Vindum kirke, Viborg Amt. Kapel. Slægtstavle for Hans Eilersen Steenfeldt og

 

Cathrine Marie Foss

 

 

 

Mormor – MM

?

 

 

Mor – M

Ane Jensdatter

Söeskov

+1727

 

 

 

Morfar – MF

Jens Söeschou

 

Kvinde

Cathrine Marie Christiansdatter

Foss

ca. 1696-1784

 

 

 

 

Farmor – FM

?

 

 Foss

Far – F

Christian Johansen Foss

Forvalter

1664-1737

 

 

 

Farfar – FF

Johan Voss

1662-

 

 

Gift med

 

 

 

 

 

Mormor – MM

?

 

 

Mor – M

?

 

 

 

 

Morfar – MF

?

 

Mand

Hans Eilersen Steenfeldt

Til Demstrup m.m.

1703-1779

 

 

 

 

Farmor – FM

?

 

  Steenfeldt

Far – F

?

 

 

 

 

Farfar – FF

?

 

 

 

 

 

Vindum kirke, Viborg Amt. Kapel.  

 

 

Hans Eilersen Steenfeldt til Demstrup, Vindum Overgård og

Skaungård var forpagter, kommisær ved Alheden,

kancelligåd i Randers.

Med Cathrine Marie Foss fik han 1 søn.

 

 

 

Våben for Hans Eilersen Steenfeldt og Cathrine Marie Foss