Trosa kyrka, Södermanland. Begravelsesbanner.  Slægtstavle for Ture Pedersson Bielke

 

Gift 1. gang 1540 med

Karin Holgersdotter

Gera

+1558

Gift 2. gang 1562 med

Sigrid Sture

(Natt och Dag)

1538-1613

 

 Krummedige

Tipoldemor – MMMM

Lisbet Eriksdatter

Krummedige

 

 

 Laxmand

Oldemor – MMM

Else Poulsdatter

Laxmand

Levede 1466

Tipoldefar – MMMF

Poul Laxmandd

Til Valden m.m.

Nævnt 1439

 

 Brok

Mormor – MM

Margareta Lagesdatter

Brok

1462-1526

 Gyldenstierne

Tipoldemor – MMFM

Ellen Henriksdatter

Gyldenstierne

+1472

 

 

 

Oldefar – MMF

Lage Esgesesn Brok

Til Estrup. Lensmand

+1506

Tipoldefar – MMFF

Esge Jensen Brok

Til Essendrup. Rigsråd

+1441 (dræbt)

 Sparre

Mor – M

Katarina Nilsdotter

(Sparre af Ellinge)

+1520

 

Sparre av Tofta Sparre

Tipoldemor – MFMM

Margareta Karlsdotter

Sparre af Tofta

+ca. 1428

 

 

 Bielke

Oldemor – MFM

Katarina Stensdotter

Bielke

+1465

Tipoldefar – MFMF

Sten Turesson Bielke

Til Örby. Høvedsmand

+1431

 

 

Morfar – MF

Nils Klausson Sparre

Til Vik. Høvedsmand

1458-1505

 Thott

Tipoldemor – MFFM

Pernille Petersdotter

Thott

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Klaus Nilsson Sparre

Høvedsmand

+1452

Tipoldefar – MFFF

Nils Svensson Sparre

Til Ellinge

Levede 1434

Navn

Ture Pedersson Bielke

Til Kråkerum. Rigsråd

1507-1577

 

 

 Grim

 

Tipoldemor – FMMM

N.N. Andersdatter

Grim (Has)

 

 

 

http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adel/bjoern_svendsens_vaaben.gif Bjørn

Oldemor – FMM

Karin Bjørnsdatter

(Bjørn)

 

Tipoldefar – FMMF

Bjørn Svensen

Af Rosendal. Ridder

Nævnt 1421

 

 Kyrning

Farmor – FM

Inger Kyrningsdatter

Kyrning

Levede 1503

 Thott

Tipoldemor – FMFM

N. N.  Thott

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Kyrning Kjeldsen

Til Færilde

Nævnt 1434

Tipoldefar – FMFF

Kjeld Pedersøn

 Kyrning

 

 Bielke

Far – F

Peder Turesson Bielke

Til Kråkerum

+1520

 

 Thienen

Tipoldemor – FFMM

Beata Johansdatter

von Thienen

 

 

 

 Krummedige

Oldemor – FFM

Margareta Eriksdotter

Krummedige

+1451

Tipoldefar – FFMF

Erik Krummedige

Til Rundtoft. Rigsråd

+1439

 

 

Farfar – FF

Ture Turesson Bielke

Til Kråkerum

1425-1489/90

 Ulv

Tipoldemor – FFFM

Katerina Holmgersd.

(Tilbageseede ulv)

 

 

 

 

Oldefar – FFF

Ture Stensson Bielke

Til Kråkerum. Rigsråd

+1425/39

Tipoldefar – FFFF

Sten Bengtsson Bielke

Til Kråkerum

Nævnt 1390

 

 

 

Trosa kyrka, Södermanland.

 

Begravelsesbanner for Ture Pedersson Bielke

 

 

Ture Pedersson Bielke), till arvegodsen Kråkerum,

 Kalmar län, Vikhus, Salsta, Gäddeholm.

 Tjänade vid tyska hov från 1534. Kammarråd 1539–1540.

Slottsfogde på Stockholms slott 1540.

Erhöll Alunda och Morkarla i Uppland i förläning 1549 till sin död.

Sändebud till Polen 1553-06-26.

Prinsessornas hovmästare. Riddare vid Erik XIV:s kröning 1561.

 Överstekammarråd 1561. Medlem av beskickning till Danmark 1562.

Krigskommissarie i Estland 1567, men återkallad 1567.

Ledamot av beskickning till Danmark 1568 og säte i Johan III:s råd 1569.

Erhöll Östra härad i Småland i förläning 1569–1572.

Kommissarie för Älvsborgs lösen i Uppland 1571-02-23.

Tillika lagman i Norrland och Uppland.

Med Karin Gera fik han 1 søn og med

Sigrid Sture (Natt och Dag) fik han 5 børn

 

 

 

Anevåben 

 

 

Våben i øverste række:

Grim, Laxmand, Sparre af Tofta, Krummedige, Folkungerne, Krummedige, Bjørn, Sparre af Ellinge

Våben i nederste række:

Thott          Brok          Thott        Thienen                Bielke          Kyrning     Gyldenstierne   Bielke

 

 

 

Af de 8 fædrene våben er 7 af dem der: Bielke, Krummedige, Thienen, Kyrning,

Thott, Bjørn, Grim.

Eneste usikkerhed er med FFFM, som måske var af de uægte Folkungernes slægt,

og ikke Katerina Holmgersdatter (Tilbageseede ulv).

 

 

Alle de 8 mødrene våben er der: Sparre af Ellinge, Thott, Bielke, Sparre af Tofta,

 Brok, Gyldenstierne, Laxmand, Krummedige.