Udby kirke, Randers Amt. Slægtstavler for Niels Rosenkrantz og Berte Skeel

 

 

 

 Gyldenstierne

Oldemor – MMM

Lisbeth Henriksdatter

Gyldenstierne

1563-1638

 

 Rosensparre

Mormor – MM

Birgitte Olufsdatter

Rosensparre

1586-1645

Oldefar – MMF

Oluf Rosensparre

Til skarholt

1559-1624

   Rud

Mor – M

Birgitte Corfitzdatter

Rud

1612-1645

 Hardenberg

Oldemor – MFM

Anne Jakobsdatter

Hardenberg

+1575

 

 

Morfar – MF

Corfitz Rud

Til Sandholm m.m.

1573-1630

Oldefar – MFF

Erik Rud

Til Fuglsang m.m.

1519-1577

Kvinde

Berte Christensdatter

Skeel

1644-1720

 

 Gyldenstierne

Oldemor – FMM

Vibeke Christoffersdatter

Gyldenstierne

1549-1613

 

 Friis

Farmor – FM

Berte Nielsdatter

Friis

1583-1652

Oldefar – FMF

Niels Friis

Til Ørbæklunde

1544-1610

 Skeel

Far – F

Christen Skeel

Til Fusingø m.m.

1603-1659

 Brahe

Oldemor – FFM

Margrethe Ottesdatter

Brahe

1551-1614

 

 

Farfar – FF

Albret Skeel

Til Hegnet m.m.

1572-1639

Oldefar – FFF

Christen Skeel

Til Hegnet m.m.

1543-1595

Gift 1662 med

 

 Lykke

Oldemor – MMM

Anne Eriksdatter

Lykke

+1585

 

 Juel

Mormor – MM

Ingeborg Pallesdatter

Juel

+1587

Oldefar – MMF

Palle Juel

Til Udstrup m.m.

+1585

 Krabbe

Mor – M

Ingeborg Nielsdatter

Krabbe

+1651

 Lykke

Oldemor – MFM

Susanne Jakobsdatter

Lykke

+1596

 

 

Morfar – MF

Niels Krabbe

Til Vesløsgård m.m.

Levede 1602

Oldefar – MFF

Kjeld Krabbe

Til Nebel Hillerslev

+1550

Mand

Niels Rosenkrantz

Til Stovgård m.m.

1627-1676

 

 Lykke

Oldemor – FMM

Anne Eriksdatter

Lykke

+1585

 

 Juel

Farmor – FM

Margrethe Pallesdatter

Juel

+1587

Oldefar – FMF

Palle Juel

Til Udstrup m.m.

+1585

  Rosenkrantz

Far – F

Palle Rosenkrantz

Til Ørup m.m.

1588-1651

 Ulfstand

Oldemor – FFM

Margrethe Børgesdatter

Ulfstand

+1582

 

 

Farfar – FF

Børge Rosenkrantz

Til Ørup m.m.

+1614

Oldefar – FFF

Erik Rosenkrantz

Til Landting

1516-1691

 

 

 

Kalkmaleri 1682 med Heraldik for Niels Rosenkrantz og Berte Skeel

 

 

 

Niels Rosenkrantz til Stovgård og Alsted gjorde 1648 krigstjeneste i Nederlandene.

1657 blev han ritmester i Nordjylland.

Han udmærkede sig under Københavns belejring og blev såret.

1660-65 var han amtmand over Jungshoved, men fortsatte sin militære karriere.

1672 var han generalmajor, 1675 generalløjtnant.

Han faldt 1673 ved Helsingborg.

Med Berte Skeel fik han 4 børn, der alle døde unge.

 

4 våben: Rosenkrantz, Skeel, Krabbe, Rud

 

 

 

Prædikestol 1688 af Henrik Alversen

 

 

Rosenkrantz-Skeel

 

 

 

Herskabsstole 1688

 

          

 

Rosenkrantz                        Skeel