Veflinge kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavler for Mette Gøye og Kirsten Hardenberg

 

Gift 1589 med

Axel Brahe

1550-1616

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 

 Krabbe

Mormor

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

Oldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

 Rønnow

Mor

Anne Eilersdatter

Rønnow

1541-1609

 Hardenberg

Oldemor

Mette Joachimsdatter

Hardenberg

Levede 1549

 

 

Morfar

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde m.m.

+1565

Oldefar

Markvard Rønnow

Til Hvidkilde

+1506

Kvinde

Kirsten Eriksdatter

Hardenberg

+1639

 

 Skram

Oldemor

Kirsten Nielsdatter

Skram

 

 Rosenkrantz

Farmor

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

Oldefar

Erik Styggesen (Rosenkrantz)

Til Mattrup

 Hardenberg

Far

Erik Hardenberg

Til Vedtofte m.m.

1529-1604

 Rønnow

Oldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

Farfar

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

Oldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær m.m.

+1500

 

 

 Høeg

Oldemor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 

 Brok

Mormor

Ide Lagesdatter

(Brok)

+1531/1532

Oldefar

Lage Esgesen Brok

Til Estrup

+1503

 Ulfstand

Mor

Ide Truidsdatter

Ulfstand

+1604

 Bille

Oldemor

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

 

Morfar

Truid Gregersen Ulfstand

Til Torup

1487-1545

Oldefar

Gregers Jepsen (Ulfstand)

Til Torup

Levede 1510

Kvinde

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 

 Holck

Oldemor

Sophie Christiernsdatter

Holck

Levede 1547

 

 Sture

Farmor

Margrethe Clausdatter

Sture

+1528

Oldefar

Claus Sture

Til Gammelgård

+1508

 Gøye

Far

Falk Gøye

Til Skjersø

+1554

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

Gift 1575 med

Axel Brahe

1550-1616

 

Farfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

 

 

 

 

Veflinge kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Axel Brahe

 

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 Ulfstand

Mormor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Bille

Mor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1521

 

 

Morfar

Claus Bille

Til Allinge m.m.

1490-1558

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinge

1446-1520

Mand

Axel Brahe

Til Elvedgård

 

1550-1616

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 Rud

Farmor

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

Oldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 Brahe

Far

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

 Lunge

Oldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

 

 

 

Farfar

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

 

 

  

 

Gravsten for Axel Brahe, Mette Gøye og Kirsten Hardenberg

 

 

Axel Brahe til Elvedgård, Orebygård og Eskebjerg tjente

grever i Braunschweig, Schwartzburg og Brantenburg.

1574 var han hofsinde.

Han var 1579-96 forlenet med Rugård, Gudum Kloster , Odensegård.

1595-1602 med Helsingborg. 1606 var han statholder i Fyn.

1611-12 var han krigskommisær og statholder i Skåne, Halland og

Blekinge. 1614 var han regeringsråd.

Med Mette Gøye fik han 6 børn og

med Kirsten Hardenberg 4 børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

8 våben øverst: Rosenkrantz, Lunge, Rud Brahe – Bille, Ulfstand, Rønnow, Trolle.

 

8 våben til venstre: Gøye, Ulfstand, Sture, Brok, Rosenkrantz, Bille, Holck, Høeg.

 

8 våben til højre: Hardenberg, Rønnow, Rosenkrantz, Krabbe, Rønnow,

Hardenberg, Skram, Rosenkrantz.

 

De 24 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen

og opsætningen er korrekt i agnatisk/kognatisk orden.

 

 

 

 

Prædikestol 1572.

 

 

Otte Brahe til Knudstrup, Elvedgård og Tange

var 1637-39 hofsinde.

Han var forlenet med Gladsaxe, Ålborghus,

Rödinge len og Helsingborg.

1563 var han proviantsmester og skulle med

3 andre rigsråder føre tilsyn i Jylland.

Med Beate Bille fik han 12 børn,

hvoraf 4 døde som små.

 

 

 

Heraldik for Otte Brahe og Beate Bille