Stamtræ i Valløby kirke 1695. (Gudme kirke 1693). Pulpitur. Slægtstavle for Peder Bille

 

Gift med

Birgitte Olufsdatter

Rosenkrantz

1530-1592

 

 

 Gyldenstiern

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

 

 Rud

Mormor

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

  Panter

Tipoldemor

Catharine Knudsdatter

(Panter)

 

 

 

 

Oldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Tipoldefar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

 Krummedige

Mor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

+1539

 

 Munk

Tipoldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk

"den ildonde"

 

 

 Hak

Oldemor

Karen Andersdatter

Hak

+1476

Tipoldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup

+1492

 

 

Morfar

Henrik Hartvigsen

Krummedige

Til Valden

1500-1530

 Thienen

Tipoldemor

Beate

von Thienen

 

 

 

Oldefar

Hartvig Krummedige

Til Brunlag

Nævnt 1430. 1480

Tipoldefar

Erik Krummedige

Til Rundtoft

+1439

Navn

Peder Bille

Til Svanholm

1518-1580

 

 

  Barsebek

Tipoldemor

Cecilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 

 Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

 

Gyldenstierne

Farmor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 Munk

Tipoldemor

Anne  Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1464

 

 

 

Oldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Tipoldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

1380-1456

 Bille

Far

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

 

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

+1458

 

 

 Lunge

Oldemor

Sidsel Ovesdatter

 Lunge

+1503

Tipoldefar

Ove Jacobsen Lunge

+1458

 

 

Farfar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

 Galen

Tipoldemor

Inger Torbensdatter

Galen

+1456

 

 

 

Oldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle m.m.

+1465

Tipoldefar

Bent Jonsen Bille

Til Allinge

+1442

 

 

 

 

Valløby kirke, Sjælland. Pulpitur m.m. Slægtstavle for Birgitte Rosenkrantz

 

Gift med

Peder Bille

 

 

 Munk

Tipoldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk ”den ildonde”

 

 

 Hak

Oldemor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

Tipoldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup

+1492

 

 Rosenkrantz

Mormor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

 Rantzau

Tipoldemor

N.N. Rantzau

 

 

 

Oldefar

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange

1410-1491

Tipoldefar

Niels Jensen

(Rosenkrantz)

Til Hevringholm

Nævnt 1424

 Munk

Mor

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1529

 

 Hvas

Tipoldemor

Mette Lauridsdatter

Hvas

 

 

 Juel

Oldemor

Ide Iversdatter

Juel

Tipoldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup

+1468

 

 

Morfar

Mogens Munk

Til Palsgård

+1588

 Munk

Tipoldemor

Anne/Else Stigsdatter

Munk

 

 

 

Oldefar

Oluf Munk

Til Krogsgård

+1558

Tipoldefar

Malte Iversen (Munk)

Til Kleitrup

Nævnt 1493

Navn

Birgitte Olufsdatter

Rosenkrantz

1530-1592

 

 

 Bild

Tipoldemor

Karine Nielsdatter

(Bild)

+1470

 

 

 Present

Oldemor

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

Tipoldefar

Jens Pedersen

Til Vollerup

Levede 1459

 

 Thott

Farmor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

 Krognos

Tipoldemor

Cathrine Axelsdatter

Krognos

Levede 1409

 

 

 

Oldefar

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

Tipoldefar

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev

+1447

 Rosenkrantz

Far

Oluf Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

 

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk”d. hovmodige”

+1464

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Tipoldefar

Henrik Knudsen

Gyldenstierne

1380-1456

 

 

Farfar

Niels Eriksen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1516

   Krognos

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Krognos

 

 

 

Oldefar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

+1503

Tipoldefar

Otte Nielsen

(Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

 

 

 

Peder Billes stamtræ i Valløby. 1695

 

 

Peder Bille til Svanholm tjente 1536-43 landgreven af Hessen.

Han var lensmand på Helsingborg (1547), Århusgård, Holbæk,

Roskilde og Kalundborg (1566-80).

1556 var han rigsråd og deltog i diplomatiske missioner.

1564 var han krigskommisssær .

1565 undersøgte han forræderi inden for adelen.

Med Birgitte Rosenkrantz fik han 12 børn,

hvoraf 7 døde som små.

 

 

 

Peder Billes stamtræ i Valløby. Heraldik

 

 

 

 

 

1. Jørne Bille til Allinge

3. Erik Pedersen Bille                     2. Peder Bille til Allinge

5. Bent Bille – Inger Galen?                                              4. Peder Eriksen Bille – Anne Present

7. Steen Bille – Margrethe Rønnow                                                    6. Torben Bille – Sidsel Lunge

9. Jens Bille – Karen Rønnow                                                                  8. Claus Bille – Lisbeth Ulfstand

11. Hans Bille – Kirsten Lunge (Dyre)                                       10. Steen Bille – Rigborg Lindenov

12. Steen Bille – Mette Sehested

13. Hans Bille til Jungergård

 

 

 

 

 

Herskabsstole 1591 for Peder Bille og Birgitte Rosenkrantz

 

         

 

Krummedige                 Bille                   Rosenkrantz         Munk (Lange)

 

  

 

 

Pulpitur 1590 for Peder Bille og Birgitte Rosenkrantz

 

 

Våben for Peder Bille (Bille og Krummedige mangler)

 

 

 

Våben for Birgitte Rosenkrantz (Rosenkrantz mangler)

 

 

 

Paneler med 16 våben for Birgitte Rosenkrantz

 

     

 

1. Rosenkrants – 2. Munk              3. Thott – 4. Rosenkrantz

 

     

 

5. Gyldenstierne – 6. Juel                   7. Present – 8. Hak

 

     

 

9. Krognos – 10. Munk                 11. Krognos -12. Rantzau

 

     

 

13. Munk – 14. Hvas                     16. Munk – 15. Bild

 

 

 

Præstestol 1575/91

 

 

Prædikestol med dyder

 

 

Heraldik for Birgitte Rosenkrantz og Peder Bille

 

 

De 2 våben stammer oprindeligt fra pulpituret.

Derudover er der våben på prædikestolshimlen:

Munk (Lange), Thott for Birgitte Rosenkrantz.

 

 

 

Korgavl 1590

 

 

Krummedige                                                Bille                             Rosenkrantz                 Munk (Lange)