Svindinge kirke, Fyn. Gravsten. Slægtstavle for Christoffer, Axel og Jacob Walkendorff

 

Ugift

 

 

 Rud

Tipoldemor

?

 

 

 Barsebek

Oldemor

Anne Ludvigsdatter

Barsebek

Tipoldefar

Ludvig Barsebek

Nævnt 1413

 

 Kruckow

Mormor

Margrethe Johansdatter

Kruckow

 Hvide

Tipoldemor

?

 

 

 

Oldefar

Johan Kruckow

Norges rigsråd

Nævnt 1447

Tipoldefar

?

 Friis

Mor

Sidsel Jørgensdatter

Friis

+1562

 

 Bille

Tipoldemor

N.N. Bille

 

 

 Tinhuus

Oldemor

N.N. Tinhuus

Tipoldefar

?

 

 

Morfar

Jørgen Friis

Til Østrup

Nævnt 1504

 Venstermand

Tipoldemor

N.N. Venstermand

 

 

 

Oldefar

N.N. Friis

Tipoldefar

Jørgen Friis

Til Rolfsted

 

Navn

Christoffer Walkendorff

Til Glorup

1525-1601

 

 

 Bille

Tipoldemor

N.N. Bille

 

 

 Grubbe

Oldemor

Anne Nielsdatter

Grubbe

Tipoldefar

Niels Grubbe

Til Tersløse

Nævnt 1421

 

 Passow

Farmor

Anne Andersdatter

Passow

Levede 1528

 ?

Tipoldemor

N.N.

(Våben: 3 tårne

over skaktavl)

 

 

 

Oldefar

Anders Jensen

Nævnt 1474

 

Tipoldefar

Jens

 Walkendorff

Far

Henning Walkendorff

Til Glorup

+1535

 

 Krumpen

Tipoldemor

Øllegård Krumpen

 

 

 Gøye

Oldemor

Inger Axelsdatter

Gøye

Tipoldefar

Axel Mogensen Gøye

Til Krenkerup

+1411

Brødre:

Axel Walkendorff

+1565

Ugift

 

Farfar

Axel Walkendorff

Til Glorup

+1483

 Grubbe

Tipoldemor

Karen Bosdatter

Grubbe

Jacob Walkendorff

+1567

Ugift

 

 

Oldefar

Henning Walkendorff

Til Højbygård

+1475

Tipoldefar

Peder Walkendorff

Ridder

Levede 1405

 

 

 

Svindinge kirke. Gravsten af Hans Maler 

 

Jacob, Christoffer og Axel Walkendorff

 

        
 

Christoffer Walkendorff til Glorup var 1551 sekretær hos Christian 3.

1556 statholder i Lifland. Han var fra 1554-1601 forlenet med Bergens provsti,

 Bergenhus, Vardøhus, Island, Gulland, Viborg slot, Roskildegård, Skjoldenæs,

 Salling Herred, Vor Frue Kloster i Roskilde, Jungshoved, Vordingborg,

 Helsingborg og Odensegård. I 1574 var han rentemester,

1579 statholder i København med fortjeneste og 1596 rigshofmester.

 

Axel Walkendorff faldt 1565 på Falkenberg Hede

(Den nordiske syvårskrig 1563-70).

Jacob Walkendorff studerede i Frankfurt. Døde ugift 1567.

 

 

 

Jacob, Christoffer og Axel Walkendorff. Nærbillede

 

 

 

 

 

Jacob, Christoffer og Axel Walkendorff. Heraldik 

 

 

 

1) Walkendorff

 

3) Passow 

 

 

 

 

 

Ulfeld

 

 

7) Grubbe 

 

5) Gøye

 

 

15) Bille

 

 

Lunge 

 

11) ”Tårne”

 

 

2) Friis

 

4) Kruckow 

 

 

 

 

 

6) Tinhuus

 

 

8) Barsebek 

 

10) Venstermand

 

 

Hvide/

Gyldenstierne

 

14) Bille 

 

Rud

 

 

Tegning af Søren Abildgaard

 

 

 

 

 

 

Billede af Christoffer Walkendorff

 

 

Henning Walkendorff som elefantridder

 

 

 

Gravsten over Henning Walkendorff og Sidsel Friis

 

 

Henning Walkendorff til Glorup var 1523 rigsråd.

Han beseglede 1524 forbundet mod Lutheranismen.

Han deltog 1534 i hyldingen af Christian 3 i Hjallese.

Med Anne Oxe fik han 5 børn.

Med Sidsel Friis fik han 7 børn.

 

 

 

Henning Walkendorff og Sidsel Friis. Nærbillede

 

 

 

 

Tegninger af Søren Abildgaard. Heraldik

 

      

 

Venstre side. Våben for Henning Walkendorff: Walkendorff,

Passow, Ulfeld, Grubbe, Gøye, Bille, Lunge, ”Tårne”.

 

Der er mange uoverensstemmelser med Adelsårbogen,

som også er usikker om flere af tipoldemødrene.

Hverken denne sten eller sønnernes kender til

det 2. Grubbe (FFM) eller Krumpen-våben (FMM),

som er erstattet af Ulfeld og Lunge-våben..

Ulfeld-våbenet kan forklares ved, at Axel Walkendorff (F)

1. gang var gift med Margrethe Pallesdatter Ulfeld.

Angående Lunge-våbenet forklarer Adelsårbogen,

at der hos Gøyerne var tradition for, at Axel Mogensen Gøyes (FMF)

far Mogens Gøye (1381) var gift med en Lunge.

Der henvises til Mogens Gøyes sten i Voldum, Jylland.

 

Højre side. Våben for Sidsel Friis: Friis, Kruckow,

Tinhuus, Barsebek, Venstremand, Hvide, Bille, Rud.

 

Kruckow-våbenet har en usædvanlig udformning,

idet det kun har 1 hummerklo, men over hjælmen

er de 2 arme med en ring.

 

Adelsårbogens 2 tomme felter udfylder de 2 sten med

Hvide/Gyldenstierne og Rud.