Tjæreby, Sorø Amt. Epitafium 1600. Slægtstavler for Hans Krafse og Kirsten Holck

 

Gift 2. gang med

Steen Brahe

Til Knudstrup m.m.

1547-1620

 

 Gøye

Oldemor

Karine Steensdatter

(Gøye)

Levede 1524

 

 Høeg

Mormor

Anne Nielsdatter

Høeg

Levede 1553

Oldefar

Niels Høeg

Til Eskjær

+1524

 Rotfeld

Mor

Margrethe Nielsdatter

Rotfeld

+1575

 Lunge

Oldemor

Christence Olufsdatter

Lunge

 

 

Morfar

Niels Jensen Rotfeld

Til Bratskov

Levede 1551

Oldefar

Jens Nielsen

Til Bratskov

Nævnt 1504

Kvinde

Kirsten Hansdatter

Holck

1558-1599

 

 Høg

Oldemor

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

 

 Lykke

Farmor

Anne Christoffersdatter

Lykke

Oldefar

Christoffer Lykke

Til Stadsgård

+1480

 Holck

Far

Hans Holck

Til Barritskov

+1565

 Manderup

Oldemor

Anne Nielsdatter

Manderup

 

 

Farfar

Manderup Holck

Til Barritskov

Nævnt 1537

Oldefar

Christen Holck

Nævnt 1502

Gift 1579 med

 

  Rud

Oldemor

Anne Jørgensdatter

Rud

+1533

 

 Krummedige

Mormor

Sophie Henriksdatter

Krummedige

1500-1539

Oldefar

Henrik Hartvigsen Krummedige

Til Valen

+1530

 Bille

Mor

Hilleborg Esgesdatter

Bille

+1602

 Gyldenstierne

Oldemor

Anne Knudsdatter

Gyldenstierne

+1531

 

 

Morfar

Esge Bille

Til Svanholm

1482-1552

Oldefar

Peder Bille

Til Svanholm m.m.

+1508

Mand

Hans Krafse

Til Basnæs

+1585

 

 Present

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Present)

Levede 1534

 

 Hak

Farmor

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

Oldefar

Eiler Hak

Til Egholm

1467-1501

  Krafse

Far

Eiler Krafse

Til Egholm m.m.

1524-1599

 Lunge

Oldemor

Karen Tygesdatter

Lunge

+1496

Bror:

Eske Krafse

Til Assendrup

1557-1627

 

Farfar

Hans Krafse

Til Basnæs m.m.

1487-1530

Oldefar

Jesper Krafse

Høvedsmand

Levede 1504

 

  

 

 

Tjæreby, Sorø Amt. Epitafium 1600 over Hans Krafse og Kirsten Holck

 

 

 

Hans Krafse +1585 til Basnæs tjente 1570 landgreven af Hessen.

Han var 1575-79 hofjunker.

Med Kirsten Holck fik han 1 datter.

 

 

 

 

 

2 våben: Krafse. Bille 

 

 

 

 

Tjæreby, Sorø Amt. Gravsten over Hans Krafse og Lene Hak 

 

 

Hans Krafse (1487-1530) til Basnæs og Utterslev var lensmand på

Ålholm, Kalundborg, Næsby og Knubelykke Birker.

1523 betroede Christian 2 ham sammen med Henrik Gøye

at forsvare Sjælland. Han sluttede sig dog til Frederik 1.

Han var rigsråd og høvedsmand på Korsør. 1525 blev han ridder.

Med Lene Hak fik han 3 børn.

 

 

 

 

Hans Krafse og Lene Hak. Nærbillede

 

 

 

  

 

Hans Krafse og Lene Hak. Heraldik

 

          

 

4 våben: Flemming, Hak, Lunge, Present

 

 

 

 

Stolestader 1525. 1557

 

      

 

            1557                   1525.  Hans Krafse