Vesterborg kirke, Lolland. Forsvundet epitafium. Slægtstavle for Morten Venstermand

 

Gift 1591 med

Anne Andersdatter

Galt

+1625

 

 

 Grubbe

Tipoldemor – MMMM

1) Christine Grubbe

2) Anne Nielsdatter

Grubbe

 

 

 Passow

Oldemor – MMM

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

Tipoldefar – MMMF

Anders Jensen Passow

Nævnt 1471

 

 Walkendorff

Mormor – MM

Inger Axelsdatter

Walkendorff

+1555

 Gøye

Tipoldemor – MMFM

Inger Axelsdatter

Gøye

 

 

 

Oldefar – MMF

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1483

Tipoldefar – MMFF

Henning Walkendorff

Nævnt 1469

 Urne

Mor – M

Alhed Knudsdatter

Urne

Nævnt 1564

 

 Sehested

Tipoldemor – MFMM

N.N. Sehested

 

 

 Krumstrup

Oldemor – MFM

Kirsten Clausdatter

Krumstrup

+1518

Tipoldefar – MFMF

Claus Krumstrup

 

 

Morfar – MF

Knud Urne

Til Søgård m.m.

+1543

 Serlin

Tipoldemor – MFFM

Alhed Breide

(eller Serlin)

Enke 1416

 

 

 

Oldefar – MFF

”Store” Jørgen Urne

Til Brolykke m.m.

+1480

Tipoldefar – MFFF

Lage Nielsen Urne

Til Hørby

Nævnt 1412

Navn

Morten Venstermand

Til Egebjerg m.m.

1536-1610

 

 

 Markmand

Tipoldemor – FMMM

1) Karen Markmand

2) Edel Neb

 

 

 Jernskæg

Oldemor – FMM

Karen Andersdatter

(Jernskæg)

Enke 1487

Tipoldefar – FMMF

Anders Pedersen

Til Ellinge

Nævnt 1468

 

 Pøiske

Farmor – FM

Anna Hansdatter

Pøiske

Nævnt 1490

 Falster

Tipoldemor – FMFM

 Inger Jensdatter

Falster

 

 

 

Oldefar – FMF

Hans Pøiske

Til Berritsgård

Nævnt 1472

Tipoldefar – FMFF

Hartvig Pøiske

Til Berritsgård

Nævnt 1412

 Venstermand

Far – F

Jørgen Venstermand

Til Stadager

+1551

 

 

Tipoldemor – FFMM

?

 

 

 Neb

Oldemor – FFM

Sidsel Neb

Tipoldefar – FFMF

N.N. Neb

 

 

Farfar – FF

Morten Venstermand

Til Stadager

+1500

 

Tipoldemor – FFFM

?

 

 

 

Oldefar – FFF

Henning Venstermand

Til Stadager

Nævnt 1462

Tipoldefar – FFFF

Hannibal Venstermand

Til Torkildstrup

Nævnt 1452

 

 

Vesterborg kirke, Lolland. Forsvundet epitafium.  Slægtstavle for Anne Galt

 

Gift 1. gang 1591 med

Morten Venstermand

Til Egebjerg m.m.

1536-1610

 

 

  Sandberg

Tipoldemor – MMMM

N.N. Henriksdatter

Sandberg

(Våben med løve)

 

 

 Bild

Oldemor – MMM

Anne Bildsdatter

(Bild)

Nævnt 1508

Tipoldefar – MMMF

Bild Pedersen (Bild)

Til Vormark

Nævnt 1487

 

 Bølle

Mormor – MM

Susanne Eilersdatter

(Bølle)

+1569

  Blaa

Tipoldemor – MMFM

Anne Sigvardsdatter

 (Blaa)

 

 

 

Oldefar – MMF

Eiler Eriksen Bølle

Til Nakkebølle

+1535

Tipoldefar – MMFF

Erik Madsen  (Bølle)

Til Krønge

Levede 1492

  Ravensberg

Mor – M

Inger Clausdatter

(Ravensberg)

+1599

 

 Skarpenberg

Tipoldemor – MFMM

N.N. Skarpenberg

 

 

 Rantzau

Oldemor – MFM

Inger Clausdatter

Rantzau

Nævnt 1529

Tipoldefar – MFMF

Claus Rantzau

Til Ågård

Nævnt 1446

 

 

Morfar – MF

Claus Eriksen Ravensberg

Til Kindholm m.m.

+1541

 Krag

Tipoldemor – MFFM

Elne Albrechtsdatter

Krag (i Sjælland)

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Erik Jepsen (Ravensberg)

Til Kindholm m.m.

+1507

Tipoldefar – MFFF

Jep Jensen (Ravensberg)

Til Kindholm

+1481

Navn

Anne Andersdatter

Galt

+1625

 

 

 Gøye

Tipoldemor – FMMM

Karen Steensdatter

Gøye

Enke 1527

 

 

  Banner

Oldemor – FMM

Kirsten Eriksdatter

(Banner)

Tipoldefar – FMMF

Erik Andersen (Banner)

Til Asdal m.m.

+1483

 

 Drefeld

Farmor – FM

Ingeborg Gjordsdatter

Drefeld

+1552

 Ulfstand

Tipoldemor – FMFM

Ingeborg Holgersdatter

(Ulfstand)

Levede 1497

 

 

 

Oldefar – FMF

Gjord Nielsen (Drefeld)

Til Gersnæs m.m.

+1520

Tipoldefar – FMFF

Niels Jensen

Til Gersnæs

+1491

  Galt

Far – F

Anders Pedersen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

1530-1585

 

 Reberg

Tipoldemor – FFMM

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 

  Høeg

Oldemor – FFM

Sophie Pedersdatter

Høeg

Nævnt 1531

Tipoldefar – FFMF

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

 

 

Farfar – FF

Peder Ebbesen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1548

 Rosenkrantz

Tipoldemor – FFFM

Dorte Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1496

 

 

 

Oldefar – FFF

Ebbe Mogensen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1500 (Ditmarsken)

Tipoldefar – FFFF

Mogens Ebbesen Galt

Til Tyrrestrup m.m.

+1481

 

 

 

 

Vesterborg kirke, Lolland.

 

Forsvundet epitafium over Morten Venstermand og Anne Galt

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

Morten Venstermand til Egebjerg, Krøngegård og

Pederstrup var 1570-72 hofsinde, skænk og køgemester.

Han var 1572-78 forlenet med Københavns Slot og Ravnsborg.

1589-92 var han befalingsmand på Frederiksborg Skot.

Han og Anne Galt fik ingen børn.

 

 

Der var flg. 16 våben for Morten Venstermand:

Venstermand, Urne, Pøiske, Walkendorff,

Jernskæg, Munk, Falster, Passow, ukendt, Sehested,

Brockenhuus, Serlin, Bølle, Ulfeld, Grubendal, Grubbe.

 

Adelsårbogen har 2 tomme felter og derudover:

Neb, Krumpstrup, Gøye, Markmand.

 

De 16 våben for Anne Galt var:

Galt, Ravensberg, Høeg, Bølle, Drefeldt, ukendt,

Banner, Bild, Rosenkrantz, Skinkel, Ulfstand, Blaa,

Reberg, Krag, Gøye, Engel?.

 

Adelsårbogen har Rantzau, Skarpenberg, Sandberg,

der ikke ses på tegningen.

 

 

 

Heraldik på epitafiet

 

 

Morten Venstermand                                          

 

Morten Venstermand                                          

 

Anne Galt

 

Anne Galt

 

Walkendorff  Pøiske            

Urne      Venstermand         

Galt         Ravensberg       

Høeg                Bølle

 

 

Jernskæg

 

 

 

 

 

 Munk 

 

 

 

 

 Falster 

 

 

 

 Passow

 

 

 

 

Ukendt

 

 

 

 

 Sehested 

 

 

 

 

Brockenhuus 

 

 

 

Serlin

 

 

Drefeld

 

 

 

 

 

Ukendt 

 

 

 

 

Banner 

 

 

 

 Bild

 

 

 

 

 Rosenkrantz

 

 

 

 

 Skinkel 

 

 

 

 

 Ulfstand 

 

 

 

 Blaa

Bølle        Ulfeld        

   Grubendal  Grubbe            

 Engel?            Gøye            

Krag             Reberg