Viborg Domkirke. Gravsten. Slægtstavler for Niels Friis og Anne Høeg

 

 

 

 Hvas

Oldemor

Kirsten Lauridsdatter

Hvas

 

 Skeel

Mormor

Anne Andersdatter

Skeel

Oldefar

Anders Skeel

Til Møgtved m.m.

+1459

 Glob

Mor

Anne Olufsdatter

(Glob)

 Glob

Oldemor

Johanne Nielsdatter

(Glob)

 

 

Morfar

Oluf Pedersen (Glob)

Til Borlev m.m.

+1503

Oldefar

Peder Mogensen

Til Galtrup

+1478

Kvinde

Anne Thomesdatter

Høeg (Banner)

+1545

 

 Sappi

Oldemor

Johanne Andersdatter

Sappi

+1479

 

 Banner

Farmor

Elline Nielsdatter

(Banner)

Oldefar

Niels Eriksen

Til Vinstrup

+1447

 Høeg

Far

Thomes Eskildsen (Høeg)

I Skaregård

+1524

 Høg

Oldemor

Sophie Pedersdatter

Høg

 

 

Farfar

Eskild Nielsen

Til Vittrup m.m.

+1494

Oldefar

Niels Eriksen

Til Skaregård

Levede 1435

Gift 1. gang med

 

 Rønnow

Oldemor

Ide Corfitzdatter

Rønnow

 

  Thott

Mormor

Else Pedersdatter

Thott

Nævnt 1513

Oldefar

Peder Nielsen (Thott)

Til Alnerup

Levede 1484

 Krummedige

Mor

Agathe Clausdatter

Krummedige

Levede 1543

 Walkendorff

Oldemor

Karen Henningsdatter

Walkendorff

Enke 1477

 

 

Morfar

Claus Krummedige

Til Høiby

+1500 (Ditmarske)

Oldefar

Erik Krummedige

Mand

Niels Friis

Til Kjærsgård

+1557

 

 Gøye

Oldemor

Grethe Axelsdatter

Gøye

 

 Moltke

Farmor

Ellen Johansdatter

Moltke

Oldefar

Johan Moltke

Af Bavelse

Levede 1404

 Friis

Far

Anders Friis

Til Haraldskær

+1512

 Dyre

Oldemor

Anna Kaas eller Lunge

eller  N.N. Dyre

Gift 2. gang med

Margrete Nielsdatter

 

Farfar

Niels Friis

Til Stollig m.m.

Nævnt 1448

Oldefar

Anders Friis

 

 

 

 

Gravsten over Niels Friis og Anne Høeg

 

Tegninger af Gr. Løffler og Søren Abildgaard

 

       

 

Niels Friis til Kjærsgård var 1498-1536 biskop i Viborg.

Han havde Fjends og Slet herreder i pant og var

forlenet med Vor Frue Kloster i Ålborg.

1537 forseglede han Kirkeordinansen,

”kastede bogen og giftede sig”.

Med Anne Høeg fik han 4 børn.

Hans 2. ægteskab var med en ufri kvinde:

Margrete Nielsdatter. Ingen børn er oplyst.

 

 

 

Niels Friis og Anne Høeg. Heraldik

 

 

4 våben: Friis, Krummedige, Høeg, Glob (ørn)

 

 

Niels Friis og Anne Høeg

 

 

Stenen er, som det ses, stærk forvitret i forhold til tegningerne.

 

 

 

Stenens tekst fra Resens Atlas 6B. 1680/1934

 

Under denne Steen ligger Erlig og Velbr. Sal.

Mester Niels Friis, som var Cantor udi Wiborg,

og blev kaldet af Herren udi det Aar 1557 den

 6. dag Nov. med hans Hustrue Frue Anna

Høgs Datter, som døde 1545 8. dag Iunij.