Tersløse kirke, Sjælland. Gravsten 1555-1562. Slægtstavler for Erik Bølle og Sophie Rud

 

Gift 2. gang 1561 med

Margrethe Andersdatter

Urup

 

 Munk

Oldemor

Anne Mogensdatter

Munk ”Den hovmodige”

+1462

 

 Gyldenstierne

Mormor

Sophie Henriksdatter

Gyldenstierne

+1477

Oldefar

Henrik Knudsen Gyldenstierne

Til Restrup

+1456

  Rosenkrantz

Mor

Kirstine Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1509

  Krognos

Oldemor

Else Holgersdatter

Krognos

1380-1470

 

 

Morfar

Erik Ottesen (Rosenkrantz)

Til Bjørnholm

1427-1503

Oldefar

Otte Nielsen

Til Bjørnholm

1395-1477

Kvinde

Sophie Jørgensdatter

 Rud

+1555

 

  Tordsen

Oldemor - FMM

Gyde Pedersdatter

(Jernskæg)

+1485

(N. N. Tordsen)

 

 Markmand

Farmor

Elsebe Ottesdatter

Markmand

Oldefar

Otte Jensen (Markmand)

+1446

 Rud

Far

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

  Hase

Oldemor

Ingeborg Ovesdatter

Hase (Bild)

Nævnt 1447

 

 

Farfar

Mikkel Rud

Til Vedby

+1464

Oldefar

Jørgen Rud

Til Skjoldenæs

+1429

Gift 1. gang 1528 med

 

 Neb

Oldemor

?

 

(Kan ikke verificeres)

 

 Snekken

Mormor

Dorte Herlufsdatter

(Snekken)

+1486

Oldefar

Herluf Nielsen Snekken

 Daa

Mor

Birgitte Clausdatter

Daa

+1522

 Rantzau

Oldemor

N.N. Rantzau

eller Rønnow

 

 

Morfar

Claus Daa

Til Raunstrup

+1496

Oldefar

Christiern Daa

Lensmand

Nævnt 1446

Mand

Erik Madsen Bølle

Til Tersløse

1495-1562

 

 Gyrstinge

Oldemor

Anne Jensdatter

(Gyrstinge)

 

 Blaa

Farmor

Anne Sigvardsdatter

(Blaa)

Oldefar

Sigvard Lauridssen

Til Orebygård

Nævnt 1422

 Bølle

Far

Mads Eriksen Bølle

Til Tersløse

+1539

 Rantzau

Oldemor

Susanne Eilersdatter

Rantzau

 

Datter:

Kirsten Eriksdatter

Bølle

1530-1604

 

Farfar

Erik Madsen (Bølle)

Til Krønge

Levede 1492

Oldefar

Mads Andersen

Af Grønderup

Nævnt 1463

 

 

 

Gravsten i Tersløse kirke af Hans Maler

 

Erik Bølle og Sophie Rud

 

   

 

Erik Madsen Bølle til Tersløse og Orebygård fik 1495 livsbrev på

Tureby. Han var 1523 på Christians 2 ´s side og deltog i forhandlinger

om Københavns overgivelse. Han sluttede sig til Frederik 1 og

forseglede 1524 Forbundet mod Lutheranismen.

I 1528 blev han udskrevet til at følge kongen udenlands og blev

kaldt ”Erik Vågen”. 1536 blev han fanget i Tyskland og måtte sværge

troskabsforpligtelse til Christian 3. 1540 var han rigsråd.

Han døde 1562 som slægtens sidste mand.

Han var gift 2 gang. Med Sophie Rud fik han 2 døtre.

 

 

 

 

Erik Bølle og Sophie Rud. Nærbillede

 

 

 

 

Tegning af Søren Abildgaard. Heraldik

 

 

Venstre side. Våben for Erik Bølle: Bølle, Daa, Blaa, Snekken,

Rantzau, Rantzau, Neb, Gyrstinge?

 

Der er overensstemmelse med Adelsårbogen.

Gyrstinge-våbenet har dog en anden udformning

end den sædvanlige, så måske er det en ukendt slægt.

 

Højre side. Våben for Sophie Rud: Rud, Rosenkrantz, Markmand,

Gyldenstierne, Hase, Krognos, Tordsen, Munk.

 

Her er der overensstemmelse med Adelsårbogen,

bortset fra at stenen mener, at Otte Jensen Markmand

var gift med en Tordsen (FMM) og ikke en Jernskæg.

 

 

  

Gyrstinge?

 

 

 

 

 

 

Kisteplade for Sophie Rud

 

 

De fædrende og mødrende våben: Rud og Rosenkrantz.