Vejby kirke, Sjælland. Alter 1598. Slægtstavler for Ditlev Holck og 2 hustruer

 

 

 Brahe

Mormor

Anne Tygesdatter

Brahe

+1590

 Skave

Mor

Berete Herlufsdatter

Skave

1554-1636

Morfar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

+1583

Kvinde

Margrethe Nielsdatter

Krabbe

1577-1656

 Ged

Farmor

Karen Jakobsdatter

Ged

+1587

 Krabbe

Far

Niels Krabbe

Til Vegholm

1541-1584

Farfar

Mogens Krabbe

Til Vegholm m.m.

1513-1564

 

Gift 2. gang 1595 med

 

 

 

 

 Lange

Mormor

Sidsel Nielsdatter

Lange

 Reventlow

Mor

Magdalene Andersdatter

Reventlow

Levede 1602

Morfar

Anders Jakobsen Reventlow

Til Søbo

+1535

Mand

Ditlev Holck

Til Højfård m.m.

1556-1633

 Lund

Farmor

Cathrine Henriksdatter

Lund

 Holck

Far

Henrik Holck

Til Rønhave m.m.

1515-1579

Farfar

Bertel Holck

Til Rønhave

+1535

 

Gift 1. gang 1597 med

 

 

 

 

 Ulfstand

Mormor

Sidsel Jensdatter

Ulfstand

+1575

 Gyldenstierne

Mor

Margrethe Knudsdatter

Gyldenstierne

+1581

Morfar

Knud Pedersen Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1480-1552

Kvinde

Inger Folmersdatter

Rosenkrantz

+1592

 Knob

Farmor

Birgitte Lauridsdatter

Knob

1490-1551

  Rosenkrantz

Far

Folmer Rosenkrantz

Til Stensballegård m.m.

1523-1586

Farfar

Axel Nielsen (Rosenkrantz)

Til Stensballegård m.m.

1472-1551

 

 

 

 

 

 

Vejby kirke, Sjælland.

 

Alter 1598 med våben for Ditlev Holck

 

 

Ditlev Holck til Højgård og Eskildstrup tjente

dronning Dorothea og hertug Hans.

1580-89 var han hofjunker og jagtjunker.

1586 var han hofmester hos dronning Sofie.

Han var forlenet med Utstein kloster, Københavns Slot,

Kronborg (1595-1600), Tryggevælde og Gulland.

Med Margrethe Krabbe fik han 3 børn.

 

 

Gravsten over Ditlev Holck, Inger Rosenkrantz

og Margrethe Krabbe ses i Sneslev kirke, Sjælland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongevåben øverst på altertavlen.