Sulsted kirke, Ålborg Amt. Alter m.m. Slægtstavler for Stygge Høeg og Anne Ulfstand

 

 

 

 Høg

Oldemor – MMM

Margrethe Bosdatter

Høg

Levede 1523

 

 Rosenkrantz

Mormor – MM

Bege Eriksdatter

(Rosenkrantz)

+1562

Oldefar – MMF

Erik Timmesen

Til Engelsholm

+1523

 Lange

Mor – M

Anne Eriksdatter

Lange

+1559

 Saxstrup

Oldemor – MFM

Anne Knudsdatter

Saxstrup

 

 

Morfar – MF

Erik Nielsen Lange

+1519

Oldefar – MFF

Niels Mogensen

Til Knudsbøl

+1500 (Ditmarsken)

Kvinde

Anne Gregersdatter

Ulfstand

+1627

 

 Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Vibeke Eriksdatter

Rosenkrantz

+1506

 

 Podebusk

Farmor – FM

Anne Predbjørnsdatter

Podebusk

+1521

Oldefar – FMF

Predbjørn Podebusk

Til Vosborg m.m.

+1541

 Ulfstand

Far – F

Gregers Holgersen Ulfstand

Til Sønder Vosborg

+1583

 Bille

Oldemor – FFM

Else Torbernsdatter

Bille

 

 

Farfar – FF

Holger Gregersen Ulfstand

Til Skabersø

+1542

Oldefar – FFF

Gregers Jepsen

Til Torup m.m.

Levede 1510

Gift med

 

 Trolle

Oldemor – MMM

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 Ulfstand

Mormor – MM

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Oldefar – MMF

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Bille

Mor – M

Sidsel Clausdatter

Bille

1528-1580

 Rønnow

Oldemor – MFM

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1490

 

 

Morfar – MF

Claus Bille

Til Allinge m.m.

1490-1558

Oldefar – MFF

Steen Basse Bille

Til Allinge m.m.

1446-1520

Mand

Stygge Høeg

Til Vang m.m.

+1630

 

 Rosenkrantz

Oldemor – FMM

Anne Styggesdatter

(Rosenkrantz)

Enke 1506

 

 Krumpen

Farmor – FM

Johanne Jørgensdatter

Krumpen

+1553

Oldefar – FMF

Jørgen Krumpen

Nævnt 1497

 Høeg

Far – F

Just Høeg

Til Vang m.m.

+1557

 Banner

Oldemor – FFM

Elline Nielsdatter

(Banner)

 

 

Farfar – FF

Jacob Eskildsen

Til Leergrav m.m.

Levede 1528

Oldefar – FFF

Eskild Nielsen

Til Vittrup m.m.

+1494

 

 

 

 

Sulsted kirke, Ålborg Amt. Alter 1600.

 

 

Stygge Høeg til Vang, Kærgårdsholm, Kjølskegård,

Ørredgård og Steensgård.

Med Anne Ulfstand fik han 11 børn.

 

 

 

Heraldik for Stygge Høeg og Anne Ulfstand

 

        

 

 

 

 

Prædikestol 1600

 

 

 

 

Heraldik for Stygge Høeg og Anne Ulfstand

 

              

 

 

 

Ødelagt epitafium 1627

 

  

Tekst på epitafiet

Anno 1627 haffuer Erlig och Welbyrdig Mand Styge Høg Thill Vang Ladet

Dette Epitafium forferdige och opsette Offuer sin Salige Welbyrdige Foreldre

huis Naffne herunder paa Grafsteænen findes antegnet saa vel som Offuer

sin Salig afgangen Erlog og Welbyrdig Hustru Frue Anne Ulfstand som

Døden den 7. July samme Aar og bleff her udi Kircken begraffuet og neder

set den 21. July och døde Hand selff den ...Aar 16... og Bleff ij Lige Maade

her nædset udi Kircken den ... Gud giffne hannom och dennom alle Samptlig

en Glædelig och ærefuld opstandelse paa yderste Dommedag.

 

Der er desværre ingen våben på det reducerede epitafium.