Tjæreborg kirke, Ribe Amt. Epitafium 1652. Slægtstavle for Wenzel Rothkirck

 

Gift 1. gang med

Kirsten Frederiksdatter

Reedtz

1610-1646

Gift 2. gang med

Dorte Eggertsdatter

Abildgård

1597-1657

 

 Rothkirck

Tipoldemor – MMMM

Susanna von Rothkirck

 

 

 Haugwitz

Oldemor – MMM

Sophia von Haugwitz

Tipoldefar – MMMF

Peter von Haugwitz

 

 

 Zedlitz

Mormor – MM

Else von Zettlitz/

Zedlitz

 

 Kittlitz

Tipoldemor – MMFM

Elisabeth Freiin

von Kittlitz

 

 

 

 

Oldefar – MMF

Georg von Zettlitz

 

Tipoldefar – MMFF

Abraham von Zettlitz

 Falkenhayn

Mor – M

Catharine Berntsdatter

Falkenhayn

 

 

 Stosch

Tipoldemor – MFMM

Maria von

Stoessing/Stosch

 

 

 Dadenberg

Oldemor – MFM

Sibylla von Dadenberg

 

Tipoldefar – MFMF

Balzar von Dadenberg

 

 

 

Morfar – MF

Bernt Falkenhayn

Af Kommernich

 

 Gersdorff

Tipoldemor – MFFM

Anna von Gersdorff

 

 

 

Oldefar – MFF

Albrecht Falkenhayn

 

Tipoldefar – MFFF

Sigismund Falkenhayn/

Falkenhein

 

Navn

Wenzel Rothkirck

Til Krogsgård m.m.

1597-1655

 

 

 Schweinichen

Tipoldemor – FMMM

Anna von

Swinecken/

Schweinichen

 

 

  Braun

Oldemor – FMM

Ursula von Braun

 

Tipoldefar – FMMF

Georg von Braun

 

 Axleben

Farmor – FM

Margrethe Friedrichsdatter

Axleben

  Reibnitz

Tipoldemor - FMFM

Else von Rebwitz/

Reibnitz

 

 

 

Oldefar – FMF

Friedrich Axleben

Af Kalkenwasser

 

Tipoldefar – FMFF

Heinrich von Axleben

  Rothkirck

Far – F

Johan Rothkirck

Til Jäschkendorff

+1604

 

 ?

Tipoldemor – FFMM

?

 

 

 

 

 Stossel

Oldemor – FFM

Barbara Johansdatter

Stöslin/Stossel

 

Tipoldefar – FFMF

Johan Stöslin

Af Kottwitz

 

 

Farfar – FF

Heinrich Rothkirck

Til Jäschkendorff

+før 1571

 Pritwitz

Tipoldemor – FFFM

Ursula von Brettwitz/

Pritwitz

 

 

 

Oldefar – FFF

Christian Rothkirck

Feltherre

 

Tipoldefar – FFFF

Adam Rothkirck

Af Panthen

 

Tjæreborg kirke, Ribe Amt. Epitafium 1652. Slægtstavle for Kirsten Reedtz

 

Gift 1633 med

Wenzel Rothkirck

Til Krogsgård m.m.

1597-1655

 

 

 Høeg

Tipoldemor

Anne Nielsdatter

Høeg (Banner)

 

 

 Rotfeld

Oldemor

Margrethe Nielsdatter

Rotfeld

+1575

Tipoldefar

Niels Jensen Rotfeld

Til Bratskov

Nævnt 1551

 

 Holck

Mormor

Kirsten Hansdatter

Holck

1558-1599

  Lykke

Tipoldemor

Anne Christoffersdatter

Lykke

 

 

 

Oldefar

Hans Holck

Til Barritskov

+1565

Tipoldefar

Manderup Holck

Til Barritskov

Nævnt 1537

  Brahe

Mor

Birgitte Steensdatter

Brahe

1591-1627

 

 Ulfstand

Tipoldemor

Lisbet Jensdatter

Ulfstand

+1540

 

 

 Bille

Oldemor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

Tipoldefar

Claus Bille

Til Allinde m.m.

1490-1558

 

 

Morfar

Steen Brahe

Til Knudstrup m.m.

1547-1620

 Rud

Tipoldemor

Sophie Jørgensdatter

Rud

+1555

 

 

 

Oldefar

Otte Brahe

Til Knudstrup m.m.

1518-1571

Tipoldefar

Tyge Brahe

Til Tosterup  m.m.

+1523

Navn

Kirsten Frederiksd.

Reedtz

1610-1646

 

 

 Flemming

Tipoldemor

Karen Hermansdatter

Flemming

 

 

 Skeel

Oldemor

Margrethe Andersdatter

Skeel

Levede 1568

Tipoldefar

Anders Skeel

Til Hegnet

+1558

 

 Rostrup

Farmor

Karen Jørgensdatter

Rostrup

+1636

 Kaas

Tipoldemor

Ellen Nielsdatter

Kaas

 

 

 

Oldefar

Jørgen Rostrup

Til Sjelleskovgård

+1563

Tipoldefar

Laurids Rostrup

Til Sjelleskovgård

Nævnt 1495

  Reedtz

Far

Frederik Reedtz

Til Tygestrup m.m.

1586-1659

 

 Brandt

Tipoldemor

Anna Brandt

 

 

 Bornstedt

Oldemor

Sophie von Bornstedt

Tipoldefar

Lambert von Bornstedt

Fra Lauchstädt

 

 

Farfar

Peder Reedtz

Til Tygestrupm.m.

1531-1607

Velschow

Tipoldemor

Ursula Hansdatter

von Velschow

Fra Waldow

 

 

 

Oldefar

Michael Reedtz

Til Schultendorp

1500-

Tipoldefar

Claus Reedtz

Til Schultendorp

1475-

 

 

Tjæreborg kirke, Ribe Amt. Epitafium 1652. Slægtstavle for Dorthe Abildgaard

 

Gift 1649 med

Wenzel Rothkirck

Til Krogsgård m.m.

1597-1655

 

 

  Sort?

Tipoldemor

Bodil Olufsdatter

(Våben: 2 sparre mellem 3 liljer)

 

 

 Friis

Oldemor

Mette Godskesdatter

Friis

(af Vadskærsgård)

Tipoldefar

Godske Friis

Til Nebel

1414-1495

 

 Kaas

Mormor

Kirsten Mogensdatter

Kaas

  Høeg

Tipoldemor

Abel Pedersdatter

Høeg (Banner)

 

 

 

Oldefar

Mogens Kaas

Til Ørndrup

Levede 1565

Tipoldefar

Niels Kaas

Til Ørndrup m.m.

+1515

  Juel

Mor

Mette Christoffersdatter

Juel

+1623

 

 Hak

Tipoldemor

Kirsten Andersdatter

Hak

Enke 1492

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Lene Ludvigsdatter

Rosenkrantz

+1558

Tipoldefar

Ludvig Nielsen Rosenkrantz

Til Tange m.m.

1410-1491

 

 

Morfar

Christoffer Thomesen Juel

Til Estrup

+1588

 Vestenie

Tipoldemor

Karen Lauridsdatter

Vestenie

Levede 1477

 

 

 

Oldefar

Thomes Iversen  Juel

Til Astrup

+1523/29

Tipoldefar

Iver Juel

Til Øgelstrup m.m.

+1468

Navn

Dorthe Eggertsdatter

Abildgaard

1597-1657

 

 

 Rosenkrantz

Tipoldemor

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

 Lunge

Oldemor

Dorte Ovesdatter

Lunge

+1554

Tipoldefar

Ove Vincentsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

 

  Ulfeld

Farmor

Kirsten Clausdatter

Ulfeld

+1589

 Væbner

Tipoldemor

Karine Pedersdatter

Væbner

+efter 1524

 

 

 

Oldefar

Claus Eggertsen Ulfeld

Til Elmelunde

+1566

Tipoldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup m.m.

+1505

  Abildgaard

Far

Eggert Abildgaard

Til Skodberg

1560-1622

 

  Breide

Tipoldemor

Abel Markvardsdatter

Breide

+1533

 

 

 Rantzau

Oldemor

Tale Poulsdatter

Rantzau

Tipoldefar

Poul Rantzau?

Til Hohenfelde

1481-1521

 

 

Farfar

Poul Abildgaard

Til Vrandrup

+1563

 Ahlefeldt

Tipoldemor

Margrethe Frederiksd.

Ahlefeldt

 

 

 

Oldefar

Bendix Abildgaard

Til Vrandrup

Nævnt 1536

Tipoldefar

Poul Abildgaard

 

 

 

Epitafium i Tjæreborg kirke 1652 over

 

Wenzel Rothkirck, Kirsten Reedtz og Dorte Abildgård

 

 

Wenzel Rothkirck til Krogsgård og Sneumgård kom 1609 til Danmark

og gjorde tjeneste hos hofmarskal Ditlev Rantzau.

Han blev i udlandet uddannet i ridekunst og var lærer for den udvalgte prins.

1521 var han hofjunker og staldmester,

Han ledsagede Christian under felttoget i Tyskland og reddede hans liv.

1527 var han ritmester, 1628 hofmarskal, 1634 generalmarskal.

Han var 1631 lensmand på Korsør og Antvorskov.

1645 var han landkommissær i Sjælland.

Med Kirsten Reedtz fik han 12 børn, hvoraf 4 døde som små.

 

 

 

Wenzel Rothkirck, Kirsten Reedtz og Dorte Abildgård

 

       

 

 

 

Heraldik for Wenzel Rothkirck, Kirsten Reedtz og Dorte Abildgård

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

    

 

Venstre side. Våben for Wenzel Rothkirck.

Braun, Reibnitz, ?, Stossel, Rothkitck, Axleben,

Pritwitz, Schweinichen, Falkenhayn, Zedlitz,

Gersdorff, Dadenberg, Kittlitz, Stosch. Rothkirck, Haugwitz.

Der er en del uoverensstemmelser om flere navne,

men der er kun 2 usikre i forhold til epitafiets våben.

 

Højre side. Våben for Kirsten Reedtz.

De 8 første er de fædrene (agnatiske) våben.

Derefter følger de 8 mødrende (kognatiske) våben.

Alle 16 våben er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

For neden. Våben for Dorthe Abildgård.

Der er 3 uoverensstemmelser med tipoldemødrene.

Epitafiet har Flemming, Skram, Juel, hvor

Adelsårbogen har Væbner, Rosenkrantz og Sort.

 

 

  

 

 

Wenzel Rothkirck

Kirsten Reedtz

 

         Braun Reibnitz      ?  Stossel       Rothkirck  Axleben

    Reedtz  Rostrup    Bornstedt Skeel       Velschow  Kaas

 

 

 

Pritwitz

Schweinichen

 

 

 

 

 

Falkenhayn

Zedlitz 

 

 

 

 

Gersdorff

Dadenberg 

 

 

 

 

Kittlitz

Stosch

 

 

 

 

Rothkirck

Haugwitz

 

 

 

Brandt

Flemming

 

 

 

 

 

Brahe

Holck 

 

 

 

 

Bille

Rotfeld 

 

 

 

 

Rud

Lykke

 

 

 

 

Ulfstand

Høeg

   Skram  Breide   Flemming Ahlefeldt    Lunge  Rantzau    Ulfeld  Abildgård     Juel    Kaas     Rosenkrantz Friis         Hak  Høeg          Juel   Vestenie                  

                         

 

                     Dorthe Abildgårds fædrene våben                              Dorthe Abildgårds mødrende våben

           

 

 

 

Kirsten Reedtz

 

Dorthe Abildgård

 

Adelsårbog

Epitafium

Adelsgård

Epitafium

1. Reedts

Reedtz

1. Abildgård

Skram

2. Brahe

Rostrup

2. Juel

Breide

3. Rostrup

Bornstedt

3. Ulfeld

Flemming

4. Holck

Skeel

4. Kaas

Ahlefeldt

5. Bornstedt

Velschow

5. Rantzau

Lunge (Dyre)

6. Bille

Kaas

6. Rosenkrantz

Rantzau

7. Skeel

Brandt

7. Lunge (Dyre)

Ulfeld

8. Rotfeld

Flemming

8. Friis (1 egern)

Abildgård

9. Velschow

Brahe

9. Ahlefeldt

Juel

10. Rud

Holck

10. Vestenie

Kaas

11. Kaas

Bille

11. Væbner

Rosenkrantz

12. Lykke

Rotfeld

12. Høeg

Friis (1 egern)

13. Brandt

Rud

13. Breide

Hak

14. Ulfstand

Lykke

14. Hak

Høeg

15. Flemming

Ulfstand

15. Rosenkrantz

Juel

16. Høeg

Høeg

16. Sort?

Vestenie

 

 

 

 

Alter 1655

 

 

 

 

Heraldik for Wenzel Rothkirck, Kirsten Reedtz og Dorte Abildgård

 

 

 

Wenzel Rothkirck

 

 

 

              

 

Kirsten Reedtz                                 Dorthe Abildgård