Ulfborg kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium. Slægtstavle for Predbjørn Gyldenstierne

 

Gift 1. gang 1580 med

Berete Steensdatter

Rosensparre

+1583

Gift 2. gang 1589 med

Mette Eriksdatter

Hardenberg

+1629

 

  Forstena

Tipoldemor

?

 

 

 Bielke

Oldemor

Margrethe Turesdatter

Bielke

+1507

Tipoldefar

Ture Bielke

1425-1489

 

 

Gyldenstierne

Mormor

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

 Munk

Tipoldemor

Pernille Mogensdatter

Munk ”den gode”

+1467

 

 

 

Oldefar

Mourids Nielsen (Gyldenstierne)

Til Ågård m.m.

+1504

Tipoldefar

Niels Pedersen

(Gyldenstierne)

Til Ågård

+1456

 Podebusk

Mor

Jytte Prebensdatter

Podebusk

+1573

 

 Vendelbo

Tipoldemor

Ingeborg Christiernsdatter

Vendelbo

 

 

 Moltke

Oldemor

Jytte Evertsdatter

Moltke

Tipoldefar

Evert Moltke

Til Bavelse

+1454

 

 

Morfar

Preben Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 Brostrup

Tipoldemor

Helle Brostrup

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 

Oldefar

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

Tipoldefar

Pritbern van Podebusk

Til Egholm

Nævnt 1425

Navn

Predbjørn Gyldenstierne

Til Vosborg m.m.

1548-1616

 

 

 Jul

Tipoldemor

Anne Iversdatter

Jul

Nævnt 1465

 

 

 Frille

Oldemor

Ermegård Eggertsd.

Frille

+1504

Tipoldefar

Eggert Christiernsen

Frille

Til Sandholt

+1470

 

 Bille

Farmor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Bent Bille

Til Egede m.m.

1440-1494

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allingemagle

+1465

Gyldenstierne

Far

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

 

   Barsebek

Tipoldemor

Cicilie Ludvigsdatter

Barsebek

Levede 1450

 

 

 Skinkel

Oldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

Tipoldefar

Otte Skinkel

Til Iversnæs m.m.

Nævnt 1457

 

 

Farfar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

 Munk

Tipoldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

 

Oldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Tipoldefar

Gamle Henrik Knudsen

Til Restrup

+1456

 

 

Ulfborg kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium. Slægtstavle for Birgitte Rosensparre

 

Gift 1580 med

Predbjørn Gyldenstierne

1548-1616

 

 

 Hak

Tipoldemor

Kirsten Andersdatter

 Hak

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Karen Ludvigsdatter

Rosenkrantz

Tipoldefar

Ludvig Nielsen

Til Tange

1410-1491

 

 Munk

Mormor

Ide Mogensdatter

Munk (Lange)

+1529

 Juel

Tipoldemor

Ide Iversdatter

Juel

 

 

 

Oldefar

Mogens Munk

Til  Palsgård

+1588

Tipoldefar

Oluf Munk

Til Krogsgård

+1558

  Rosenkrantz

Mor

Mette Olufsdatter

Rosenkrantz

+1588

 

 Present

Tipoldemor

Anne Jensdatter

Present

Levede 1484

 

 

 Thott

Oldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1527

Tipoldefar

Oluf Axelsen Thott

Til Vallø

+1464

 

 

Morfar

Oluf Nielsen Rosenkrantz

Til Vallø

1490-1545

Gyldenstierne

Tipoldemor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

 

Oldefar

Niels Eriksen

Til Bjørnholm

+1516

Tipoldefar

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

Navn

Birgitte Steensdatter

Rosensparre

+1583

 

 

 Stormvasa

Tipoldemor

Birgitte Christiernsd.

Stormvase

Levede 1472

 

 

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

Tipoldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 Bille

Farmor

Birgitte Steensdatter

Bille

+1553

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle

+1465

 Rosensparre

Far

Steen Rosensparre

Til Skarhult

1523-1565

 

 Markmand

Tipoldemor

Kirsten Lagesdatter

(Våben: Stjerne)

I Slægtsbøger:

Karen Markmand

 

 

  Saxstrup

Oldemor

Anne Axelsdatter

Saxstrup

Levede 1487

Tipoldefar

Axel Saxtrup

Til Halmstad

Nævnt 1487

 

 

Farfar

Jens Torbernsen Rosensparre

Til Skarhult

+1530

 Bille

Tipoldemor

Mæritslev Jakobsdatter

(Bille)

Levede 1473

 

 

 

Oldefar

Torbern Jensen

Til Skarhult

Nævnt 1487

Tipoldefar

Jens Jepsen

Til Skarhult

+1460

  

 

Ulfborg kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium. Slægtstavle for Mette Hardenberg

 

Gift 1589 med

Predbjørn Gyldenstierne

1548-1616

 

 

 Thott

Tipoldemor

Birgitte Olufsdatter

Thott

+1528

 

 

  Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

Tipoldefar

Niels Eriksen

Til Bjørnholm m.m.

+1516

 

 Krabbe

Mormor

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

 Lunge

Tipoldemor

Lisbeth Tygesdatter

Lunge

Levede 1512

 

 

 

Oldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

Tipoldefar

Mogens Krabbe

Til Bustrup

+1505

 Rønnow

Mor

Anne Eilersdatter

Rønnow

1541-1609

 

 Tinhuus

Tipoldemor

Mette Bertelsdatter

(Tinhuus)

Levede 1500

 

 

 Hardenberg

Oldemor

Mette Joachimsdatter

Hardenberg

Levede 1549

Tipoldefar

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær m.m.

+1475

 

 

Morfar

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde m.m.

+1565

 Stormvasa

Tipoldemor

Birgitte Christiernsd.

(Stormvasa)

Levede 1472

 

 

 

Oldefar

Markvard Rønnow

Til Hvidkilde

+1506

Tipoldefar

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

Navn

Mette Eriksdatter

Hardenberg

1569-1629

 

 

 Frost

Tipoldemor

Cecilie Jensdatter

Frost (Bild)

Nævnt 1468

 

 

 Skram

Oldemor

Kirsten Nielsdatter

Skram

Tipoldefar

Niels Skram

Til Mattrup

Levede 1482

 

  Rosenkrantz

Farmor

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

 Rønnow

Tipoldemor

Berete Eilersdatter

Rønnow

 

 

 

Oldefar

Erik Styggesen

Til Mattrup

+1535

Tipoldefar

Anders Nielsen Stygge

Til Hevringholm

+1478

 Hardenberg

Far

Erik Hardenberg

Til Vedtofte m.m.

1529-1604

 

 Flemming

Tipoldemor

Birgitte Joachimsdatter

Flemming

Nævnt 1494

 

 

 Rønnow

Oldemor

Anne Korfitzdatter

Rønnow

+1543

Tipoldefar

Korfitz Rønnow

Til Fårevejle

+1494

 

 

Farfar

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

 Tinhuus

Tipoldemor

Mette Bertelsdatter

(Tinhuus)

Levede 1500

 

 

 

Oldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær m.m.

+1500 (Ditmarsken)

Tipoldefar

Joachim Hardenberg

Til Kjeldkjær m.m.

+1475

 

 

 

  

Ulfborg kirke. Epitafium over 

 

Predbjørn Gyldenstierne, Birgitte Rosensparre og Mette Hardenberg

 

 

Predbjørn Gyldenstierne til Vosborg, Vrå, Totterupholm og Svaneholm var

1570-73 hofjunker. Han var forlenet med Vestervig, Åstrup, Skarpenberg,

Bøvling og Malmø.

Han deltog 1580 i hyldingen og 1588 i Frederik 2s begravelse.

1595 blev han sendt til mødet med Rusland om Norges grænser.

1596 var han rigsråd.

Med Birgitte Rosensparre fik han 2 døtre

og med Mette Hardenberg 5 børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Adelsårbog

Predbjørn Gyldenstierne

 

Epitafium

 

1) Gyldenstierne

2) Podebusk

 

3) Bille

4) Gyldenstierne 

 

Gyldenstierne

Podebusk

 

Bille

Gyldenstierne

 

5) Skinkel

6) Moltke

 

7) Frille

8) Bielke

 

Sested

Moltke

 

Frille

Bielke

 

9) Munk

10) Brostrup

 

11) Lunge

12) Munk

 

Lunge

Pøiske

 

Banner

Thott

 

13) Barsebek

14) Vendelbo

 

15) Jul

16 Forstena?

 

Marsvin

Huitfeldt

 

Krabbe

Høg

 

 

Ingen af de 8 tipoldemødre er i overensstemmelse

med Adelsårbogen.

 

 

 

 

 

Adelsårbogen

 

 

Birgitte Rosensparre

 

Epitafiet

 

 

 

1) Rosensparre 

2) Rosenkrantz

 

3) Bille 

4) Munk/Lange

 

Rosensparre 

Rosenkrantz

 

Bille 

Lange

 

 

5) Saxtrup 

6) Thott

 

7) Rønnow 

8) Rosenkrantz

 

 

Saxtrup 

Thott

 

Rønnow 

Rosenkrantz

 

 

9) Bille 

10) Gyldenstierne

 

11) Lunge

12) Juel

 

 

Bille 

Gyldenstierne

 

Lunge 

Juel

 

 

13) Markmand

14) Present

 

15) Stormvasa 

16) Hak

 

 

Markmand 

Mangler

 

Stormvasa 

Hak

 

 

Present-våbenet mangler, men ellers er der

overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

  

 

Adelsårbog

Mette Hardenberg

 

Epitafium

 

16) Thott 

15) Frost (Bild)

 

14) Tinhuus 

13) Flemming

 

Limbek 

Tinhuus

 

Gyldenstierne 

Flemming

 

12) Lunge 

11) Rønnow

 

10) Stormvasa 

9) Tinhuus

 

Thott 

Stormvasa

 

Lunge 

Hardenberg

 

8) Rosenkrantz 

7) Skram

 

6) Hardenberg 

5) Rønnov

 

Tinhuus 

Rosenkrantz

 

Skram (tom) 

Rønnov

 

4) Krabbe 

3) Rosenkrantz

 

2) Rønnow 

1) Hardenberg

 

Krabbe 

Rosenkrantz

 

Rønnow 

Hardenberg

 

 

De 16 våben er sat lidt underligt, idet de begynder

forneden. Der er 2 uoverensstemmelser med

Adelsårbogen: Rønnow (11) og Frost (15) er

erstattet med Gyldenstierne og Limbek.

 

 

 

 

 

 

Birgitte Rosensparre

Mette Hardenberg

 

 

 

 

 

Tegning af epitafiet i Ulfborg kirke af Søren Abildgaard