Tersløse, Sjælland. (Gravsten 1566-1604). Slægtstavle for Jesper Krafse

 

Gift 2. gang 1548

Kirsten Eriksdatter

Bølle

1530-1604

 

 

 Glob

Tipoldemor

Else Jensdatter

Glob

+1455

 

 

 Bille

Oldemor

Inger Eriksdatter

Bille

Levede 1495

Tipoldefar

Erik Bille

Til Solbjerg

+1456

 

 Present

Mormor

Anne Nielsdatter

(Present)

Levede 1534

 Bild

Tipoldemor

Karine Nielsdatter

(Bild)

+1470

 

 

 

Oldefar

Niels Jensen (Present)

Til Vollerup

Nævnt 1472

Tipoldefar

Jens Pedersen

Af Vollerup

Levede 1459

 Hak

Mor

Lene Eilersdatter

Hak

+1564

 

 Limbek

Tipoldemor

Birgitte Limbek

 

 

 Rønnow

Oldemor

Lene Eilersdatter

Rønnow

 

Tipoldefar

Eiler Rønnow

Nævnt 1434

 

 

Morfar

Eiler Hak

Til Egholm

+1501

 Munk

Tipoldemor

Gertrud Mogensdatter

Munk ”den ildonde”

 

 

 

Oldefar

Mogens Hak

Til Hikkebjerg

Levede 1486

Tipoldefar

Anders Hak

Til Mogenstrup

Levede 1460

Navn

Jesper Krafse

Til Basnæs

1522-1566

 

 

 Kabel

Tipoldemor

Abel  Henningsdatter

Kabel

 

 

 

 Kabel

Oldemor

Anne Nielsdatter

(Kabel)

+1486

Tipoldefar

Niels Lauridsdatter

Til Tostrup

+1446

 

 Lunge

Farmor

Karen Tygesdatter

Lunge

+1496

 Basse

Tipoldemor

Maren Tygesdatter

Basse

Til Basnæs

 

 

 

Oldefar

Tyge Lunge

Til Basnæs

+1460

Tipoldefar

Ove Jakobsen Lunge

Til Nielstrup

Skifte 1458

 Krafse

Far

Hans Krafse

Til Basnæs

1487-1530

 

 

Tipoldemor

?

 

 

 ?

Oldemor?

 

(Våben: Skråbjælke)

Tipoldefar

?

 

 

Farfar

Jesper Krafse

Levede 1504

 Hvide

Tipoldemor

Tove Andersdatter

(Hvide)

Enke 1449

 

 

 

Oldefar

Mogens Krafse

Tipoldefar

Niels Nielsen

Til Skovsbo

Nævnt 1404

 

 

 

 

Tersløse kirke, Sjælland. Gravsten 1566-1604. Slægtstavle for Kirsten Bølle

 

Gift 1548 med

Jesper Krafse

Til Basnæs

1522-1566

 

 

 Munk

Tipoldemor - MMMM

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

 

 

Gyldenstierne

Oldemor - MMM

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

Tipoldefar - MMMF

Henrik Knudsen

Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

 

  Rosenkrantz

Mormor - MM

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

 Krognos

Tipoldemor - MMFM

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

 

Oldefar - MMF

Erik Ottesen

Til Bjørnholm

1427-1503

Tipoldefar - MMFF

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

 Rud

Mor - M

Sophie Jørgensdatter Rud

+1555

 

  Tordsen

Tipoldemor - MFMM

Gyde Pedersdatter

(Jernskæg)

+1485

N.N. Tordsen

 

 

 Markmand

Oldemor - MFM

Elsebe Ottesdatter

Markmand

Tipoldefar - MFMF

Otte Jensen (Markmand)

+1446

 

 

Morfar - MF

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 Hase

Tipoldemor - MFFM

Ingeborg Ovesdatter

Hase (Bild)

Nævnt 1447

 

 

 

Oldefar - MFF

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

Tipoldefar - MFFF

Jørgen Rud

Til Skjoldenæs

+1429

Navn

Kirsten Eriksdatter

Bølle

1530-1604

 

 

 Neb

Tipoldemor - FMMM

N.N. Neb

 

(Kan ikke verificeres)

 

 

 Snekken

Oldemor - FMM

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1486

Tipoldefar - FMMF

Herluf Nielsen Snekken

 

 Daa

Farmor - FM

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 Rantzau

Tipoldemor - FMFM

N.N. Rantzau

eller Rønnow

 

 

 

Oldefar - FMF

Claus Daa

Til Raunstrup

+1496

Tipoldefar - FMFF

Christiern Daa

Lensmand

Nævnt 1446

 Bølle

Far - F

Erik Madsen Bølle

Til Tersløse

1495-1562

 

     Gyrstinge

Tipoldemor - FFMM

Anne Jensdatter

(Gyrstinge)

 

 

 Blaa

Oldemor - FFM

Anne Sigvardsdatter

(Blaa)

Tipoldefar - FFMF

Sigvard Lauridssen

Til Orebygård

Nævnt 1422

 

 

Farfar - FF

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 Rantzau

Tipoldemor - FFFM

Susanne Eilersdatter

Rantzau

 

 

 

 

Oldefar - FFF

Erik Madsen (Bølle)

Til Krønge

Levede 1492

Tipoldefar - FFFF

Mads Andersen

Af Grønderup

Nævnt 1463

 

 

Tersløse kirke, Sjælland. Gravsten. Slægtstavle for Kirsten Bølle

 

  Fiend

Tiptipoldemor – FMMMM

N.N. Fiend

 

 Thott

Tiptipoldemor – MMMMM

Kirsten Pedersdatter

(Thott)

Tipoldemor – FMMM

N.N. Neb

 

(Kan ikke verificeres)

Tiptipoldefar – FMMMF

?

Tipoldemor – MMMM

Anne Mogensdatter

Munk ”d. hovmodige”

+1462

Tiptipoldefar – MMMMF

Mogens Munk

Til Boller

+1410

  ?

Tiptipoldemor – FMMFM

?

 

 Vendelbo

Tiptipoldemor – MMMFM

Anne Christensdatter

Vendelbo

Tipoldefar – FMMF

Herluf Nielsen Snekken

Tiptipoldefar – FMMFF

Niels Hansen

Tipoldefar – MMMF

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

Tiptipoldefar – MMMFF

Knud Nielsen (Gyldenstierne)

+1401

 Fasti

Tiptipoldemor – FMFMM

?

 

 Saltensee

Tiptipoldemor – MMFMM

Karen Eriksdatter

(Saltensee)

Tipoldemor – FMFM

N.N. Rantzau

eller Rønnow

Tiptipoldefar – FMFMF

?

Tipoldemor – MMFM

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

Tiptipoldefar – MMFMF

Holger Krognos

Til Hejreholm m.m.

+1382

 Breide

Tiptipoldemor – FMFFM

N.N. Breide

 

 Skinkel

Tiptipoldemor – MMFFM

Anne Ottesdatter

Skinkel

Tipoldefar – FMFF

Christiern Daa

Lensmand

Nævnt 1446

Tiptipoldefar – FMFFF

Claus Daa

Nævnt 1424

Tipoldefar – MMFF

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

Tiptipoldefar – MMFFF

Niels Jensen

Til Hevringholm m.m.

Nævnt 1424

  Kikebusch

Tiptipoldemor – FFMMM

Karen Henriksdatter

(Kikebusch)

 Fos

Tiptipoldemor – MFMMM

N.N. Skave

Eller

N.N. Fos

Tipoldemor – FFMM

Anne Jensdatter

(Gyrstinge)

Tiptipoldefar – FFMMF

Jens Gyrstinge

Til Aas

+1419

Tipoldemor – MFMM

Gyde Pedersdatter

(Jernskæg)

+1485

N.N. Tordsen

Tiptipoldefar – MFMMF

Peder Nielsen

Til Skjoldenæs

Nævnt 1379

 Sjællandsfar

Tiptipoldemor – FFMFM

Bodil Eriksdatter

(Sjællandsfar)

 Dyre

Tiptipoldemor – MFMFM

Elsebe Dyre

 

Tipoldefar – FFMF

Sigvard Lauridssen

Til Orebygård

Nævnt 1422

Tiptipoldefar – FFMFF

Laurids Jensen

Til Thorebygård

+1408

Tipoldefar – MFMF

Otte Jensen (Markmand)

Levede 1482

Tiptipoldefar – MFMFF

Johannes Jensen

Af Bellinge

Nævnt 1403

 Rosenkrantz

Tiptipoldemor – FFFMM

?

 

 ?

Tiptipoldemor – MFFMM

Elne Palnesdatter

Tipoldemor – FFFM

Susanne Eilersdatter

Rantzau

 

Tiptipoldefar – FFFMF

Eiler Rantzau

Tipoldemor – MFFM

Ingeborg Ovesdatter

Hase (Bild)

Nævnt 1447

Tiptipoldefar – MFFMF

Ove Hase

Til Gåsetofte

 Galskyt

Tiptipoldemor – FFFFM

?

 

 Jernskæg

Tiptipoldemor – MFFFM

Anne Pedersdatter

(Jernskæg)

Nævnt 1432

Tipoldefar – FFFF

Mads Andersen

Af Grønderup

Nævnt 1463

Tiptipoldefar – FFFFF

Erik Andersen

Nævnt 1426

Tipoldefar – MFFF

Jørgen Rud

Til Skjoldenæs

+1429

Tiptipoldefar – MFFFF

Mikkel Rud

Til Skjoldenæs

+1402

 

 

 

 

Gravsten af Roskilde Successor over Kirsten Bølle

 

      

 

Kirsten Bølle var gift med Jesper Krafse til Basnæs.

Han var lensmand på Riberhus.

Under Syvårskrigen blev han såret og fanget ved Svarteå.

Han druknede 1566 med flåden ved Gulland.

De fik ingen børn.

 

 

 

 

 

 

 

Tegninger af Løffler og Abildgaard

 

 

 

 

 

Heraldik for Kirsten Bølle

 

 

 

 Blaa Daa Bølle Rud  Rosenkrantz  Markmand

 

 

 

 

Snekken

 

 

Rantzau

 

 

Rantzau 

 

Neb

 

 

Gyrstinge? 

 

Galskyt?

 

 

Breide

 

 

Grubendal

 

 

Fugl 

 

 

Rosenkrantz

 

 

Gyldenstierne

 

 

Hase

 

 

Krognos 

 

Tordsen

 

 

Munk 

 

Gøye

 

 

Skinkel

 

 

Jernskæg

 

 

Rosenkrantz 

 

 

Munk

 

 

Fasti  Gyrstinge  Fiend Thott  Fos  Saltensee

 

 

 

Venstre side. 16 våben for Kirsten Bølles fædrene våben.

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen indtil

 tipoldemødrene (8 våben), bortset fra Gyrstinge, som

her består af et våben med 3 mur-sparre.

 

For de 8 våben for tiptipoldemødrende er der kun enighed om Breide.

Adelsårbogens Sjællandsfar og Kikebusch ses ikke.

Derudover udfylder stenen de mange ukendte forfædre.

Der er 2 for mig unavngivne våben på denne side.

 

Højre side. 16 våben for de mødrende våben, hvor de 8 første

er i overensstemmelse med Adelsårbogen.

For de 8 tiptipoldemødre er der enighed om Jernskæg,

Fos, Skinkel, Thott og måske Saltensee (andet våben).

Dyre og Vendelbo ses ikke.

             

 

 

 

 

De 2 unavngivne våben

 

  Fiend