Tureby kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavler for Mads Bølle og Birgitte Daa

 

 

 

 

Oldemor

Kirstine N.N.

 

 

 Krumpen

Mormor

Gyde Jensdatter

(Krumpen)

Oldefar

Jens Esbernsen Krumpen

Til Ravnstrup

Levede 1438

 Snekken

Mor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1486

 

Oldemor

?

 

 

Morfar

Herluf Nielsen (Snekken)

Til Englerup

+1433

Oldefar

Niels Hansen

Kvinde

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 

 

Oldemor

?

 

 Rantzau

Farmor

NN. Rantzau

Eller

N.N. Rønnow

Oldefar

?

 Daa

Far

Claus Daa

Til Raunstrup

+1496

 Breide

Oldemor

N.N. Breide

 

 

Farfar

Christiern Daa

Lensmand

Nævnt 1446

Oldefar

Claus Daa

Nævnt 1424

Gift før 1495 med

 

  Kikebusch

Oldemor

Karen Henriksdatter

(Kikebusch?)

 

 

 Gyrstinge

Mormor

Anne Jensdatter

(Gyrstinge)

Oldefar

Jens Gyrstinge

Til Aas

+1419

 Blaa

Mor

Anne Sivertsdatter

(Blaa)

 Sjællandsfar

Oldemor

Bodil Eriksdatter

(Sjællandsfar)

 

 

Morfar

Sivert Lauridsen

Til Orebygård

Nævnt 1422

Oldefar

Laurids Jensen

Til Orebygård

+1408

Mand

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse m.m.

+1539

 

 

Oldemor

?

 

 Rantzau

Farmor

Susanne Eilersdatter

Rantzau

Oldefar

Eiler Rantzau

 Bølle

Far

Erik Madsen (Bølle)

Til Krønge

Levede 1492

 

Oldemor

?

 

 

Farfar

Mads Andersen

Af Grønderup

Nævnt 1463

Oldefar

Erik Andersen

Nævnt 1426

 

  

 

 

Tureby kirke. Gravsten over Mads Bølle og Birgitte Daa

 

      

 

Mads Eriksen Bølle til Tersløse, Orebygård og Fuglsang

var lensmand på Haraldsborg, Hjortholm og Navelsti birk.

1513 var han rigsråd og ridder.

1523 svor han Christian 2 troskab, men gik over til

Frederik 1 og beseglede dennes håndfæstning.

I 1523 hørte han til det katolske parti, men forlod det snart.

I 1536 blev han med sin søn Erik sendt som gidsel i tysk

fangenskab af grev Christoffer, og måtte derefter

udstede en troskabsrevers til Christian 3.

Med Birgitte Daa fik han 2 børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mads Bølle og Birgitte Daa. Heraldik

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

   

 

De fædrene våben øverst: Bølle, Daa.

De mødrende våben nederst: Blaa, Snekken.