Svindinge kirke, Fyn. Alter. Slægtstavler for Henning Walkendorff og Anne Brockenhuus  

 

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor – MMM

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 

 Krabbe

Mormor – MM

Elsebe Tygesdatter

Krabbe

1514-1578

Oldefar – MMF

Tyge Krabbe

Til Bustrup

1474-1541

 Skram

Mor – M

Karen Pedersdatter

Skram

1544-1625

 Reventlow

Oldemor – MFM

Anne Knudsdatter

Reventlow

+1519

 

 

Morfar – MF

Peder Skram

Til Urup

1491-1581

Oldefar – MFF

Christiern Skram

Til Urup

+1519

Kvinde

Anne Lauridsdatter

Brockenhuus

1575-1658

 

 Bille

Oldemor – FMM

Hilleborg Pedersdatter

Bille

+1535

 

 Tinhuus

Farmor – FM

Anne Lauridsdatter

Tinhuus

+1565

Oldefar – FMF

Laurids Skinkel Tinhuus

Til Egeskov

+1533

 Brockenhuus

Far – F

Laurids Brockenhuus

Til Bramstrup m.m.

1552-1604

 Lykke

Oldemor – FFM

Karen Hansdatter

Lykke

+1562

 

 

Farfar – FF

Frands Brockenhuus

Til Bramstrup

1518-1569

Oldefar – FFF

Mikkel Brockenhuus

Til Bramstrup

+1555

Gift 1592 med

 

 Gøye

Oldemor – MMM

Anne Andersdatter

Gøye

 

 Godov

Mormor – MM

Eline Henningsdatter

Godov

Levede 1551

Oldefar – MMF

Henning Olufsen (Godov)

Til Skørringe m.m.

Levede 1503

 Gøye

Mor – M

Mette Henriksdatter

Gøye

1530-

 Rosenkrantz

Oldemor – MFM

Mette Eriksdatter

Rosenkrantz

 

 

Morfar – MF

Henrik Gøye

Til Gisselfelt

+1533

Oldefar – MFF

Eskild Gøye

Til Krenkerup m.m.

+1506

Mand

Henning Walkendorff

Til Glorup m.m.

1560-1626

 

 Kruckow

Oldemor – FMM

Margrethe Johansdatter

Kruckow

 

 Friis

Farmor – FM

Sidsel Jørgensdatter

Friis

+1562

Oldefar – FMF

Jørgen Friis

Til Østrup

Nævnt  1504

 Walkendorff

Far – F

Jørgen Walkendorff

 Passow

Oldemor – FFM

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

 

 

Farfar – FF

Henning Walkendorgg

Til Glorup

+1535

Oldefar – FFF

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1483

 

 

 

 

Svindinge kirke, Fyn. Alter 1620.

 

      

 

Henning Walkendorff til Glorup og Søbygård var 1583 hofsinde.

Han studerede i Italien.

Han var forlenet med Verne Kloster, Ingedals og Tune skibsreder.

St. Hans og Munkelivs klostre.

Med Anne Brockenhuus fik han 1 søn.

 

 

 

 Heraldik for Henning Walkendorff og Anne Brockenhuus 

 

   

 

Våben for Henning Walkendorff: Walkendorff, Gøye, Friis, Godov.

Våben for Anne Brockenhuus: Brockenhuus, Skram, Tinhuus, Krabbe.

 

 

 

 

Prædikestol med våben for Henning Walkendorff og Anne Brockenhuus 

 

 

 

 

Walkendorff, Brockenhuus

Gøye, Skram

 

 

 

Degnestol 1582

 

 

Friis- våben