Västra Ingelstad kirke, Skåne. Gravsten. Slægtstavle for Henrik Bille

 

Gift med

Christence Cortifzdatter

Viffert

+1604

 

 

 Godov

Tipoldemor – MMMM

Mette Godov

 

(Kaldes Hardenberg)

 

 

 Brostrup

Oldemor – MMM

Tale Hansdatter

Brostrup

Levede 1503

Tipoldefar – MMMF

Hans Brostrup

Til Tommerup

Nævnt 1497

 

 Hak

Mormor – MM

Helle Nielsdatter

Hak

+1550

 Rønnow

Tipoldemor – MMFM

Lene Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

 

Oldefar – MMF

Niels Hak

Til Hikkebjerg

+1508

Tipoldefar – MMFF

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

 Ulfstand

Mor – M

Christence Holgersd.

Ulfstand

+1582

 

 Lunge

Tipoldemor – MFMM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor – MFM

Else Torbernsdatter

Bille

+1507

Tipoldefar – MFMF

Tobern Bille

Til Allingemagle

+1465

 

 

Morfar – MF

Holger Gregersen

Ulfstand

Til Skabersø

+1542

 Due

Tipoldemor – MFFM

Kirsten Jensdatter

(Due)

Enke 1471

 

 

 

Oldefar – MFF

Gregers Jespersen

Til Torup

Levede 1510

Tipoldefar – MFFF

Store Jep Henriksen

Til Skabersø

Nævnt 1456

Navn

Henrik Bille

Til Mogenstrup

1559-1592

 

 

  Rosenkrantz

Tipoldemor – FMMM

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 

 Rud

Oldemor – FMM

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

Tipoldefar – FMMF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 

 Krummedige

Farmor – FM

Sophie Henriksdatter

Krummedige

+1539

 Hak

Tipoldemor – FMFM

 Karen Andersdatter

Hak

+1476

 

 

 

Oldefar – FMF

Henrik Hartvigsen

Krummedige

Til Valden

1500-1530

Tipoldefar – FMFF

Hartvig Krummedige

Til Brunlag.

 Norsk lensmand

Nævnt 1430. 1480

 Bille

Far – F

Henrik (Krummedige) Bille

Til Mogenstrup

1530-1559

 

 Skinkel

Tipoldemor – FFMM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor – FFM

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

Tipoldefar – FFMF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

 

 

Farfar – FF

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

  Lunge

Tipoldemor – FFFM

Sidsel Ovesdatter

 Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar – FFF

Peder Bille

Til Svanholm

+1508

Tipoldefar – FFFF

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

 

 

Västra Ingelstad kirke, Skåne. Gravsten. Slægtstavle for Christence Viffert 

 

Gift med

Henrik Bille

Til Mogenstrup

1559-1592

 

 

 Bielke

Tipoldemor – MMMM

Margrethe Turesdatter

Bielke

+1507

 

 

Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

Tipoldefar – MMMF

Mourids Nielsen (Gyldenstierne)

Til Ågård m.m.

+1504

 

 Podebusk

Mormor – MM

Jytte Predbjørnsdatter

Podebusk

+1573

 Moltke

Tipoldemor – MMFM

Jytte Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar – MMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Tipoldefar – MMFF

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

Gyldenstierne

Mor – M

Anna Knudsdatter

Gyldenstierne

1544-1595

 

 Frille

Tipoldemor – MFMM

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 

 

 Bille

Oldemor – MFM

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tipoldefar – MFMF

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

 

 

Morfar – MF

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

 Skinkel

Tipoldemor – MFFM

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

 

Oldefar – MFF

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Tipoldefar – MFFF

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Navn

Christence Cortifzd.

Viffert

+1604

 

 

 Lunge

Tipoldemor – FMMM

Maren Tygesdatter

Lunge

Levede 1520

 

 

 Brahe

Oldemor – FMM

Holger Axelsdatter

(Brahe)

+1495

Tipoldefar – FMMF

Axel Brahe

Til Krogholm m.m.

+1487

 

 Ulfstand

Farmor – FM

Christence Jensdatter

(Ulfstand)

+1544

 Rosensparre

Tipoldemor – FMFM

 Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar – FMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar – FMFF

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

 Viffert

Far – F

Corfitz Tønnesen Viffert

Til Næs

+1592

 

 Urne

Tipoldemor – FFMM

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Levede 1505

 

 

 Reventlow

Oldemor – FFM

Kirsten Knudsdatter

(Reventlow)

Til Brolykke

Tipoldefar – FFMF

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

 

 

Farfar – FF

Tønne Tønnesen

Til Brolykke

Nævnt 1536

 Rønnow

Tipoldemor – FFFM

Lene Tønnesdatter

(Rønnow)

+1490

 

 

 

Oldefar – FFF

Tønne Palnesen (Viffert)

Høvedsmand

Levede 1532

Tipoldefar – FFFF

Palne Jonsen (Viffert)

Nævnt 1445

 

 

 

 

 

Gravsten over Henrik Bille og Christence Viffert

 

                

 

Henrik Bille til Mogenstrup var 1587-89 hofjunker.

1591-93 var han forlenet med Vinstrupgård.

Med Christence Viffert fik han 1 søn.

 

 

 

 

Henrik Bille og Christence Viffert. Nærbillede

 

 

 

Våben for Henrik Bille. Bille, Ulfstand, Krummedige, Hak,

Gyldenstierne, Bille, Rud, Brostrup,

Lunge, Rønnow, Due, Godov. 4 tomme våben.

 

Alle de kognatiske våben er i overensstemmelse

med Adelsårbogen, men lidt forkert opsat.

De 4 første agnatiske våben er rigtige, mens de

4 våben for tipoldemødrene ikke er færdiglavet.

 

 

De 16 våben for Christence Viffert er i overensstemmelse

med Adelsårbogen, og den agnatisk-kognatiske

rækkefølge er korrekt.