Slægtstavle for Tyge Brahe (Hven)

 

Gift med

Kirstine Barbara

Jørgensdatter

+1604

 

 

 Thott

Tipoldemor - MMMM

Beate Iversdatter

Thott

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor - MMM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

Tipoldefar - MMMF

Arvid Trolle

Til Bergqvasa

+1505

 

 Ulfstand

Mormor - MM

Lisbeth Jensdater

Ulfstand

+1540

Rosensparre

Tipoldemor - MMFM

Birgitte Jensdatter

Rosensparre

+efter 1486

 

 

 

Oldefar - MMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar - MMFF

Holger Henriksen

Ulfstand

Til Glimminge

+1485

 Bille

Mor - M

Beate Clausdatter

 Bille

1526-1605

 

 Stormvasa

Tipoldemor - MFMM

Birgitte Christiernsd.

Stormvasa

 

 

 Rønnow

Oldemor - MFM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1521

Tipoldefar - MFMF

Claus Rønnow

Til Hvidkilde

+1486

 

 

Morfar - MF

Claus Bille

Til Allinde

1490-1558

  Lunge

Tipoldemor - MFFM

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 

Oldefar - MFF

Steen Basse Bille

Til Allinde

1446-1520

Tipoldefar - MFFF

Torben Bille

Til Allingemagle

+1465

Navn

Tyge Brahe

Til Knudstrup

1546-1601 

 

 

Gyldenstierne

Tipoldemor - FMMM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1487

 

 

Rosenkrantz

Oldemor - FMM

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

Tipoldefar - FMMF

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

+1503

 

 Rud

Farmor - FM

Sofie Jørgensdatter Rud

+1555

 Markmand

Tipoldemor - FMFM

Elsebe Ottesdatter

Markmand

 

 

 

Oldefar - FMF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

Tipoldefar - FMFF

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

 Brahe

Far - F

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

 

 Kabel

Tipoldemor - FFMM

Anne Nielsdatter

Kabel

+ efter 1469

 

 

 Lunge

Oldemor - FFM

Maren Tygesdatter

Lunge

 

Tipoldefar - FFMF

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

 

 

Farfar - FF

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

 Thott

Tipoldemor - FFFM

Berete Bondesdatter

(Thott)

 

 

 

Oldefar - FFF

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487

Tipoldefar - FFFF

Peder Brahe

Til Vidskøfte

Nævnt 1441

 

 

 

Tyge Brahe

 

     

 

Tyge Brahe til Knudstrup blev opdraget hos farbroderen

Jørgen Brahe. Han studerede i Tyskland, hvor han

mistede næsetippen i en duel med Manderup Parsberg.

1572 opdagede han en supernova, som han beskrev

i skriftet ”De stella nova”.

1576 blev han forlenet med Hven, hvor han opførte

Uranienborg og Stjerneborg.

1597 forlod han Danmark efter klager fra øens bønder.

Han døde 1601 i Prag og er begravet i Tein kirke.

Med Kirstine Barbara Jørgensdatter fik han 9 børn,

hvoraf 4 døde som små.

 

Litteratur: J.C. Bille Brahe: Hvem var Tyge Brahes Morfaders Mormoder?

I: Gravmindernes Vidnesbyrd, 1985 (s. 14-27)

 

På billedet af den unge Tyge Brahe er et Bjelke-våben.

På billedet af den lidt ældre Tyge Brahe er et Stormvasa-

våben (MFMM), hvilket er det rigtige.

 

 

 

Epitafium over Tyge Brahe i Tein kirke, Prag 

 

        

 

En latinsk indskrift rundt langs kanten fortæller ultrakort om hans liv:

“Idet Herrens år 1601, den 24. oktober døde den berømte og ædle herre,

 danskeren Tycho Brahe, herre til Knudstrup etc. og leder af Uraniborg,

rådgiver for den hellige kejserlige majestæt; hvis ben hvile her”.

 

 

 

  http://www.rundetaarn.dk/engelsk/observatorium/grafik/tycgrav.jpg

 

4-delt våben: Brahe, Bille, Rud, Ulfstand.

 

 

 

Statue af Tyge Brahe på Hven

 

 

Statuen står ved det forsvundne Uranienborg.