Uth kirke. Vejle Amt. Epitafium 1578. Slægtstavle for Holger Rosenkrantz

 

Gift 1. gang 1548

Mette Krognos

+1558

 

 

 Kane

Tipoldemor

 

Gift 2. gang 1568

Karen Gyldenstierne

1544-1613

 

 Hahn

Oldemor

?

 

Tipoldefar

 

  Maltzan

Mormor

Anna Maltzan

+1526

 Nortman

Tipoldemor

Catharine von Nortman

+1429

 

 

 

Oldefar

Ludolf II von Maltzahn

1428-1491

 

Tipoldefar

Heinrich von Maltzahn

1390-1426

 gans zu putlitz  Ganz

Mor

Margrethe Jespersd.

Ganz von Putlitz

+1525

 

 Jagow

Tipoldemor

Hippolyta von Jagow

 

 

  Schulenburg

Oldemor

Margrethe von der Schulenburg

 

Tipoldefar

Fritz von der Schulenburg

+1416

 

 

Morfar

Jesper Ganz

von Putlitz

1460-1530

 Bülow

Tipoldemor

Anna von Bülow

 

 

 

Oldefar

Busso Ganz

von Putlitz

1416-1480

Tipoldefar

Jaspar Ganz

von Putlitz

1360-

Navn

Holger Rosenkrantz

Til Boller m.m.

1517-1575

 

 

 Kjælingsmule

Tipoldemor

Gudrun Olafsdatter

(Kjælingsmule)

 

 

 Losne

Oldemor

Eigrid Erlendsdatter

(Af Losne-ætten)

Enke 1501

Tipoldefar

Erlend Eindrisen

Til Losne

Nævnt 1450

 

 Flemming

Farmor

Margrethe Bosdatter

Flemming

 Qvitzow

Tipoldemor

Margrethe Arildsdatter

(Qvitzow)

 

 

 

Oldefar

Bo Flemming

Til Næsøen

Levede 1491

Tipoldefar

Peder Flemming

Til Atterup

+1480

   Rosenkrantz

Far

Otte Holgersen

(Rosenkrantz)

Til Boller m.m.

+1525

 

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

Tipoldefar

Henrik Knudsen

(Gyldenstierne)

Til Restrup

+1456

 

 

Farfar

Holger Eriksen

(Rosenkrantz)

Til Boller

+1496

 Krognos

Tipoldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

1427-1503

Tipoldefar

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

 

 

 

Uth kirke, Vejle Amt . Gravmæle. Slægtstavle for Mette Krognos

 

Gift 1548 med

Mogens Rosenkrantz

Til Boller m.m.

1517-1575

 

 

  Lunge

Tipoldemor

Ellen Ovesdatter

Lunge

 

 

 

 Brok

Oldemor

Pernille Axelsdatter

(Brok)

+før 1493

Tipoldefar

Axel Lagesen (Brok)

Til Clausholm

+1498

 

  Bydelsbak

Mormor

Mette Albrechtsdatter

Bydelsbak

+1513

 Present

Tipoldemor

Mette Pedersdatter

(Present)

 

 

 

 

Oldefar

Albrecht Engelbrecht-

sen Til Skjersø

+1478

Tipoldefar

Engelbrecht Albrechsen

Til Torbenfeld

+1493

  Gøye

Mor

Eline Mogensdatter

Gøye

+1563

 

 Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

+1503

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

 

 

Morfar

Mogens Gøye

Til Krenkerup

+1544

 Falk

Tipoldemor

Ide Eskildsdatter

Falk

 

 

 

 

Oldefar

Eskild Gøye

Til Krenkerup

+1506

Tipoldefar

Mogens Axelsen Gøye

Til Krenkerup

Levede 1450

Navn

Mette Mouridsdatter

Krognos

+1558

 

 

 Kyrning

Tipoldemor

?

 

 

  Bielke

Oldemor

Margrethe Turesdatter

(Bielke)

+1507

Tipoldefar

Ture Bielke

svensk?

 

 Gyldenstierne

Farmor

Anne Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 Munk

Tipoldemor

Pernille Munk

 ”Den gode”

 

 

 

Oldefar

Mourids Nielsen

Gyldenstierne

Til Ågård

+1505

Tipoldefar

Niels Pedersen

(Gyldenstierne)

Til Ågård

+1456

   Krognos

Far

Mourids Olufsen Krognos

Til Krapperup m.m.

+1550

 

  Forstena

Tipoldemor

Magdalene Jensdatter

”Domasse”

Forstena

 

 

  Brahe

Oldemor

Barbara Torkildsdatter

Brahe

Levede 1488

Tipoldefar

Thorkild Brahe

Til Rendenæs

Levede 1444

 

 

Farfar

Oluf Stigsen Krognos

Til Krapperup m.m.

+1507

 Thott

Tipoldemor

Ellen Axelsdatter

(Thott)

+1421

 

 

 

Oldefar

Stig Olufsen Krognos

Til Krapperup

+1469

Tipoldefar

Oluf Stigsen ”Den rige”

Af ”Raptagylt” m.m.

+1426

 

 

Uth kirke, Vejle Amt. Gravmæle. Epitafium 1578. Slægtstavle for Karen Gyldenstierne

 

Gift 1568 med

Holger Rosenkrantz

Til Boller m.m.

1517-1575

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm m.m.

+1503

 

 Podebusk

Mormor

Ingeborg Podebusk

+1542

 Moltke

Tipoldemor

Jytte Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Tipoldefar

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

  Parsberg

Mor

Anne Tønnesdattter

Parsberg

1515-1587

 

 siggem coat of arms   Siggem

Tipoldemor

Margrethe Henriksd.

von Siggem

Nævnt 1413

 

 

  Rønnow

Oldemor

Anne Tønnesdatter

Rønnow

+1474

Tipoldefar

Tønne Rønnow

Høvedsmand

+1422

 

 

Morfar

Tønne Parsberg

Til Harrested m.m.

+1521

 Schenck

Tipoldemor

Margrethe Schenck

 

 

 

Oldefar

Verner Parsberg

Til Stierberg

+1484

Tipoldefar

Verner Parsberg

Byfoged i Nürnberg

+1455

Navn

Karen Christoffersd.

Gyldenstierne

1544-1613

 

 

  Jul

Tipoldemor

Anne Iversdatter

Jul

 

 

  Frille

Oldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

Tipoldefar

Eggert Christiernsen

Til Sandholm

+1470

 

 Bille

Farmor

Karen Bentsdatter

Bille

+1540

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Bent Bille

Til Egede og Søholm

1440-1494

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

Gyldenstierne

Far

Christoffer Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1562

 

  Barsebek

Tipoldemor

Cicilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 

  Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

+1449

 

 

Farfar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

 

Oldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Tipoldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

 

 

Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne

 

Epitafium 1578 i Uth kirke

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1) Rosenkrantz

2) Ganz 

 

3) Flemming

4) Maltzan 

 

5) Gyldenstierne

10) Bülow

 

7) Losne

8) Hahn 

 

9) Krognos

6) Schulenburg 

 

11) Hak/Qvitzow

14) Jagow

 

13) Munk

12) Nortman 

 

15) Kjælingsmule

16) Kane

 

 

 

 

 

 

 

1) Gyldenstierne

2) Parsberg 

 

3) Bille

4) Podebusk

 

5) Skinkel

6) Rønnow

 

7) Frille

8) Rosenkrantz 

 

9) Munk

14) Siggem 

 

11) Lunge

10) Schenck

 

13) Barsebæk

12) Moltke 

 

15) Jul/Banner

16) Gyldenstierne

 

 

Holger Rosenkrantz til Boller, Rosenvold og Stjernholm (1517-1575) blev tidlig forældreløs. Han var fra 1542-75 høvedsmand/lensmand på Vordingborg, Bygholm, Emborg, Skanderborg, Tryggevælde og statholder i Nørrejylland. 1543-48 var han hofmarskal og anførte 1543 togtet til Sverige (Dackefejden). I 1545 var han med 500 ryttere i Tyskland for at hjælpe med bekæmpelsen af katolikkerne. I 1552 blev han rigsråd og 1573 rigsmarsk. Han deltog 1554 i mødet i Elfsborg for at bilægge stridighederne med Sverige. I 1559 var kan krigskommissær på togtet i Diskmarsken.

Under den  nordiske syvårskrig organiserede han udskrivningen af mandskab (bønder og adelige).

Han havde en rigtig høj og betroet stilling  under Frederik 2.

Med Mette Krognos og Karen Gyldenstierne fik han 6 børn;

kun 2 af dem overlevede ham.

 

 

 

 

  

 

 

 

Gravmæle i Uth kirke af Gert von Groningen

 

Holger Rosenkrantz, Mette Krognos og Karen Gyldenstierne

 

 

 

Losne

Gyldenstierne

Flemming

Rosenkrantz

 

 

 

Krognos

 

Gøye

 

Gyldenstierne

 

Bydelsbak

 

Brahe

 

Rosenkrantz

 

Bielke

 

Brok

 

 

Ganz

Maltzan

Bülow

Hahn

 

 

 

Gyldenstierne

 

Parsberg

 

Bille

 

Podebusk

 

Skinkel

 

Rønnow

 

Frille

 

Rosenkrantz

 

 

 

 

8 våben for Holger Rosenkrantz øverst

 

 

Rosenkrantz Flemming Gyldenstierne Losne                   Ganz         Maltzan      Bülow           Hahn

 

 

8 våben for Mette Krognos til venstre

 

 

Krognos         Gøye   Gyldenstierne  Bydelsbak       Brahe      Rosenkrantz   Bielke            Brok


 

 

8 våben for Karen Gyldenstierne til højre

 


 

Gyldenstierne  Parsberg      Bille        Podebusk      Skinkel       Rønnow        Frille       Rosenkrantz

 

 

 

Holger Rosenkrantz, Mette Krognos og Karen Gyldenstierne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Døtrene Margrethe og Ellen

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

Mette Krognos og hendes 2 døde døtre.

Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne

 

 

 

Uth kirke. Kalkmalerier med heraldik

 

Våbenfrise for Holger Rosenkrantz

 

 

Adelsårbogen har våben for Qvitzow, mens våbenfrisen har et Hak-våben.

Samme uoverensstemmelse er der på epitafiet. Også på broderen Jørgen Rosenkrantz`

epitafium og sten i Hornslet kirke er der et Hak-våben i stedet for Adelsårbogens Qvitzow.

På søsteren Anne Rosenkrantz´ sten i Radsted er der hverken et Qvitzow- eller Hak-våben.

 

 

 

Rosenkrantz         Ganz

 

 

 

 

Flemming        Maltzan        Gyldenstierne          Bülow                Losne

 

 

 

Hahn                    Krognos               Schulenburg                Hak                     Jagow

                                  

 

 

Munk                    Nortman              Kjælingsmule          Kane

 

 

 

Våbenfrise for Karen Gyldenstierne

 

 

De 16 våben for Karen Gyldenstierne er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

Jul-våbenet ligner dog mere Banner/Høeg. De skal ses fra højre mod venstre.

 

 

 

Gyldenstierne   Jul/Banner        Moltke             Barsebek              .Schenck               Lunge

 

 

 

Siggem                  Munk          Rosemkrantz

 

 

 

Frille                  Rønnow                Skinkel               Podebusk                Bille

 

 

 

Parsberg      Gyldenstierne

 

 

 

Uth kirke, Vejle Amt. Alter 1577/1724.

 

 

 

 

Heraldik for Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstierne

 

 

Rosenkrantz    Gyldenstierne                                              Ganz         Parsberg

 

 

 

Heraldik for Ulrich Adolph Holstein og Christine Sophie Reventlow

 

 

 

 

 

Gravsten over Margrethe Rosenkrantz

 

    

 

Margrethe Rosenkrantz var datter

af Holger Rosenkrantz og Mette Krognos.

Hun døde helt lille i 1551.

 

2 våben: Rosenkrantz, Krognos.

 

 

 

Tekst på stenen 

 

WNDER THENNE

STEN LIIGER IOMFRU

MARGRETTE HOLGER

ROSENKRANTZ

DATTER TILL BOLLER

SOM DØDE THE

AAR 1551