Vejlø kirke, Sjælland. Alter 1669. Slægtstavler for Knud Thott og Birgitte Skeel

 

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Lisbeth Henriksdatter

Gyldenstierne

1563-1638

 

 Rosensparre

Mormor

Birgitte Olufsdatter

Rosensparre

1586-1645

Oldefar

Oluf Rosensparre

Til skarholt

1559-1624

 Rud

Mor

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

 Hardenberg

Oldemor

Anne Jakobsdatter

Hardenberg

+1575

 

 

Morfar

Corfitz Rud

Til Sandholm m.m.

1573-1630

Oldefar

Erik Rud

Til Fuglsang m.m.

1519-1577

Kvinde

Birgitte Christensdatter

Skeel

1638-1699

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Vibeke Christoffersdatter

Gyldenstierne

1549-1613

 

 Friis

Farmor

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

Oldefar

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1544-1610

 Skeel

Far

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

 Brahe

Oldemor

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

 

Farfar

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1639

Oldefar

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

Gift 2. gang 1682 med

 

 Friis

Oldemor

Lisbeth Henriksdatter

Friis

1555-1631

 

 Huitfeldt

Mormor

Øllegård Jakobsdatter

Huitfeldt

1582-1619

Oldefar

Jakob Huitfeldt

Til Lillø m.m.

1547-1583

 Gyldenstierne

Mor

Jytte Knudsdatter

Gyldenstierne

1617-1640

 Gyldenstierne

Oldemor

Karine Knudsdatter

Gyldenstierne

1542-1596

 

 

Morfar

Knud Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1573-1636

Oldefar

Axel Gyldenstierne

Til Ljungby m.m.

+1603

Mand

Knud Thott

Til Gavnø m.m.

1639-1702

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Sophie Eriksdatter

Rosenkrantz

1560-1593

 

 Rantzau

Farmor

Helvig Breidesdatter

Rantzau

1589-1611

Oldefar

Breide Rantzau

Til Rantzausholm

1556-1618

 Thott

Far

Otte Thott

Til Næs m.m.

1607-1656

 Brahe

Oldemor

Sophie Ottesdatter

Brahe

1556-1643

Gift 1. gang 1665 med

Sophie Steensdatter

Brahe

1648-1671

Gift 3. gang 1701 med

Ursula Marie

Putbus

1668-1734

Farfar

Tage Ottesen Thott

Til Næs m.m.

1580-1658

Oldefar

Otte Thott

Til Næs m.m.

1543-1588

 

 

 

 

Vejlø kirke. Altertavle af Abel Schrøder 1669. Staffering 1693

 

 

Knud Thott Til Næs, Gavnø, Barsebæk og Knudstrup rejste og studerede i udlandet.

1664 blev han introduceret på det svenske ridderhus.

I 1676 blev han og hans brødre Holger og Tage fanget af danskerne og ført til Danmark.

Han blev fradømt svensk ære, liv og gods.

1678 blev han amtmand i Landskrona og fik sine ødelagte godser tilbage,

men solgte dem og trådte i dansk tjeneste.

Han var kommerceråd, 1680 etatsråd, 1682 geheimeråd.

1684 blev han hvid ridder.

1700 var han deputeret for finanserne, medlem af

konseillet og medlem af regeringen i kongens fravær.

Med Sophie Brahe fik han 5 døtre,

hvoraf 2 døde som små.

 

 

 

Heraldik for Knud Thott og Birgitte Skeel

 

   

 

 

 

  

Prædikestolshimmel 1693 

 

  

 

Heraldik for Knud Thott og Birgitte Skeel.

Derudover er der våben for Niels Trolle og Helle Rosenkrantz.