Tim kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium. Slægtstavle for Knud Gyldenstierne

 

Gift 1602 med

Øllegård Jakobsdatter

Huitfeldt

1582-1619

 

 

 Bielke

Tipoldemor

Margrethe Turesdatter

Bielke

+1507

 

 

Gyldenstierne

Oldemor

Anna Mouridsdatter

Gyldenstierne

+1545

Tipoldefar

Mourids Nielsen

Til Ågård m.m.

+1504

 

  Podebusk

Mormor

Jytte Prebensdatter

Podebusk

+1573

 Moltke

Tipoldemor

Jytte Evertsdatter

Moltke

 

 

 

Oldefar

Preben Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

Tipoldefar

Claus Podebusk

Til Vosborg

+1477

 Gyldenstierne

Mor

Karine Knudsdatter

Gyldenstierne

1542-1596

 

 Frille

Tipoldemor

Ermegård Eggertsdatter

Frille

+1504

 

 

  Bille

Oldemor

Karen Bentsdatter

Bille

+1510

Tipoldefar

Bent Bille

Til Søholm m.m.

1440-1494

 

 

Morfar

Knud Gyldenstierne

Til Ågård m.m.

+1568

 Skinkel

Tipoldemor

Hilleborg Ottesdatter

Skinkel

+1494

 

 

 

Oldefar

Henrik Knudsen

Til Restrup m.m.

+1517

Tipoldefar

Knud Henriksen

Til Restrup

+1467

Navn

Knud Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1573-1636

 

 

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1523

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 

 Ulfstand

Farmor

Sidsel Jensdatter

Ulfstand

+1575

 Rosensparre

Tipoldemor

Birgitte Jensdatter

(Rosensparre)

Levede 1486

 

 

 

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

Tipoldefar

Holger Henriksen (Ulfstand)

Til Glimminge

+1485

Gyldenstierne

Far

Axel Gyldenstierne

Til Ljungby m.m.

+1603

 

 Lunge

Tipoldemor

Sidsel Ovesdatter

Lunge

+1503

 

 

 Bille

Oldemor

Regitze Torbernsdatter

Bille

Skifte 1510

Tipoldefar

Torbern Bille

Til Allindemagle m.m.

+1465

 

 

Farfar

Knud Pedersen Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1480-1552

 Banner

Tipoldemor

Mette Jensdatter

Banner

+1460

 

 

 

Oldefar

Peder Nielsen

Til Tim

+1492

Tipoldefar

Niels Eriksen

Af Lundenæs

+1484

 

 

Tim kirke, Ringkøbing Amt. Epitafium. Slægtstavle for Øllegård Huitfeldt

 

Gift 1602 med

Knud Gyldenstierne

Til Tim m.m.

1573-1636

 

 

 Væbner

Tipoldemor

Karine Pedersdatter

Væbner

+1524

 

 

 Ulfeld

Oldemor

Berte/Beate Eggertsd.

(Ulfeld)

+1553

Tipoldefar

Eggert Andersen

Til Kragerup

+1505

 

 Bild

Mormor

Margrethe Nielsdatter

Bild

1508-1571

 Skinkel

Tipoldemor

Kirsten Johansdatter

Skinkel

Enke 1489

 

 

 

Oldefar

Niels Bild

Til Ravnholt

+1540

Tipoldefar

Jep/Evert Bild

Til Ravnholt

 Friis

Mor

Lisbeth Henriksdatter

Friis

+1531

 

 Rantzau

Tipoldemor

Birthe Clausdatter

Rantzau

1438-1463

 

 

 Brockenhuus

Oldemor

Anne Johansdatter

Brockenhuus

Levede 1511

Tipoldefar

Johan Brockenhuus

Til Volderslevgård

Nævt 1466

 

 

Morfar

Henrik Friis

Til Ørbæklunde

1496-1571

 Bild

Tipoldemor

Maren Jakobsdatter

Bild

Til Hesselager

 

 

 

Oldefar

Jesper Friis

Til Lundbygård

+1505

Tipoldefar

Henrik Friis

Nævnt 1468

Navn

Øllegård Jakobsdatter

Huitfeldt

1582-1619

 

 

 Walkendorff

Tipoldemor

Øllegård Henningsd.

Walkendorff

 

 

 Skave

Oldemor

Kirsten Herlufsdatter

Skave

+1534

Tipoldefar

Herluf Skave

Til Eskildstrup

Nævnt 1505

 

 Trolle

Farmor

Øllegård Jakobsdatter

Trolle

1543-1578

 Thott

Tipoldemor

Beate Iversdatter

(Thott)

+1487

 

 

 

Oldefar

Jakob Trolle

Til Lillø

1475-1546

Tipoldefar

Arvid Trolle

Til Bergqvara

+1505

 Huitfeldt

Far

Jakob Huitfeldt

Til Lillø m.m.

1547-1583

 

 Pøiske

Tipoldemor

Inger Hansdatter

Pøiske

+1524

 

 

 Blaa

Oldemor

Barbara Eriksdatter

(Blaa)

Levede 1558

Tipoldefar

Erik Olufsen (Blaa)

Til Orebygård

+1504

 

 

Farfar

Christoffer Huitfeldt

Til Berritsgård

+1559

 Ulfeld

Tipoldemor

Kirsten Andersdatter

(Ulfeld)

 

 

 

Oldefar

Otte Clausen

Til Skibelundgård m.m.

+1529

Tipoldefar

Claus Henriksen

Til Krumpstrup

 

 

 

Tim kirke, Ringkøbing Amt.

 

 Epitafium over Knud Gyldenstierne og  Øllegård Huitfeldt

 

 

 

Knud Gyldenstierne til Tim, Bidstrup, Ljungby, Irup og

Søndervang var 1596-98 hofjunker.

Han deltog 1612 i Kalmarkrigen som løjtnant.

1623 var han ritmester ved hoffanen.

Han var forlenet med Hald, Fjends, Medelsom,

Nørlyng, Rinds herreder og Mors.

Med Øllegård Huitfeldt fik han 8 børn.

 

 

 

Heraldik på epitafiet

 

        

 

Gyldenstierne, Gyldenstierne, Friis, Huitfeldt. Øvrige våben er gået tabt.

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

Der har været 16 våben for Knud Gyldenstierne. De er i overensstemmelse med

Adelsårbogen, bortset fra at Banner og Skinkel kaldes Høeg og Sesten.

Det er de samme våben.

 

Af de 16 våben for Øllegård Huitfeldt er der 4 uoverensstemmelser med Adelsårbogen.

Bild, Bild, Skinkel, Rantzau er erstattet af Nat og dag, Knob, Sested, Nat og dag.

 

 

 

 

Gravsten over Regitze Torbernsdatter Bille (1510)

 

         

 

Regitze Bille var gift med Peder Nielsen (Gyldenstierne),

der var lensmand på Holbæk. Død 1492.

De fik 6 børn.

 

 

 

Gravsten over Niels Eriksen Gyldenstierne og Mette Banner

 

       

 

Niels Eriksen Gyldenstierne beseglede 1432

kong Eriks fredsslutning med Hansestæderne.

1450 deltog han i Christian 1´s møde med kong Karl Knutsson.

1453-56 var han hofmester. 1466-69 kammermester. Død 1484.

Med Mette Banner fik han 5 børn, hvoraf 2 kendes.

 

Tegning af Søren Abildgaard.

2 våben: Banner, Gyldenstierne.