Testrup kirke, Viborg Amt. Gravsten. Slægtstavle for Bertel Hansen Hørby

 

 

 

 Galskyt

Oldemor – MMM

Margrethe Pedersdatter

Galskyt

 

 

 Udsen

Mormor – MM

Karen Lauridsdatter

(Udsen)

Levede 1574

Oldefar – MMF

Laurids Simonsen (Udsen)

Til Tulstrup

Nævnt 1537

 Hørby

Mor – M

Ingerd Bertelsdatter

Hørby

1528/37-1600

 Benderup

Oldemor – MFM

Inger Jepsdatter

(Benderup)

+1558/59

 

 

Morfar – MF

Bertel Hørby

Til Vesterriis

Nævnt 1562

Oldefar – MFF

Anders Bertelsen eller

Jes Bertelsen

I Skovbo

Nævnt 1499

Navn

Bertel Hansen Hørby

Barn

1578-1579

 

 

Oldemor – FMM

 

 

Farmor – FM

 

Oldefar – FMF

  Lauridsen

Far – F

Hans Lauridsen Skriver

I Testrup

+1594

 

Oldemor – FFM

 

 

Farfar – FF

 

Oldefar – FFF

 

 

 

 

Gravsten over Bertel Hansen Hørby

 

 

Det lille barn var søn af Hans Lauridsen og Ingerd Hørby.

Hans Lauridsen var 1561-68 slotsskriver på Hald Slot, som

han forlod efter stridigheder med lensmanden Otte Krumpen.

Derefter var han stiftsskriver i Viborg.

 

 

Tekst på stenen

 

HER VNDER LIGER BEGRFVIT BERTEL

HANSSEN HØRBY SOM VAR HANS SKRIVERS

OC HØSTRW INGIERDS SØN I TESTERVP OC

DØDE HAN DER HAN VAR 29 WGER GAM-

ELL AAR 1579 GVD GYFVE HANOM EN

GLEDELIG VPSTANDELSSE

 

 

Litteratur: Anton Blaabjerg:

Omkring gravstenen i Testrup Kirke.

I Årskrift 1987. Udgivet af Lokalhistorisk

Arkiv, Aalestrup. S. 59-75.