Viborg Domkirke. Smedejernsdør. Slægtstavler for Hans Juul og Lisbet Krag

 

 

 

 Lange

Oldemor

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 

  Ulfstand

Mormor

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

Oldefar

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 Høeg

Mor

Jytte Styggesdatter

Høeg (Banner)

1589-1659

 Bille

Oldemor

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

 

 

Morfar

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

+1630

Oldefar

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

Kvinde

Lisbet Nielsdatter

Krag

1621-1690

 

 Lunge

Oldemor

Christence Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1583

 

 Juel

Farmor

Sophie Nielsdatter

Juel

1544-1583

Oldefar

Niels Juel

Til Åbjerg

+1568/73

 Krag

Far

Niels Krag

Til Agerkrog m.m.

1574-1650

 Stampe

Oldemor

Else Mogensdatter

Stampe

Nævnt 1557

 

 

Farfar

Mogens Krag

Til Agerskov m.m.

1544-1622

Oldefar

Niels Krag

Til Agerskov

+1557

Gift 1646 med

 

 Breide

Oldemor

Karen Hansdatter

Breide

+1550

 

 Lange

Mormor

Anne Gundesdatter

Lange

Oldefar

Gunde Lange

Til  Breininge

+1564

 Rostrup

Mor

Karen Hansdatter

Rostrup

+1648/51

 Skeel

Oldemor

Margrethe Andersdatter

Skeel

Levede 1568

 

 

Morfar

Hans Rostrup

Til Sjelleskovgård m.m.

Levede 1611

Oldefar

Jørgen Rostrup

Til Sjelleskovgård

+1563

Mand

Hans Juul

Til Stårupgård m.m.

1612-1697

 

 Dyre

Oldemor

Maren Iversdatter

Dyre

 

 Kaas

Farmor

Johanne Nielsdatter

Kaas

+1604

Oldefar

Niels Kaas

Til Ølby

Levede 1582

 Juul

Far

Frands Juul

Til Palstrup m.m.

+1625/26

 Lunge

Oldemor

Kirsten Ovesdatter

Lunge (Dyre)

1524-1588

 

 

Farfar

Ove Juul

Til Palstrup m.m.

+1549-1604

Oldefar

Axel Juul

Til Willestrup

1503-1577

 

 

 

Viborg Domkirke. Smedejernsdør. Slægtstavler  for Kjeld Krag og Sophie Krabbe

 

Gift 2. gang 1693 med

Otte Marsvin

Til Trudsholm

1655-1725

 

 Gøye

Oldemor

Margrethe Albretsdatter

Gøye

+1594

 

 Brahe

Mormor

Mette Pedersdatter

Brahe

1579-1641

Oldefar

Peder Brahe

Til Krogholm

+1610

 Marsvin

Mor

Karen Ottesdatter

Marsvin

1610-1680

Gyldenstierne

Oldemor

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

 

 

Morfar

Otte Marsvin

Til Dybæk m.m.

1573-1647

Oldefar

Jørgen Marsvin

Til Hollungegård

+1581

Kvinde

Sophie Iversdatter

Krabbe

1632-1700

 

 Juel

Oldemor

Anne Pallesdatter

Juel

+1576

 

 Friis

Farmor

Sophie Jørgensdatter

Friis

1576-1611

Oldefar

Jørgen Friis

Til Krustrup

+1515

 Krabbe

Far

Iver Krabbe

Til Jordberga m.m.

1602-1666

 Ged

Oldemor

Karen Jakobsdatter

Ged

+1587

 

 

Farfar

Tage Krabbe

Til Rössjöholm m.m.

1553-1612

Oldefar

Mogens Krabbe

Til Vegholm m.m.

1513-1564

Gift 1649 med

 

 Lange

Oldemor

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 

  Ulfstand

Mormor

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

Oldefar

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 Høeg

Mor

Jytte Styggesdatter

Høeg (Banner)

1589-1659

 Bille

Oldemor

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

 

 

Morfar

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

+1630

Oldefar

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

Mand

Kjeld Krag

Til Trudsholm

1614-1673

 

 Lunge

Oldemor

Christence Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1583

 

 Juel

Farmor

Sophie Nielsdatter

Juel

1544-1583

Oldefar

Niels Juel

Til Åbjerg

+1568/73

 Krag

Far

Niels Krag

Til Agerkrog m.m.

1574-1650

 Stampe

Oldemor

Else Mogensdatter

Stampe

Nævnt 1557

Søster:

Lisbet Nielsdatter

Krag

1621-1690

 

Farfar

Mogens Krag

Til Agerskov m.m.

1544-1622

Oldefar

Niels Krag

Til Agerskov

+1557

 

 

 

 

Viborg Domkirke. Smedejernsdør 1665.

 

 

 

 

Heraldik for Hans Juul og Lisbet Krag

 

 

Hans Juul til Stårupgård, Østergård, Skovgård, Agerbæk

og Låge studerede 1536-38 i Paris.

1639 var han hofjunker.

Han var fra 1557 forlenet med Dueholm Kloster og Nedernæs.

1644 var han kaptajnløjtnant, 1653 ritmester.

1658-60 var han guvernør på fæstningen Frederiksholm

og leverede norsk tømmer under Københavns belejring.

Med Lisbet Krag fik han 4 børn.

 

 

 

Heraldik for Kjeld Krag og Sophie Krabbe

 

 

Kjeld Krag til Trudsholm studerede i Padua.

1637-44 var han kancellisekretær og var

1645 tilstede ved Brømsebro-forhandlingerne.

Han var fra 1647 forlenet med Lyse Kloster,

Helne kirke og Froste herred.

1648-49 var han landsdommer og landkommissær i Skåne.

1661 var han medlem af Lovkommissionen.

Med Sophie Krabbe fik han 7 børn.

 

 

 

 

Våben for Kjeld Krag eller Lisbet Krag

 

 

Krag, Høeg.