Vestervig kirke, Thisted kirke. Gravsten. Slægtstavle for Niels Strangesen

 

Gift 1. gang med

Barbara Bosdatter

Høeg

Gift 3. gang med

Ingeborg Follertsdatter

(Dosenrode)

 

Oldemor

 

Gift 2. gang med

Mette Pedersdatter

 

 

Mormor

?

 

Oldefar

 Glob

Mor

Mette Olufsdatter

Glob

 

Oldemor

 

 

Morfar

Oluf Glob

 

(Kan ikke verificeres)

Oldefar

Navn

Niels Strangesen

Til Norringtoft

+1424

 

 

Oldemor

 

 

?

Farmor

Bege Buggesdatter

 

Oldefar

Bugge

 Strangesen

Far

Strange Ebbesen

Nævnt 1360

 Limbek

Oldemor

Ellen Henriksdatter

Limbek

 

 

 

Farfar

Ebbe Strangesen

Oldefar

Strange Esgesen

Nævnt 1326

 

 

 

 

  

 

Vestervig kirke, Thisted kirke.

 

Gravsten over Niels Strangesen

 

              

 

Niels Strangesen til Norringtoft fik 1406

Hillerslev gård som pantelen og var da ridder.

1418 var han rigsråd.

Han var gift 3 gange og fik 3 børn.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

1 våben: Strangesen/Bild