Ukendte våben fra gravsten i danske kirker

(efter tegninger af Søren Abildgaard)

 

Via mit arbejde med de danske gravsten i kirkerne er jeg stødt på en del ukendte våben.

De er ikke omtalt i Adelsårbogen eller med i S.T. Achens bog Danske adelsvåbener, 1973.

Hvis du kender navnet på nogle af dem, hører jeg gerne fra dig.

 

  Førslev, Sjælland. Joachim Beck. 8. våben (Rud eller Halvegge?)

 

  Førslev, Sjælland. Anna Ravensberg. 7. våben (3 kronede fugle – Moltke?)

 

  Sakskøbing. Jakob Huitfeldt. 11. våben (2 brændende fakler)

 

  Tistrup, Ribe Amt. Dorte Daa. 4. våben (Loupose?)

 

  Lyngby, Randers Amt. Ellen Rostrup. 15. våben (3 bægre). Beger –sjællandsk slægt

 

  Grindløse, Odense Amt. Margrethe Emmiksen. 9. fædrene våben

 

  Grindløse, Odense Amt. Margrethe Emmiksen. 14. mødrende våben (Buchwald?)

 

  Hornslet, Århus Amt. Dorthe Lange. 13. våben (sparre med 3 træer)

 

  Snøde, Langeland. Hans Steensen. 9. våben (kronet fugl. Ganz?)

 

  Snøde, Langeland. Hans Steensen. 12. våben (2 snoede horn. Tordsen?)

 

  Sønderup, Ålborg Amt. Baltzer Viffert. 7. våben (delt, halv ørn)

 

  Sønderup, Ålborg Amt. Dorte Dyre. 7. våben (Løvenbalk?)

 

  Årestrup, Ålborg Amt. Jon Viffert. 8. våben (3 sko – Hvedeplog?)

 

  Tersløse, Holbæk Amt. Kirsten Bølle. 8. fædrene våben (3 mur-sparre. Gyrstinge?)

 

  Tersløse, Holbæk Amt. Kirsten Bølle. 12. fædrene våben (fugl, der spiser af neg).

                                                          Måske gammel udformning af våben for von Cappelen

 

  Roskilde Domkirke. Lage Urne. 3. mødrende våben (engel – kan ikke være Kalf?)

 

 Roskilde Domkirke. Christoffer Rosengård. 5. mødrende våben (4 sparre)

 

 Roskilde Domkirke. Holger Gagge. 7. våben (Profilhoved med hjelm – Mormand?)

 

 Roskilde Domkirke. Beate Ulfeld. 5. våben (Pil i hjerte – Krabbe i Halland?)

 

  Hjerm kirke. Axel Juul. 21. våben (3 kogler)

 

  Hjerm kirke. Lisbet Friis. 10. våben (3 fisk – Heringen?)

 

   Århus Domkirke. Ingeborg Juel. 14. våben (dobbeltpil)

 

  Toksværd. Villum Grubbe (Sparre). 5. våben (3 blade over bølger)

 

  Kundby. Tale Baad, Laurids Knob. 3. våben (tværdelt, halv gris)

 

  Kundby. Tale Baad, Laurids Knob. 6. våben (reb med knude?)

 

 Hammel. Ide Lykke. 11. våben (fiskehoved)

 

      Feldballe. Hartvig Kaas. 16. våben (delt og halv hund?)

 

 Fausing. Karen Banner. 10. våben (falk?)

 

 Voldum. Mogens Gøye. 13. våben (Gere/Falk?)

 

   Voldum. Sidsel Bryske. 14. våben (delt øverst med tværjbælke)

 

 Horbelev. Oluf Holgersen Ulfstand. 3. mødrende våben (4 strømme?)

 

  Vollerslev. Jørgen Basses mor Sidsel Knudsdatter (3 blade)

 

  Ravnkilde. Verner Parsberg. 8. mødrende våben (enhjørning over tern)

 

  Syv. Bente Hjul. Gift med Emmike Sparre. (Bjørn i træ med stjerne)