Vedbygård, Sjælland. Kiste. Slægtstavle for Hilleborg Mogensdatter Gyldenstierne

 

Gift 1590 med

Knud Rud

Til Vedby

1544-1612/15

 

 Reberg

Oldemor – MMM

Kirsten Henriksdatter

Reberg

 

 Høeg

Mormor – MM

Karine Pedersdatter

Høeg

Oldefar – MMF

Peder Høeg

Til Eskjær

Levede 1472

  Sparre

Mor – M

Anne Mouridsdatter

Sparre

+1564

  Meinstorf

Oldemor – MFM

Elsof Henningsdatter

Meinstorf

Levede 1505

 

 

Morfar – MF

Mourids Jepsen Sparre

Til Svaneholm m.m.

+1534

Oldefar – MFF

Jep Tullesen (Sparre)

I Skurup

Levede 1484

Navn

Hilleborg Mogensdatter

Gyldenstierne

1555-

 

 Frille

Oldemor – FMM

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 

 Bille

Farmor – FM

Karen Bentsdatter

Bille

Oldefar – FMF

Bent Bille

Til Søholm  m.m.

1440-1494

 Gyldenstierne

Far – F

Mogens Gyldenstierne

Til Restrup m.m.

1481-1569

  Skinkel

Oldemor – FFM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

Farfar – FF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Oldefar – FFF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

 

 

 

 

 

Vedbygård, Sjælland. Brudekiste 1690.

 

 

Hilleborg Gyldenstierne var gift med Knud Rud til Vedby.

Han var lensmand på København Slot og Jungshoved.

De fik 3 døtre.

 

 

 

Heraldik for Hilleborg Mogensdatter Gyldenstierne

 

 

Fædrene våben: Bille, Gyldenstierne

 

 

Fædrene våben: Frille, Skinkel

 

 

Mødrende våben: Sparre, Høeg

 

 

Mødrende våben: Meinstorp, Reberg