Uppsala domkyrka, Uppland. Gravsten. Slægtstavler for Klaes Horn og Kerstin Krumme

 

 

 

(Gyllenstierna).png Gyllenstierna

Oldemor – MMM

Kristina Eriksdotter

Gyllenstierna

1450-1496

 

 Thott

Mormor – MM

Anna Hansdotter

Thott

1478-1549

Oldefar – MMF

Hans Åkersson Thott

Rigsråd. Lagmand

1440-1492

 Hogenskild

Mor – M

Anna Clementsdotter

Hogenskild

1513-1590

 Tinhuus

Oldemor – MFM

Gese Tinhuus

 

 

Morfar – MF

Clements Hogenskild

Til Åkerö

1488-1513

Oldefar – MFF

Benedict Hogenskild

Til Vesterby

Levede 1499

Kvinde

Kerstin Jakobsdotter

Krumme

+1611

 

 Skanke

Oldemor – FMM

Ragnhild Eriksdotter

Skanke

1439-1528

 

 

?

Farmor – FM

Estrid Ragvaldsdotter

1474-efter 1528

Oldefar – FMF

Ragvald Nilsson

Til Välinge

1430-

 Krumme

Far – F

Jakob Nilsson Krumme

Høvedsmand

1504-1531

Bagge_af_Berga_tif Bagge

Oldemor – FFM

Märta Asbjörnsdotter

Bagge af Berg

1428-1496

 

 

Farfar – FF

Nils Krumme

Herredshøvding

1470-1522

Oldefar – FFF

Nils Krumme

Væbner

1420-1490

Gift 1551 med

 

 Bülow

Oldemor – MMM

Ermegard Fikkesdotter

Bülow

1445-1509

 

 Natt och Dag

Mormor – MM

Kerstin Månsdotter

Natt och Dag

Levede 1519

Oldefar – MMF

Måns Bengtsson Natt och Dag

Lagmand. Rigsråd

1427-1477

Sparre af Rossvik Sparre

Mor – M

Ingeborg Siggesdotter

Sparre

+ca. 1544

Bengt Larsson (lars Björnssons ätt)  Rödbjälke

Oldemor – MFM

Ingeborg Bengtsdotter

Rödbjälke

Levede 1486

 

 

Morfar – MF

Sigge Larsson Sparre d.y.

Til Bysta. Rigsråd

1442-1509

Oldefar – MFF

Lars Siggesson Sparre d.æ.

Herredshøvding. Rigsråd

+1473

Mand

Klaes Kristersson Horn d.æ.

Friherre til Åminne

1517-1566

 

 

?

Oldemor – FMM

Elin Magnusdotter

 

 Frille

Farmor – FM

Christina Kristersdotter

Frille

+efter 1524

Oldefar – FMF

Krister Frille

Lagmand

+efter 1472

 Horn

Far – F

Krister Klasson Horn

Til Åminne. Slotsfoged

+1520

 Djäkn

Oldemor – FFM

Cecilia Klasdotter

Djäkn, Lydasönnernes ätt

 

 

Farfar – FF

Klas Henriksson Horn

Til Åminne. Rigsråd

+1520

Oldefar – FFF

Henrik Olofsson Horn

Til Åminne

Levede 1448

 

 

 

 

Uppsala domkyrka, Uppland.

 

Gravsten over Klaes Horn og Kerstin Krumme

 

 

 

Claes Kristersson Horn den äldre, friherre till Åminne, Mustiala och Skällnora.

Page hos hertig Filip I i Pommern. Hovjunkare hos konung Gustaf I.

 Förseglade bland adeln Västerås arvsförening 1544.

Häradshövding i Raseborgslän 1550. Förordnad 1554,

att med sin farbror Henrik Klasson Horn föra befälet över krigsfolket i Finland.

Följde 1555 fältöversten Jakob Bagge på hans tåg till Nöteborg.

Fältöverste vid fotfolket s. å. i sept. Ståthållare på Viborg 1556.

 Beseglade konung Gustaf I:s testamente 1560.

Deltog i rådsmötet i Arboga 1561. Befallningsman på Reval.

 Friherre af Åminne s. å. vid konung Erik XIV:s kröning.

 Fältherre i Livland s. å. Riddare av S:t Salvators eller Guds Lams orden 1562.

Riksråd och konung Erik XIV:s sekreteråd 1563.

 Innehade från s. å. till sin död som förläning Salo bol i Halikko socken

(vilket hans änka fick behålla till 1600) och bekom s. å. Sairiala kungsgård.

Överste för det småländska krigsfolket s. å. Överste för allt krigsfolket,

Amiral över hela k. m:ts flotta s. å. Fältöverste 1565.

Amiral på flottan mot Danmark s. å. Amiral över hela konungens skeppsflotta 1566.

Överste fältmarskalk s. å. i aug.

Död av pesten s. å. 9/9 i Åby prästgård i Östergötland

Med Kerstin Krumme fik han 4 børn.