Tapdrup kirke, Viborg Amt. Alter 1613/1703. Slægtstavler for Herman Kaas og Birte Kaas

 

 

 

 Spend

Oldemor – MMM

Margrethe Spend

 

 Dyre

Mormor – MM

Anne Poulsdatter

 (Dyre)

Oldefar – MMF

Poul Mattissen

 Dyre

Mor – M

Maren Iversdatter

Dyre

 Strahlendorff

Oldemor – MFM

Birgitte Eggertsdatter

Strahlendorff

 

 

Morfar – MF

Iver Clausen (Dyre)

Til Sø

Nævnt 1518

Oldefar – MFF

Claus Jensen

I Solskov

Nævnt 1459

 

Kvinde

Birte Nielsdatter

Kaas

 Levede 1613

 

 

?

Oldemor – FMM

?

 

 Sommer

Farmor – FM

Anne Sommer

Oldefar – FMF

?

  Kaas

Far – F

Niels Kaas

Til Ølby

Levede 1582

 Skram

Oldemor – FFM

Ellen Pedersdatter

(Skram)

 

 

Farfar – FF

Niels Kaas

Til Ørndrup

+1515

Oldefar – FFF

Niels Kaas

Til Kaas m.m.

Levede 1471

Gift med

 

 Rantzau

Oldemor – MMM

Sophie Johansdatter

Rantzau

 

  Flemming

Mormor – MM

Tale Andersdatter

Flemming

Enke 1547

Oldefar – MMF

Anders Flemming

Til Gjelskov m.m.

Levede 1481

 Emmiksen

Mor – M

Anne Emmekesdatter

(Emmiksen)

+1561

 Sehested

Oldemor – MFM

Karen Sehested

 

 

Morfar – MF

Emmeke Hartvigsen

Til Refsø m.m.

Nævnt 1523

Oldefar – MFF

Hartvig Emmiksen

Til Refsø

Mand

Herman Kaas

Til Skovsgård

Skifte 1614

 

 Due

Oldemor – FMM

Else Mogensdatter

(Due-Glob)

 

  Kaas

Farmor – FM

Gertrud Nielsdatter

Kaas

Oldefar – FMF

Niels Kaas

Til Kaas m.m.

Levede 1471

 Kaas

Far – F

Erik Kaas

Til Gjelskov

+1556

 Glob

Oldemor – FFM

Kirsten Mogensdatter

Glob (Due)

 

 

 

Farfar – FF

Mogensen Thomesen (Kaas)

Til Damsgård

+1521

Oldefar – FFF

Thomes Jensen

Til Gravlev

+1511

 

 

 

 

 

 Tapdrup kirke, Viborg Amt. Slægtstavler for Hans Lange og Charlotte Amalie Gyldensparre

 

 

 

Mormor

 

 

Wetten

Mor

Gesa von Wetten

+1651

 

Morfar

Kvinde

Anne Heinsdatter

Meier

1625-1689 

 

Farmor

 Meier?

Far

Hein Meier

Handelsmand

Farfar

 

 

Eisenberg

Mormor

Anna Eisenberg

 

 

Vinstrup

Mor

Thale Vinstrup

1604-1653

Morfar

Peder Jensen Vinstrup

Biskop

 

Mand

Peder Hansen Resen

Professor

1625-1688

Våbenbrev 1680

 

Lauridsen

Farmor

Barbara Andersdatter

Lauridsen

1568-1601

 Resen

Far

Hans Hansen Resen

Biskop i København

1596-1653

Farfar

Hans Poulsen Resen

Biskop

1561-1638

 

 

Klingenberg

 

Mormor

Elisabeth Klingenberg

 Iserberg

Mor

Anna Margrethe

Iserberg

1650-1698

Våbenbrev 1674

Morfar

Herman Iserberg

Købmand

Kvinde

Charlotte Amalie

Gyldensparre

Levede 1757

 

Motzfeldt

Farmor

Maria Pedersdatter

Motzfeldt

1614-1693

 Gyldensparre

Far

Albrecht Schumacher Gyldensparre

Etatsråd

1642-1696

Adlet 1674

Farfar

Joachim Schumacher

Forretningsfører

1604-1650

 

Gift med

 

 

Winstrup

Mormor

Thale Vinstrup

1604-1653

 Resen

Mor

Anne Hansdatter

Resen

1632-1691 

Morfar

Hans Hansen Resen

Biskop i København

1596-1653

Mand

Hans Lange

Til Asmindkloster

Landsdommer

1664-1711

 Rosenvinge

Farmor

Karen Willumsdatter

Rosenvinge

1599-1636

  Lange

Far

Villum Lange

Landsdommer. Godsejer

1624-1682 

Farfar

Peder Rasmussen Lange

Præst i Helsingør

1589-1646

 

 

 

  

 

Tapdrup kirke, Viborg Amt. Alter 1613/1702

 

 

Hans Lange til Asmindrup var landsdommer i Viborg.

Med Charlotte Amalie Gyldensparre fik han 1 datter.

 

 

 

 

Kistevåben for Hans Lange

 

 

 

Heraldik for Hans Lange og Peder Hansen Resen

 

 

Peder Hansen Resen blev 1643 student og studerede videre i

Tyskland, Frankrig og Italien.

1657 blev han professor i København, 1664 borgmester,

1677 justitsråd. 1680 fik han våbenbrev.

Han var historisk og antikvarisk forfatter (Atlas Danicus).

Han og Anne Meier fik ingen børn.

 

 

 

Heraldik for Anne Meier og Charlotte Amalie Gyldensparre

 

 

Meier?                                       Gyldensparre

 

 

 

 

 Heraldik for Herman Kaas og Birte Kaas

 

 

Herman Kaas til Skovsgård nævnes ved hyldingen i 1580 og 1608.

Med Birte Kaas fik han 16 børn, hvoraf 7 døde som små.

 

 

4 våben: Emmiksen, Kaas (mur), Kaas (sparre), Dyre.