Tjæreby kirke, Sjælland. Stole 1630. Slægtstavler for Axel Arenfeldt og Marie M. Ulfeld

 

Broder:

Corfitz Ulfeld

1606-1664

 

 Krabbe

Oldemor – MMM

Elsebe Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

 

 Skram

Mormor – MM

Karen Pedersdatter

Skram

1544-1625

Oldefar – MMF

Peder Skram

Til Urup

1491-1581

 Brockenhuus

Mor – M

Birgitta Lauridsdatter

Brockenhuus

1580-1656

 Tinhuus

Oldemor – MFM

Anne Lauridsdatter

Tinhuus

+1565

 

 

Morfar – MF

Laurids Brockenhuus

Til Bramstrup m.m.

1552-1604

Oldefar – MFF

Frands Brockenhuus

Til Bramstrup

1518-1569

Kvinde

Marie Margrethe Jakobsd.

Ulfeld

1619-1694

 

 Juel

Oldemor – FMM

Maren Mogensdatter

Juel

+1592

 

 Flemming

Farmor – FM

Anne Jakobsdatter

Flemming

1544-1570

Oldefar – FMF

Jakob Flemming

 Til Bavelse

+1544

 Ulfeld

Far – F

Jakob Ulfeld

Til Kogsbølle m.m.

1567-1630

 Hardenberg

Oldemor – FFM

Anne Eriksdatter

Hardenberg

+1564

 

 

Farfar – FF

Jakob Ulfeld

Til Selsø m.m.

1535-1593

Oldefar – FFF

Knud Ebbesen Ulfeld

Til Kogsbølle

+1540

Gift 1634

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Helvig Mogensdatter

Gøye

+1597

 

 Gyldenstierne

Mormor – MM

Karen Ottesdatter

Gyldenstierne

+1589

Oldefar – MMF

Otte Gyldenstierne

Til Iversnæs

+1551

 Marsvin

Mor – M

Anne Jørgensdatter

Marsvin

1569-1610

 Hollunger

Oldemor – MFM

Helle Tagesdatter

(Hollunger)

+1556

 

 

Morfar – MF

Jørgen Marsvin

Til Hollufgård

+1581

Oldefar – MFF

Peder Marsvin

Til Lindved

+1528

Mand

Axel Arenfeldt

Til Lysholt m.m.

1590-1647

 

  Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Gertrud Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+før 1525

 

 Skeel

Farmor – FM

Anne Hansdatter

Skeel

 

Oldefar – FMF

Hans Skeel

Til Nygård

Levede 1528

 Arenfeldt

Far – F

Hans Axelsen Arenfeldt

Til Palsgård m.m.

+1611

 Bille

Oldemor – FFM

Margrethe Jonsdatter

Bille

 

 

 

Farfar – FF

Axel Nielsen Arenfeldt

Til Palsgård m.m.

Levede 1568

Oldefar – FFF

Niels Henriksen Arenfeldt

Rigskansler

Levede 1533

 

 

 

Tjæreby kirke, Sjælland. Herskabsstole 1630.

 

Heraldik for Axel Arenfeldt og Marie Margrethe Ulfeld

 

              

 

Axel Arenfeldt til Lysholt og Basnæs studerede i Tyskland.

1615-23 var han sekretær i Danske Kancelli.

1623-26 var han rentemester.

1623-46 var han forlenet med Giske len i Norge og Stjernholm.

1625 blev han takseret til 245 Td., 1638 til 1007 Td. Hk.

1626-27 var han generalkrigskommissær, 1634 ridder.

Han var fange i Sverige i 1640´errne.

Med Marie Margrethe Ulfeld fik han 7 børn,

hvoraf 5 døde som unge.

 

 

 

 

 

Heraldiske topstykker for Axel Arenfeldt og Marie Margrethe Ulfeld

 

            

 

Flemming, Skram            Arenfeldt, Marsvin               Skeel, Gyldenstierne         Ulfeld, Brockenhuus

 

 

 

Prædikestol og himmel 1629

 

 

  

 

Våben for Axel Arenfeldt og Marie Margrethe Ulfeld

 

 

Marsvin. Arenfeldt-våben mangler. 

 

 

   

 

                          Brockenhuus                                           Ulfeld                            

 

  

 

 

Kisteplade for Axel Arenfeldt