Valløby kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavler for Oluf Rosenkrantz og Ide Munk

 

Døtre:

Birgitte Rosenkrantz

1530-1592

Mette Rosenkrantz

1533-1588

Karen Rosenkrantz

+1553

 Munk

Oldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk ”den ildonde”

 

 Hak

Mormor

Kirsten Andersdatter

Hak

Oldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup

+1492

  Rosenkrantz

Mor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1535

 Rantzau

Oldemor

N.N. Rantzau

 

 

Morfar

Ludvig Nielsen (Rosenkrantz)

Til Tange

1441-1491

Oldefar

Niels Jensen

Til Hevringholm

Nævnt 1424

Kvinde

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1586

 

 Hvas

Oldemor

Mette Lauridsdatter

Hvas

 

 Juel

Farmor

Ide Iversdatter

Juel

Oldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup

+1468

 Munk

Far

Mogens Munk (Lange)

Til Palsgård

+1558

 Munk

Oldemor

Else/Anne Stigsdatter

Munk

 

 

Farfar

Oluf Munk

Til Krogsgård

Nævnt 1493

Oldefar

Malte Iversen (Lange)

Til Kleitrup

Gift 1529

 

 Bild

Oldemor

Karine Nielsdatter

(Bild)

+1470

 

 Present

Mormor

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

Oldefar

Jens Pedersen (Present)

Til Vollerup

Levede 1459

 Thott

Mor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

 Krognos

Oldemor

Cathrine Axelsdatter

(Krognos)

Levede 1409

 

 

Morfar

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

Oldefar

Axel Pedersen (Thott)

Til Herlev

+1447

Mand

Oluf Nielsen Rosenkrantz

Til Vallø m.m.

1490-1545

 

 Munk

Oldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”den hovmodige”

+1462

 

 Gyldenstierne

Farmor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Oldefar

Gamle Henrik Knudsen

(Gyldenstierne)

+1456

 Rosenkrantz

Far

Niels Eriksen Rosenkrantz

Til Bjørnholm m.m.

+1516

 Krognos

Oldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

Farfar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

Oldefar

Otte Nielsen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1395-1477

 

 

 

Oluf Rosenkrantz til Vallø 1490-1545 og Ide Munk +1586

 

Gravsten i Valløby kirke

 

                 

 

Oluf Rosenkrantz til Vallø og Totterupholm (Rosendal)

var lensmand på Vordingborg og Koldinghus.

Han kom i rigsrådet og blev statholder på Sjælland.

Blev ridder 1523 ved Frederik I´s kroning.

Under Grevens Fejde måtte han opgive Nyborg og

 han og familien blev taget til fange.

Han støttede grev Christoffer.

 Blev sat i Blåtårn, men kom fri 1536 og fortsatte

med at være rigsråd og statholder på Sjælland.

Med Ide Munk fik han 3 døtre og 2 sønner,

der begge døde som små

 

 

 

Oluf Rosenkrantz og Ide Munk. Nærbillede 

 

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

 

 

 

  Thott        Rosen-    Gylden-    Juel     Present  Hak

                 krantz      stierne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenkrantz

 

 

 

 

 

 

 

 

Munk

 

De 8 våben er i overensstemmelse med

Adelsårbogen, men lidt uforståeligt opsat.

 

 

 

 

Gravsten i Valløby kirke over Oluf Rosenkrantz og Ide Munk

 

   

 

4 våben: Rosenkrantz, Thott, Munk (Lange), Rosenkrantz.

 

 

 

 

 

 

Valløby kirke. Epitafium 1578 over Karen Rosenkrantz +1553

 

(Bekostet af Peder Bille og Birgitte Rosenkrantz)

                    

 

Karen Rosenkrantz var datter af Oluf Nielsen Rosenkrantz og Ide Munk.

Hun var halvvejs trolovet med Henrik Bille. Hun døde 1553.

 

 

 

Heraldik på epitafiet

 

 

4 våben øverst: Thott, Rosenkrantz, Munk/Lange, Hak

4 våben nederst: Rosenkrantz, Bille, Rosenkrantz, Present

 

2 våben: Bille og Rosenkrantz må være for giverne.

De øvrige 6 våben er for Karen Rosenkrantz.

 

 

 

Karen Rosenkrantz