Valløby kirke. Anetavle 1656. Stik 1661. Slægtstavle for Christen Skeels far: Albret Skeel

 

Gift 1. gang med

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

Gift 2. gang 1649 med

Margrete Jørgensdatter

Lunge (Dyre)

1616-1653

 

 Trolle

Tipoldemor – MMMM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Søn:

Otte Skeel

Til Vallø

1633-1695

 

 Ulfstand

Oldemor – MMM

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Tipoldefar – MMMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 

 Bille

Mormor – MM

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 Rønnow

Tipoldemor – MMFM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1521

 

 

 

Oldefar – MMF

Claus Bille

Til Allinge

1490-1558

Tipoldefar – MMFF

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

 Brahe

Mor – M

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor – MFMM

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

  Rud

Oldemor – MFM

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

Tipoldefar – MFMF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 

Morfar – MF

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

 Lunge

Tipoldemor – MFFM

Maren Tygesdatter

Lunge

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1523

Tipoldefar – MFFF

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Navn

Albret Skeel

Til Hegnet

1572-1639

 

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor – FMMM

Anne Timmesdatter

(Rosenkrantz)

Nævnt 1512

 

 

 Sommer

Oldemor – FMM

Anne Olufsdatter

Sommer

Levede 1543

Tipoldefar – FMMF

Oluf Sommer

Til Gjennerup m.m.

+1492

 

  Sandberg

Farmor – FM

Kirsten Christiernsd.

Sandberg

+1572

 Skinkel

Tipoldemor – FMFM

 Sophie Jørgensdatter

Skinkel

 

 

 

Oldefar – FMF

Christiern Andersen

Sandberg

Til Kvelstrup

+1523

Tipoldefar – FMFF

Anders Christiernsen

Til Egum

Levede 1505

 Skeel

Far – F

Christen Skeel

Til Hegnet

1543-1595

 

 Bjørn

Tipoldemor – FFMM

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

 

 

 Flemming

Oldemor – FFM

Karen Hermansdatter

Flemming

Tipoldefar – FFMF

Herman Flemming

Til Knudstrup m.m.

+1509

 

 

Farfar – FF

Albret Skeel

Til Hegnet

+1568

 Dan

Tipoldemor – FFFM

Abel Lauridsdatter

Dan

 

 

 

Oldefar – FFF

Anders Skeel

Til Hegnet

+1558

Tipoldefar – FFFF

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

Levede 1499

 

 

Valløby kirke.Anetavle 1656. Stil 1661. Slægtstavle for Christen Skeel mor: Berte Friis

 

 

 

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor – MMMM

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 

 Podebusk

Oldemor – MMM

Ingeborg Predbjørnsdatter Podebusk

+1542

Tipoldefar – MMMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 

 Parsberg

Mormor – MM

Anne Tønnesdatter

Parsberg

1515-1587

 Rønnow

Tipoldemor – MMFM

Anne Tønnesdatter

Rønnow

+1474

 

 

 

Oldefar – MMF

Tønne Parsberg

Til Harrested

+1523

Tipoldefar – MMFF

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1487

Gyldenstierne

Mor – M

Vibeke Christoffersd.

Gyldenstierne

1549-1613

 

 Frille

Tipoldemor – MFMM

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

 

 

 Bille

Oldemor – MFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tipoldefar – MFMF

Bent Bille

Til Egede

1440-1494

 

 

Morfar – MF

Christoffer Gyldenstierne

Til. Iversnæs

+1562

 Skinkel

Tipoldemor – MFFM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

 

Oldefar – MFF

Henrik Knudsen

(Gyldenstierne)

Til Restrup

+1517

Tipoldefar – MFFF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Navn

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

 

 

 Væbner

Tipoldemor – FMMM

Karine Pedersdatter

Væbner

Nævnt 1507

 

 

 Ulfeld

Oldemor – FMM

Berte/Beate Eggertsd.

(Ulfeld)

+1553

Tipoldefar – FMMF

Eggert Andersen

Til Kragerup

+1505

 

 Bild

Farmor – FM

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 Skinkel

Tipoldemor – FMFM

 Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1489

 

 

 

Oldefar – FMF

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Tipoldefar – FMFF

Jep/Evert Bild

Til Ravnholt

+ca. 1480

 Friis

Far – F

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1544-1610

 

 Rantzau

Tipoldemor – FFMM

Birthe Clausdatter

Rantzau

1438-1463

 

 

  Brockenhuus

Oldemor – FFM

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Nævnt 1511

Tipoldefar – FFMF

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævnt 1466

 

 

 

Farfar – FF

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 Bild

Tipoldemor – FFFM

Maren Jakobsdatter

Bild

 

 

 

Oldefar – FFF

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

Tipoldefar – FFFF

Henrik Friis

Nævnt 1468

 

 

 

Valløby kirke, Sjælland. Anetavle. Slægtstavle for Birgitte Rud

 

Gift 1630 med

Christen Skeel

Til Fusingø

1603-1659

 

 

 Bille

Tipoldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 

 

 Brahe

Oldemor

Lisbeth Ottesdatter

Brahe

+1563

Tipoldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

 

Gyldenstierne

Mormor

Lisbeth Henriksdatter

Gyldenstierne

1563-1638

 Podebusk

Tipoldemor

Jytte Podebusk

+1573

 

 

 

Oldefar

Henrik Gyldenstierne

Til Ågård

1540-1592

Tipoldefar

Knud Gyldenstierne

Til Ågård

+1568

Rosensparre

Mor

Birgitte Olufsdatter

Rosensparre

1586-1645

 

 Lange

Tipoldemor

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1586

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

1533-1588

Tipoldefar

Oluf Nielsen

Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

 

 

Morfar

Oluf Rosensparre

Til Skarholt

1559-1624

 Bille

Tipoldemor

Birgitte Steensdatter

Bille

+1553

 

 

 

Oldefar

Steen Rosensparre

Til Skarholt

1523-1565

Tipoldefar

Jens/Niels Torbernsen

Til Skarholt

+1530

Navn

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

 

 

 Høeg

Tipoldemor

Kirsten Pedersdatter

Høeg

+1542

 

 

 Lykke

Oldemor

Sophie Pedersdatter

Lykke

+1570

Tipoldefar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

 

 Hardenberg

Farmor

Anne Jakobsdatter

Hardenberg

+1575

 Rønnow

Tipoldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

 

Oldefar

Jakob Hardenberg

Til Hvedholm

+1542

Tipoldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær

+1500

 Rud

Far

Corfitz Rud

Til Sandholt

1573-1630

 

 Daa

Tipoldemor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 

 Bølle

Oldemor

Dorte Madsdatter

(Bølle)

+1545

Tipoldefar

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 

 

Farfar

Erik Rud

Til Fuglsang

1519-1577

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

Søn:

Otte Skeel

Til Vallø

1633-1695

 

 

Oldefar

Knud Rud

Til Vedby

+1554

Tipoldefar

Jørgen Rud

 Til Vedby

+1505

 

 

 

 

Valløby kirke, Sjælland.  Anetavle for Christen Skeel

 

 

Christen Skeel til Fusingø, Holbækgård, Gelskov, Vallø,

Gunderup, Rudholt, Gl Køgegård, Bodum Bisgård, Odden

og Stenbæk var 1619 udenlandsk med 2 brødre.

1627 tjente han under hoffanen og var 1632 løjtnant.

1638 blev han takseret til 1453 Td.Htk.

Han blev landkommissær i Jylland, 1645-49 i Sjælland.

Han var lensmand på Tryggevælde og deltog 1658 i

fredsforhandlingerne med den svenske konge.

Med Birgitte Rud fik han 10 børn, hvoraf 7 døde som små.

Med Margrethe Lunge fik han 2 sønner, 1 døde som lille.

 

 

 

 

Christen Skeel, Birgitte Rud og Margrethe Lunge. Bille, Oxe, Friis og Brahe.

 

 

 

 

  

 

Også Flemming og Dan våben ses udover et par for mig ukendte.

 

 

 

 

Stik fra ligprædiken 1661 af Christen Skeel

 

 

Venstre side: 8 fædrene/agnatiske våben:

Skeel, Brahe, Sandberg, Bille, Flemming, Rud, Dan.

Ulfstand, Skinkel, Lunge, Rønnow, Bjørn, Rosenkrantz, Rosenkrantz, Trolle.

Alle er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

Højre side: 8 mødrende/kognatiske våben:

Friis, Gyldenstierne, Bild, Parsberg, Brockenhuus, Bille, Ulfeld, Podebusk,

Skinkel, Skinkel, Kalf?, Rantzau, Rønnow, Frille, Væbner, Rosenkrantz.

Eneste uoverensstemmelse med Adelsårbogen er et manglende Bild-våben.

Stikket har et våben, som måske er Kalf.

 Nederste række er noget rodet opsat.