Nidaros Domkirke, Trondhjem. Sten. Slægtstavler for Frederik Budde og Anne Urup

 

 

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Helvig Mogensdarrer

Gøye

+1597

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

Oldefar – MMF

Otte Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

 Marsvin

Mor – M

Helle Jørgensdatter

Marsvin

1566-1637

 Hollunger

Oldemor – MFM

Helle Tagesdatter

Hollunger

+1556

 

 

Morfar – MF

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård m.m.

1527-1581

Oldefar – MFF

Peder Marsvin

Til Lindved

+1528

Kvinde

Anne Axelsdatter

Urup

1595-1674

 

 Galde

Oldemor – FMM

Karen Olufsdatter

Galde

+1565

 

 Baden

Farmor – FM

Karen Iversdatter

Baden

1538-1587

Oldefar – FMF

Iver Jensen Baden

Til Oddenstrup m.m.

+1570

 Urup

Far – F

Axel Urup

Til Vapnø

1564-1601

 Gyldenløve

Oldemor – FFM

Anne Nielsdatter

(Gyldenløve)

+1557

 

 

Farfar – FF

Henrik Urup

Til Vapnø m.m.

+1567

Oldefar – FFF

Erik Urup

Til Uggeln m.m.

+1571

Gift med

 

 Bild

Oldemor – MMM

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 

 Friis

Mormor – MM

Karen Henriksdatter

Friis

1541-1601

Oldefar – MMF

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 Bjørn

Mor – M

Sidsel Bjørnsdatter

(Bjørn)

1568-1619

 Drefeld

Oldemor – MFM

Anne Gjordsdatter

(Drefeld)

 

 

Morfar – MF

Bjørn Andersen (Bjørn)

Til Stenalt m.m.

1532-1583

Oldefar – MFF

Anders Bjørnsen

Til Stenalt

Nævnt 1528

Mand

Frederik Budde

Til Rødslet

1589-1650

 

  Stein

Oldemor – FMM

N.N. von Stein

 

  Rausche

Farmor – FM

Dorothea Rausche

Oldefar – FMF

?

 

 Budde

Far – F

Godslef Budde

Til Nessow m.m.

+1622

 Trampe

Oldemor – FFM

Margareta Winsterfeld

eller Trampe

 

 

Farfar – FF

Henning Budde

Til Nessow

Nævnt 1520

Oldefar – FFF

Anders Budde

Til Nessow, Øsel

Nævnt 1490

 

 

 

Nidaros Domkirke, Trondhjem. Norge.

 

Gravsten over Frederik Budde og Anne Urup

 

 

Frederik Budde til Rødslet studerede i Rostock.

1608-13 var han hofjunker, 1627 ritmester.

1628-45 var han forpagter på Holmhof, Øsel.

1646 var han oberst og 1649 chef for det

trondhjemske regiment.

Med Anne Urup fik han 6 børn.

 

4 våben: Budde, Bjørn, Urup, Marsvin.

 

 

Jochum/Joachim Budde (1526-1670) var Godslef Buddes broder Mathias Buddes barnebarn.
Da faderen Frederik Budde +1634 var gift med Karen Urup, søster til Anne Urup, er der mange sammenfald med forfædrene.
Der er 1 uoverensstemmelse med Adelsårbogen, der mener, at Henrik Urup til Vapnø/Skiersnes +1567 var gift med Karen Baden. Ligprædiken mener, at han var gift med Karen Jernskæg. 

Likprekener og anetavler 1548-1702:

Jochum Budde 1670
Adel
Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.
Etter avskrift fra 1700-tallet i Rigsarkivet, København, Genealogisk-heraldisk Selskabs Samling, specialia S 6, Schacktavl.


Den Hs. Kongl: Mayts. til Dannemarck og Norge Velbestalter Leutenant til Hest Sl: Jochum Budde hands Adelig Anhær byrd og herkomst Christelige og berømmelige Lifs fremdragelse og forhold saa og sidste sl: afsked fra denne verden haver sig som følger.

Den Sl: Mand er født paa sin fæderne Gaar Tøllisgaard Aar 1626 af effterskrevne Adelige og fornemme forældre.

Hands Fader var Erlig og Velbyrdige Mand Friderich Budde til Tøllis Riges Raad og Statholder paa Øsel.

Hands Moeder var Erlig og Velbyrdige Fr. Karen Ugerup Axel Ugerups Datter [til] Wagenøe.
                                                                    (Karen Urup er søster til Anne Urup)

Hands Farfader var Erlig og Velbyrdige Mand Mathias Budde til Vadsou Kongl: Mayts. Statholder paa Øsel.

Hands farmoeder var Erlig og Velbyrd. Frue Fr. Versella Beer.

[mangler hans morfader og mormoder]

Hands Farfaders fader var Erlig Velb. Mand Henning Budde til Vedsou.

Hands Farfaders Moeder var Erlig og Velbyrdige Frue fr. Dorethe Russ.

Hands Morfaders fader var Erlig og Velb Mand Henrich Ugerup til Skiersnes.

Hands Morfaders Moeder var Erlig og Velb Frue Fr. Karen Jernscheg.
                                                         (efter Adelsårbogen: Karen Baden)

Hands farmoeders fader var Erlig og Velb Mand Johan Beer til Edevolde Statholder paa Pilter udj Churland huis farmoeders Moder var Erlig og Velb Frue Fr. Margareta Graf Ruusen.

Hands Mormoeders fader var Erlig og Velb Mand Jørgen Marsvin til Dybech dannemarches Riges Raad.

Hands Mormoeders Moeder var Erlig og Velb Frue Fr. Karen Gyldenstien Otte Gyldenstierns datter til Jfvernes.

Hands farfaders Farfader var Erlig og Velb Mand Anders Budde til Wædthou.

Hands Farfaders farmoeder var Erlig og Velb Frue Fr. Margareta Winsterfeld.

Hands Morfaders farfader var Erlig og Velb. Mand Erich Ugerup til Allerup.

Hands Morfaders Farmoeder var Erlig og Velb Frue Fr. Anne Gyldenløve Hr: Niels Henrichsen Gyldenløves Datter.

 

[Heretter følger biografien]

Moes d. 17 Novembr Ao 1670..