Viby kirke, Århus Amt. Prædikestol 1602. Slægtstavler for Carl Bryske, Ide Ulfstand

 

og Elsebe Bille

 

 

 Rosenkrantz

Mormor

Mette Nielsdatter

Rosenkrantz

+1533

 Banner

Mor

Kareen Eriksdatter

Banner

+1611

Morfar

Erik Eriksen Banner

Til Asdal m.m.

1484-1554

Kvinde

Ide Gregersdatter

Ulfstand

+1579

 Brok

Farmor

Ide Lagesdatter

Brok

+1531/32

 Ulfstand

Far

Gregers Truidsen Ulfstand

Til Torup m.m.

+1582

Farfar

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

 

Gift 1. gang 1577 med

 

 

 

 

 Ulfstand

Mormor

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 Viffert

Mor

Anne Tønnesdatter

Viffert

+1586

Morfar

Tønne Tønnesen (Viffert)

Til Brolykke

+1536

Mand

Carl Bryske

Til Langesø m.m.

1547-1613

 Gyldenstierne

Farmor

Karen Pedersdatter

(Gyldenstierne)

Skifte 1551

 Bryske

Far

Gert Bryske

Til Dallund

+1552

Farfar

Eiler Bryske

Til Dallund m.m.

+1529

 

Gift 2. gang 1583 med

 

 

 

 

 Lange

Mormor

Margrethe Thomesdatter

Lange

+1554

 Ulfeld

Mor

Helvig Hartvigsdatter

Ulfeld

1531-1601

Morfar

Hartvig Andersen Ulfeld

Til Tvelstrup m.m.

+1534

Kvinde

Elsebe Steensdatter

Bille

+1621

 Rønnow

Farmor

Birgitte Markvardsdatter

Rønnow

+1527

 Bille

Far

Steen Bille

Til Kærsgård

1522-1590

Farfar

Knud Bille

Til Kærsgård

+1543

 

 

 

 

Viby kirke, Århus Amt. Prædikestol 1602.

 

        

 

Carl Bryske til Langesø, Margård og Katholm var

1570 hofjunker, 1575-77 skænk.

1583 var han lensmand på Harreballegård,

1595 på Vernø Kloster, 1595-97 på Københavns Slot,

1597-1602 på Rugård og Århusgård.

Med Ide Ulfatand fik han 2 sønner:

Gert Bryske og Truid Bryske, der

1653 døde som slægtens sidste mand.

 

 

 

Heraldik for Ide Ulfstand, Carl Bryske og Elsebe Bille