Tistrup kirke, Ribe Amt. Gravsten 1592. Slægtstavler for Otte Strangesen og Ove Juel

 

Begge gift med

Dorte Clausdatter

Daa

+1600

 

  Lunge

Oldemor

Anne Olufsdatter

Lunge

Levede 1547

 

  Friis

Mormor

Anne Henriksdatter

Friis

+1542

Oldefar

Henrik Friis

Til Stollinggård m.m.

Levede 1529

  Lunge

Mor

Christence Ovesdatter

Lunge (Dyre)

+1583

  Lunge

Oldemor

Anne Tygesdatter

Lunge

Levede 1529

 

 

Morfar

Ove Vintsen Lunge

Til Tirsbæk m.m.

+1540

Oldefar

Vincent Iversen

Til Tirsbæk

Levede 1497

Mand

Ove Juel

Til Kjeldgård m.m.

+1599

 

  Bjørn

Oldemor

Sophie Andersdatter

(Bjørn)

 

  Flemming

Farmor

Inger Hermansdatter

Flemming

Levede 1560

Oldefar

Herman Flemming

Til Knudstrup  m.m.

+1509

  Juel

Far

Niels Juel

Til Åbjerg

+1568/73

  Glob

Oldemor

Else Mogensdatter

Glob

Nævnt 1506

 

 

Farfar

Enevold Juel

Til Åbjerg

+1548/51

Oldefar

Niels Juel

Til Åbjerg

+1496/1506

 

 

  Lunge

Oldemor

?

 

 

  Skale

Mormor

Anne Ovesdatter

Skale

Oldefar

Ove Skale

Til Ørumgård

  Væbner

Mor

Karine Pedersdatter

(Væbner)

Nævnt 1524

  Juel

Oldemor

?

 

 

Morfar

Peder Terkelsen  (Væbner)

Til Føvling

Levede 1502

Oldefar

?

Mand

Otte Clausen Strangesen

Til Nørholm

+1571

 

 Munk

Oldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk “den ildonde”

 

  Lange

Farmor

Anne Clausdatter

(Lange)

Oldefar

Claus Jonsen  (Lange)

Til Nørholm

Nævnt 1423

 Strangesen

Far

Claus Strangesen

Til Nørholm m.m.

+1513

 Høg

Oldemor

Barbara Bosdatter

Høg

 

 

Farfar

Strange Nielsen

Til Nørholm

Levede 1498

Oldefar

Niels Strangesen

Til Norringtoft

+1424

 

 

Tistrup kirke, Ribe Amt. Gravsten 1592. Slægtstavle for Dorte Daa

 

Gift 1. gang med

Otte Clausen Strangesen

Til Nørholm

+1571

 

  Urne

Oldemor

Margrethe Jørgensdatter

Urne

Enke 1505

Gift 2. gang med

Ove Juel

Til Kjeldgård m.m.

+1599

  Reventlow

Mormor

Karen Knudsdatter

(Reventlow)

Oldefar

Knud Joachimsen

Til Søbo

Nævnt 1489

  Lykke

Mor

Anne Pedersdatter

Lykke

  Munk

Oldemor

Elne Jensdatter

(Munk)

Enke 1511

 

 

Morfar

Peder Lykke

Til Fannerup

+1535

Oldefar

Hans Lykke

Til Havnø m.m.

Levede 1505

Kvinde

Dorte Clausdatter

Daa

+1600

 

  Baad

Oldemor

Anne Arvidsdatter

Baad

Enke 1511

 

  Griis

Farmor

Gundel Joachimsdatter

Griis

Levede 1535

Oldefar

Joachim Griis

Til Holmegård

Levede 1473

  Daa

Far

Claus Daa

Til Raunstrup m.m.

+1575

  Snekken

Oldemor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1486

 

 

Farfar

Oluf Daa

Til Raunstrup

+1532

Oldefar

Claus Daa

Til Raunstrup

+1496

 

 

 

 

Gravsten over Otte Strangesen,  Dorte Daa og Ove Juel

 

               

 

Otte Clausen Strangensen til Nørholm nævnes 1536 i Recessen.

1558 blev han takseret til at stille med 8 karle.

Med Dorte Daa fik han 4 børn, hvoraf 2 døde som små.

 

Ove Juel til Kjeldgård, Åbjerg og Vosnæsgård blev 1570

beordret til at melde sig under Peder Gyldenstiernes fane.

1576 fulgte han Frederik 2 til Mecklenborg med 3 heste.

Han var fra 1583 forlenet med Akershus, Hedemarken,

Østerdalen, Bratskov m.m.

Han fik ingen børn med Dorte Daa.

 

 

 

Otte Strangesen, Dorte Daa og Ove Juel. Heraldik

 

 

Våben for Dorte Daa øverst: Loupose, Knob?, Gris, Daa,

Lykke, Emmiksen, Urne, Fasti.

 

Efter Adelsårbogen burde Emmiksen have været et Reventlow-våben.

Derudover er 3 oldemødre: Snekken, Munk, Baad erstattet af

Knob?, Loupose og Fasti.

 

Våben for Otte Strangesen til venstre: Strangesen Væbner, Lange, Skale,

Galskyt, Juel, Rosenkrantz, Lunge.

Adelsårbogen har som oldemødre Høg (gamle), Munk og 2 ukendte,

så de 4 oldemødre kan ikke bestemmes.

 

Våben for Ove Juel til højre: Juel, Lunge/Dyre, Flemming, Friis (tern), Glob,

Lunge, Bjørn, Lunge, hvilket er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

 

 

 

 

 

Dorte Daas

fædrene våben

Dorte Daas

mødrende våben

Loupose        Knob?          

Gris               Daa

Lykke         Emmiksen          

Urne               Fasti

Otte Strangensen

 

 

 

Ove Juel

 

 

Strangesen

 

 

 

Væbner

 

 

 

Lange 

 

 

 

Skale 

 

 

 

 

Galskyt

 

 

 

 

 

Juel 

 

 

 

 

 

Rosenkrantz

 

 

 

 

Lunge

 

 

Juel

 

 

 

Lunge/Dyre 

 

 

 

 

Flemming

 

 

 

 

Friis 

 

 

 

 

Glob

 

 

 

 

Lunge 

 

 

 

 

Bjørn

 

 

 

 

Lunge

 

 

 

 

 

 

Otte Strangesen, Dorte Daa og Ove Juel