ottesdatter

Rosenkrantz

1551-1571

 

 

 Hahn

Tipoldemor

?

 

 

 Maltzan

Oldemor

Anna Maltzan

Tipoldefar

N.N. Maltzan

 

gans zu putlitz  Ganz

Farmor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

 Bülow

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Jesper Ganz

von Putlitz

 

Tipoldefar

N.N. Ganz

von Putlitz

 Rosenkrantz

Far

Otte Rosenkrantz

Til Næsbyholm

+1557

 

 Losne

Tipoldemor

Sigrid Erlensdatter

(Af Losne-ætten)

Enke 1501

 

 

 Flemming

Oldemor

Margrethe Bosdatter

Flemming

Tipoldefar

Bo Flemming

Til Næsøen

Levede 1491

 

 

Farfar

Otte Holgersen Rosenkrantz

Til Boller m.m.

+1525

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 

Oldefar

Holger Eriksen (Rosenkrantz)

Til Boller

+1496

Tipoldefar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

 

 

 

Visborg kirke, Himmerland. Epitafium og 2 gravsten. Slægtstavle for Sophie Bille

 

Gift 1573 med

Jakob Seefeld

Til Visborg m.m.

1545-1599

 

 

 Hak

Tipoldemor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

Tipoldefar

Ludvig Nielsen

Til Tange

1410-1491

 

 Munk

Mormor

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1586

 Juel

Tipoldemor

Ide Iversdatter

Juel

Nævnt 1456

 

 

 

Oldefar

Mogens Munk

Til Palsgård

+1558

Tipoldefar

Oluf Munk

Til Kroghgård

Nævnt 1493

 Rosenkrantz

Mor

Birgitte Olufsdatter

Rosenkrantz

1530-1592

 

 Present

Tipoldemor

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 

 Thott

Oldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

Tipoldefar

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø m.m.

+1464

 

 

Morfar

Oluf Nielsen Rosenkrantz

Til Vallø m.m.

1490-1545

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 

Oldefar

Niels Eriksen

Til Bjørnholm m.m.

+1516

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm m.m.

1427-1503

Navn

Sophie Pedersdatter

Bille

1549-1608

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 

 

 Rud

Oldemor

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

Tipoldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 Krummedige

Farmor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

 Hak

Tipoldemor

Karen Andersdatter

(Hak)

 

 

 

Oldefar

Henrik Krummedige

Til Valen

+1530

Tipoldefar

Hartvig Krummedige

Lensmand i Norge

Levede 1480

 Bille

Far

Peder Bille

Til Svanholm

1518-1580

 

 Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Anna Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar

Knud Henriksen Gyldenstierne

Til Restrup

+1467

 

 

Farfar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

 

 

 

 

Epitafium 1620 over Jakob Seefeld, Sophie Rosenkrantz

og Sophie Bille

 

 

Jakob Seefeld til Visborg og Sostrup (Benzon) var 1566 hofjunker

og deltog 1667 i vinterfelttoget i Vestergötland.

1581 var han rigsråd og 1595 medlem af regeringsrådet.

Han var lensmand på Århusgård og Mariager Kloster.

Med Sophie Rosenkrantz fik han 1 datter.

Med Sophie Bille fik han 10 børn, hvoraf 4 døde som små

og er begravet i Visborg kirke.

 

 

 

 

 

 

Jakob Seefeld

 

Jakob Seefeld

 

 

 

Sophie Rosenkrantz

 

 

Sophie Bille

 

 

 

Heraldik på stenen

 

Våben for Jakob Seefeld:

Seefeld, Pogwisch, Bjørn, Stake, Fasti, Köningsmark, Muus, Wisch,

Tornekrands, Buchwald, Hvide, Svave, Lange, Ahlefeldt, Rosenkrantz, Westorp.

 

Da Markvard Rantzau (MFMF)er usikker kan Buchwald og Ahlefeldt være rigtige.

Mere uforklarligt er Lange-våbenet (FFMM), der burde have været et Juel-våben.

 

Våben for Sophie Rosenkrantz:

Rosenkrantz, Gøye, Ganz, Giedde, Flemming, Bydelsbak, Malzan, Holck,

Gyldenstierne, Rosenkrantz, Bülow, Blaa, Losne, Kaas, Hahn, Manderup.

 

Der er mange uoverensstemmelser med Adelsårbogen.

Mogens Gøye (MF) var gift 2 gange. 1. hustru var Mette Bydelsbak og

2. hustru var Margrethe Sture (MM), her kaldet Giedde.

Begge våben er medtaget, hvilket har betydet, at Ide Falk (MFFM) er udgået.

Helt uforklarlig er Kaas- og Blaa-våbnene.

Det skulle have været Gyldenstierne og Emmiksen.

 

Våben for Sophie Bille:

Bille, Rosenkrantz, Krummedige, Munk/Lange, Gyldenstierne, Thott, Rud, Rosenkrantz,

Lunge, Gyldenstierne, Hak, Juel, Skinkel, Present, Rosenkrantz, Hak.

 

 

 

 

Visborg kirke. Epitafium 1600 over familien Seefeld

 

 

Jakob Seefeld, 2 hustruer (Sophie Rosenkrantz, Sophie Bille) og 11 børn.

(Berte, Peder, Enevold, Peder, Esge, Agathe, Hans, Sophie, Karen, Ide og Claus).

 

 

 

 

 

 

Gravsten 1600 over Jakob Seefeld, Sophie Rosenkrantz,

 

Sophie Bille og 4 børn, der døde som små (Peder, Claus, Karen og Ide)

 

 

Våben for Sophie Rosenkrantz, Jakob Seefeld, Sophie Bille

 

 

 

 

Altertavle 1600

 

 

 

 

 

Våben for Sophie Rosenkrantz, Jakob Seefeld, Sophie Bille

 

 

 

 

Prædikestol 1600

 

 

 

        

 

Våben for Sophie Rosenkrantz, Jakob Seefeld, Sophie Bille

 

 

 

 

 

Herskabsstole 1587 med 4 dyder

 

         

 

 

       

 

Våben for  Jakob Seefeld (Seefeld, Pogwisch)

Sophie Rosenkrantz,  Sophie Bille

 

 

 

   

 

Retfærdighed                     Kærlighed                            Håb                                   Tro 

 

 

 

 

Dør med våben for Jakob Seefeld og Sophie Bille

 

 

 

 

 

Sandstensplade 1593

 

 

Sophie Rosenkrantz, Jakob Seefeld, Sophie Bille