Tensta kirke, Uppland, Sverige. Kalkmaleri 1437. Slægtstavle for Bengt Oxenstierna

 

Gift 1. gang med

Kristina Kristersdottor

Vasa

+1416

Gift 2. gang med

Mereta Lydekadottor

Stralendorp

+1437

 Vinget Pil

Oldemor – MMM

Helga Bengtsdottor

Vinget Pil

+1393

 

 Aspenäs

Mormor – MM

Catharina Magnusdottor

Aspenäs

Oldefar – MMF

Magnus Knutsson

Til Tensta

+1366

  Frössvik

Mor – M

Märta Finvidsdottor

Af Frössviksätten

+efter 1395

 Läma

Oldemor – MFM

Kristina Nilsdottor

Af Lämaätten

Nævnt 1365

 

 

Morfar – MF

Finvid Finvidsson

Rigskansler

+1383

Oldefar – MFF

Finvid Nilsson

Ridder

Nævnt 1327

Navn

Bengt Jönsson Oxenstierna

Rigsforstander

+1450

 

Baat_tif Bååt

Oldemor – FMM

Margareta Sunesdotter

Bååt

+1363

 

Sparre

Farmor – FM

Ingeborg Ulfsdottor

Sparra af Tofta

+1362

Oldefar – FMF

Ulf Abjörnsson

Rigsråd

+1348

 Oxenstierna

Far – F

Jöns Bengtsson (Oxenstierna)

Ridder

+1399

 Lejonansikte

Oldemor – FFM

N.N. Bengtsdottor

Lejonansikte

 

 

Farfar – FF

Bengt Nilsson

Rigsråd

1337-1373

Oldefar – FFF

Nils Torstensson

Nævnt 1335

 

 

 

 

Kalkmaleri 1437 af Bengt Jönsson Oxenstierna

 

Bengt Jönsson Oxenstierne var ridder, rigsråd og 1448 rigsforstander.
Hans hovedgård var Salsta i Norunda herred.
Han gav store donationer til Tensta kirke, hvor han er afbilled.
Med sine 2 hustruer fik han 4 sønner,
bl.a. ærkebiskop Jöns Bengtsson.