Viborg Stiftsmuseum. Gravstensfragment. Slægtstavler for Erik Kaas og Kirsten Galt

 

 

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Karen Steensdatter

Gøye

Enke 1527

 

  Banner

Mormor – MM

Kirsten Eriksdatter

(Banner)

Oldefar – MMF

Erik Andersen (Banner)

Til Asdal m.m.

+1483

 Drefeld

Mor – M

Ingeborg Gjordsdatter

(Drefeld)

+1552

 Ulfstand

Oldemor – MFM

Ingeborg Holgersdatter

(Ulfstand)

Levede 1497

 

 

Morfar – MF

Gjord Nielsen (Drefeld)

Til Gersnæs m.m.

+1520

Oldefar – MFF

Niels Jensen

Til Gersnæs

+1491

Kvinde

Kirsten Pedersdatter

(Galt)

1536-1616

 

 Reberg

Oldemor – FMM

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

  Høeg

Farmor – FM

Sophie Pedersdatter

Høeg

Nævnt 1531

Oldefar – FMF

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

  Galt

Far – F

Peder Ebbesen (Galt)

Til Tyrrestrup m.m.

+1548

 Rosenkrantz

Oldemor – FFM

Dorte Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1496

 

 

Farfar – FF

Ebbe Mogensen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1500 (Ditmarsken)

Oldefar – FFF

Mogens Ebbesen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1481

Gift med

 

 Lunge

Oldemor – MMM

Anne Olufsdatter

 Lunge

 

 Friis

Mormor – MM

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Oldefar – MMF

Henrik Friis

Til Stollinggård  m.m.

Levede 1500

 Bjørn

Mor – M

Anne Bjørnsdatter

(Bjørn)

+1540

 Muus

Oldemor – MFM

Anne Lauridsdatter

(Muus)

Skifte 1492

 

 

Morfar – MF

Bjørn Andersen (Bjørn)

Til Stenalt

Nævnt 1507

Oldefar – MFF

Anders Jachimsen (Bjørn)

Til Voergård

+1490

Mand

Erik Kaas

Til Støvringgård m.m.

+1578

 

 Juel

Oldemor – FMM

Ide Iversdatter

Juel

Af Davbjerggård

 

 Saltensee

Farmor – FM

Edel Lagesdatter

(Saltensee)

Oldefar – FMF

Lage Jepsen (Saltensee)

Til Starupgård

Nævnt 1438

 Kaas

Far – F

Niels Kaas

Til Starupgård m.m.

+1535

 Skram

Oldemor – FFM

Ellen Pedersdatter

(Skram)

 

 

Farfar – FF

Jens Kaas

Til Thårupgård

Levede 1519

Oldefar – FFF

Niels Kaas

Til Kaas  m.m.

Levede 1471

 

 

 

Viborg Stiftsmuseum.

 

Gravstensfragment over Erik Kaas og Kirsten Galt

 

 

Erik Kaas til Støvringgård og Lindbjerggård

blev 1564 indkaldt til krigstjeneste.

1574-78 var han lensmand på Børglum.

Med Kirsten Galt fik han 10 børn.

 

 

Stenen var allerede i 1863 sønderslået.

Den har lignet broderen Bjørn Kaas´

sten i Højslev kirke.

 

Flg. våben ses for Erik Kaas på stenen:

Kaas, Bjørn, Saltensee, Friis, Skram, ?, Juel, ?

 

Våben for Kirsten Galt: Galt, Drefeld,

? (Høeg), Banner, Rosenkrantz, Ulfstand,

Krabbe?, Gøye.

 

Adelsårbogen har Reberg, hvor stenen har

Krabbe/Munk.

 

 

Stenens tekst efter Resens Atlas 6B. 1680/1934

 

Under denne Steen er begravet Erlig og Velb. Mand

Erich Kaas til Lindberg Gaard, Leensmand paa Borlum,

som døde den sidste Decembr. Anno 1578 med hans

kiere Frue Kirsten Peders Daatter, som døde….

med begge deres 10 Børn. Gud give etc. 

 

 

 

Gravsten over Bjørn Kaas og Christence Rotfeld

 

i Højslev kirke

 

 

Bjørn Kaas til Starupgård, Vangkær, Kjærsgård, Ellinggård,

Voergård, Tybjerggård og Bjersøholm var 1554 hofsinde.

Han tjente i fremmed krigstjeneste.

Han var fra 1561 lensmand på Vordingborg, Helsingborg, Malmøhus og Bygholm.

1563-64 var han proviantmester i Skåne, 1567 rigsråd.

Sammen med Frands Brockenhuus var han anfører for

de tropper, der kæmpede i Norge og Småland mod svenskerne.

Med Christence Rotfeld fik han 7 børn.

 

 

 

Forsvundne gravsten i Viborg Domkirke

 

Ifølge Resens Atlas var der mange adelige gravsten i kirken. Her nævnes:

 

Iver Juel til Øgelstrup, død 1468 og 2 hustruer:

(Mette Lauridsdatter Hvas og Karen Lauridsdatter Vestenie)

 

Jens Pedersen Juel til Lindbjerg (1594-1636) og Ide Henriksdatter Gøye (1606-1654)

 

Palle Juel til Udstrup, død 1585 og Anna Eriksdatter Lykke, død 1585

 

Niels Krag til Trudsholm (1574-1650) og Jytte Styggesdatter Høeg (1589-1659)

 

Tyge Enevoldsen Kruse til Åstrup (1604-1629) og Karen Clausdatter Sehested (1606-1672),

hendes 2. mand Jørgen Seefeld til Visborggård (1606-1666),

hans 1. hustru Barbara Christiansdatter Friis (1622-1638). Sten og epitafium.

 

Søn: Tyge Tygesen Kruse til Stenalt (1629-1649)

 

Mogens Kaas til Krabbesholm (1593-1639) og Johanne Styggesdatter Høeg (1595-1639)

 

Niels Kaas til Tårupgård, død 1594

 

 

 

Johannes Limbek og Jutta Moltke, begge døde 1300. De er ikke nævnt i Adelsårbogen.

 

Niels Munk (vinranke) til Gjessinggård, død 1574 og Birgitte Christoffersdatter Kruse

 

Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz og søn Ludvig Munk (Lange) til Palsgård, død 1536.

Hun var gift med Mogens Munk til Palsgård, død 1559 og begravet i Hjerm. Sten ses her.

Stenen var sat 1536 af datteren Ide Mogensdatter Munk (Lange).

 

Niels Sehested til Bækmark (1595-1627) og Birgitte Axelsdatter Brahe (1591-1653)

 

 

 

Viborg Stiftmuseum.

 

Fragment af sten over Karen Rosenkrantz

 

 

Stenen motiv har været en knokkelmand.

Den har haft 4 våben, hvoraf Hak-våbenet

for moderen Kirsten Hak kan ses.

 

 

Tekst på stenen efter Resens Atlas

 

Under denne Steen er begravet Erlig og Velbr. Frue Karen Rosenkrandtz,

Moens Munch til Wolstrup Huusfrue, med sin Søn Lodtvig Munk til Paisgaardt.

 

Anno Dni MDXXXVI Pindtze Aften. Denne Steen lod Frue Idde Munch til  Waløø

legge paa sin Salige Moder og Broders Grav, Gud til Ære og dem til Hukommelse.

 Døden er Slutstregen paa alt.

 

 

 

Gravstensfragment. Slægtstavle for Ludvig Munk (Lange) og moder Karen Rosenkrantz

 

Gift med

Kirsten Pedersdatter

Lykke

Levede 1570

 

 

  Thott

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

(Thott)

 

 

 Munk

Oldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk ”den ildonde”

Tipoldefar

Mogens Munk

Til Bolle

+1410

 

 Hak

Mormor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

 Saltensee

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup m.m.

Levede 1460

Tipoldefar

Anders Davidsen (Hak)

Nævnt 1380

 Rosenkrantz

Mor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

 

 Haltrup

Tipoldemor

?

 

 

  Rantzau

Oldemor

N.N. Rantzau

Tipoldefar

N.N. Rantzau

 

 

Morfar

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange og Palsgård

1410-1491

 Hvitkop

Tipoldemor

Margrethe Timmesd.

Hvitkop

Til Tange

 

 

 

Oldefar

Niels Jensen

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

Tipoldefar

Jens Nielsen

Til Hevringholm

Nævnt 1377

Navn

Ludvig Munk (Lange)

Til Palsgård m.m.

+1536

 

 

 Bild

Tipoldemor

N.N. Elufsdatter

(Bild)

 

 

  Hvas

Oldemor

Mette Lauridsdatter

Hvas

Tipoldefar

Laurids Hvas

Til Ormstrup

Skifte 1430

 

 Juel

Farmor

Ide Iversdatter

Juel

  Fasti

Tipoldemor

Karen Christiernsdatter

Fasti

 

 

 

Oldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

Tipoldefar

Jens Juel

Til Øgelstrup

Nævnt 1428

 Munk

Far

Mogens Munk (Lange)

Til Palsgård

+1558

 

 Brune

Tipoldemor

Mette Eriksdatter

Brune (Banner)

 

 

 Munk

Oldemor

Else/Anne Stigsdatter

Munk

Tipoldefar

Stig Munk

Til Nørgård

Levede 1423

 

 

Farfar

Oluf Munk

Til Krogsgård m.m.

Nævnt 1493

  Lykke

Tipoldemor

Karen Pedersdatter

Lykke

(Våben: Møllehjul)

 

 

 

Oldefar

Malte Iversen

Til Kleitrup

 

Tipoldefar

Iver Thomesen

Nævnt 1406