Vallø slot. Sjælland. Slægtstavler for Steen Rosensparre og Peder Oxe

 

Gift 1551 med

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

1533-1588

 

 Stormvasa

Oldemor - MMM

Birgitte Christiernsdatter

Stormvase

Levede 1472

 

 Rønnow

Mormor - MM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Oldefar - MMF

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 Bille

Mor - M

Birgitte Steensdatter

Bille

+1553

 Lunge

Oldemor - MFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

Morfar - MF

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

Oldefar - MFF

Torbern Bille

Til Allindemagle

+1465

Mand

Steen Rosensparre

Til Skarhult

1523-1565

 

 Markmand

Oldemor - FMM

Kirsten Lagesdatter

(Våben: Stjerne)

I Slægtsbøger:

Karen Markmand

 

 Saxtrup

Farmor - FM

Anne Axelsdatter

Saxtrup

Levede 1487

Oldefar- MFM

Axel Saxtrup

Til Halmstad

Nævnt 1487

 Rosensparre

Far - F

Jens Torbernsen Rosensparre

Til Skarhult

+1530

 Bille

Oldemor - FFM

Mæritslev Jakobsdatter

(Bille)

Levede 1473

 

 

Farfar - FF

Torbern Jensen

Til Skarhult

Nævnt 1487

Oldefar - FFF

Jens Jepsen

Til Skarhult

+1460

 

 

 Brok

Oldemor – MMM

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

 

 Bydelsbak

Mormor – MM

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

Oldefar – MMF

Albrecht Engelbrechtsen

Til Skjersø

1440-1478

 Gøye

Mor – M

Mette Mogensdatter

Gøye

+1536

 Rosenkrantz

Oldemor – MFM

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

 

 

Morfar – MF

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

Oldefar – MFF

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Mand

Peder Oxe

Til Gisselfeld m.m.

1520-1575

 

 Lunge

Oldemor – FMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 Bille

Farmor – FM

Inger Torbernsdatter

Bille

+1507

Oldefar – FMF

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1451

 Oxe

Far – F

Johan Oxe

Til Nielstrup

1487-1534

 Godov

Oldemor – FFM

Mette Johansdatter

Godov

Enke 1451

Gift 1567 med

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

1533-1588

 

Farfar – FF

Johan Oxe

Til Torsø

+1491

Oldefar – FFF

Peder Oxe

Til Asserbo

Nævnt 1440

 

 

Vallø Slot, Sjælland. Slægtstavle for Mette Rosenkrantz

 

 

 

 Hak

Oldemor – MMM

Kirsten Andersdatter

 Hak

 

 Rosenkrantz

Mormor – MM

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

Oldefar – MMF

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange

1410-1491

  Munk

Mor – M

Ide Mogensdatter

Munk

+1529

 Juel

Oldemor – MFM

Ide Iversdatter

Juel

 

 

Morfar – MF

Mogens Munk

Til Palsgård

+1588

Oldefar – MFF

Oluf Munk

Til Krogsgård

+1558

Navn

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

+1588

 

  Present

Oldemor – FMM

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 Thott

Farmor – FM

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

Oldefar – FMF

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

 Rosenkrantz

Far – F

Oluf Nielsen Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

 Gyldenstierne

Oldemor – FFM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

Farfar – FF

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

Oldefar – FFF

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1503

 

 

 

Mette Rosenkrantz af Antonius Sandfeldt

 

 

 

 

Mette Rosenkrantz var en af Danmarks rigeste adelskvinder.
Hun var datter af rigsråd Oluf Nielsen Rosenkrantz og Ide Munk.
 I sin barndom havde hun den senere så berømte Niels Hemmingsen til lærer.
Omtrent 14 år gammel blev hun trolovet med Steen Rosensparre.
Ægteskabet blev indgået 1551. Da han faldt 1565 ved Svarterå, sad hun som enke.
1567 holdt hun bryllup med rigshofmester Peder Oxe til Gisselfeld m.m.
Ved den store arv, der efterhånden tilfaldt hende ved sine rige giftermål,
 sin kraftige personlighed kom hun til at indtage en meget fremragende stilling.
Da hendes ægteskab med Peder Oxe var barnløst, havde han ved sin død 1575
 på livstid sikret hende besiddelsen af sine godser Gisselfeld, Løgismose og Tølløse,
halvparten af Holmegård på Sjælland, Togerup i Skåne og Tange på Fyn.
Desuden havde hun endnu sammen med sine børn af første ægteskab del i Skarholt.
Selv ejede hun halvparten af Vallø (Vester Vallø), medens den anden
halvpart (Øster Vallø) tilhørte hendes ældre søster Birgitte Rosenkrantz,
der sad som enke efter rigsråd Peder Bille til Svanholm.
Efter moderens død i 1586 arvede hun bl.a. Totterupholm (Rosendal).
Mest bekendt er hun blevet ved opførelsen af den prægtige bygning på Vallø, Vester Vallø,
 medens søsteren aldrig fik fuldført sin halvdel. Hun var stolt og myndig;
 til andre Tider vidner hendes breve dog om hjertelig deltagelse og stor religiøsitet.
Den mægtige kvinde gav henimod sin død en skånsk troldkvinde,
som hun derfor lod anholde og dømme, skylden for sin svagelighed.

 

Ødelagt gravsten over Peder Oxe og Mette Rosenkrantz ses
i Københavns Domkirkemuseum.

 

 

Steen Rosensparre var 1548 hofsinde. Mellem 1551-65 var han høvedsmand på

Vordingborg, Kalundborg og forlenet med Bosø Kloster.

1562 opførte han Skarhult Slot. Han blev rigsråd og proviantmester i 1562-63.

 Han blev krigskommisær og faldt 1565 ved Svarterå.

Med Mette Rosenkrantz fik han 2 sønner

 

Sten over Steen Rosensparre og Mette Rosenkrantz

ses i Skarhult kirke, Skåne

 

 

Peder Oxe til Gisselfeld og Holmegård m.m. var fra 1532-37 udenlands.

1549-58 var han lensmand på Halsted Kloster.

1552 var han rigsråd, men faldt1558 i unåde

(havde beløiet dronningen for Christian 3) og blev frataget sine len.

 Han opholdt sig derefter mest i Lothringen.

Kom tilbage i 1566, fik sine godser tilbage og blev igen rigsråd.

Han styrede klogt landets pengevæsen.

Han døde 1575 på Frederiksborg slot.

Han fik ingen børn med Mette Rosenkrantz.

 

Epitafium over Peder Oxe ses i Bråby kirke, Sjælland.

 

 

 

Våben for Peder Oxe og Steen Rosensparre og

Mette Roseenkrantz. 1581

 

 

 

        

 

Peder Oxe                                                      Steen Rosensparre

 

 

 

 

Mette Rosenkrantz  

 

 

 

 

Oxe  Rosenkrantz  Rosensparre

 

 

21

 

HER OLUF ROSENKRANTZ – RIDDER

TIL VALLØ – FRU IDE MUNK – HER OLUF

ROSENKRANTZ HUSTRU TIL VALLØ

 

 

 

21

 

Mette Rosenkrantz´ kiste med Rosenkrantz og Munk/Lange-våben

 

 

 

Løver med våben for Mette Rosenkrantz

 

21      21

 

Juel                               Thott

 

 

21              21

 

Rosenkrantz?                             Munk?

 

 

 21          21

 

Juel                                      Hak

 

 

21  21

 

 Gyldenstierne                          Present