Stubberup kirke, Fyn. Alter 1632. Slægtstavler for Axel Brahe og Kirsten Hardenberg

 

 

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Anne Nielsdatter

Rosenkrantz

+1550

 

 Krabbe

Mormor

Anne Tygesdatter

Krabbe

1509-1543

Oldefar

Tyge Krabbe

Til Bustrup m.m.

1474-1541

 Rønnow

Mor

Anne Eilersdatter

Rønnow

1541-1609

 Hardenberg

Oldemor

Mette Joachimsdatter

Hardenberg

Levede 1549

 

 

Morfar

Eiler Rønnow

Til Hvidkilde m.m.

+1565

Oldefar

Markvard Rønnow

Til Hvidkilde

+1506

Kvinde

Kirsten Eriksdatter

Hardenberg

+1639

 

 Skram

Oldemor

Kirsten Nielsdatter

Skram

 

 Rosenkrantz

Farmor

Karen Eriksdatter

Rosenkrantz

+1549

Oldefar

Erik Styggesen (Rosenkrantz)

Til Mattrup

 Hardenberg

Far

Erik Hardenberg

Til Vedtofte m.m.

1529-1604

 Rønnow

Oldemor

Anne Corfitzdatter

Rønnow

Nævnt 1530

 

 

Farfar

Eiler Hardenberg

Til Vedtofte

1505-1565

Oldefar

Erik Hardenberg

Til Kjeldkjær m.m.

+1500

Gift 2. gang 1589 med

 

 Trolle

Oldemor

Margrethe Arvidsdatter

Trolle

1475-1522

 

 Ulfstand

Mormor

Lisbeth Jensdatter

Ulfstand

+1540

Oldefar

Jens Holgersen Ulfstand

Til Glimminge

+1523

 Bille

Mor

Beate Clausdatter

Bille

1526-1605

 Rønnow

Oldemor

Margrethe Clausdatter

Rønnow

+1521

 

 

Morfar

Claus Bille

Til Allinge m.m.

1490-1558

Oldefar

Steen Basse Bille

Til Allinge

1446-1520

Mand

Axel Brahe

Til Elvedgård 

1550-1616

 

 Rosenkrantz

Oldemor

Kirstine Eriksdatter

Rosenkrantz

+1509

 

 Rud

Farmor

Sofie Jørgensdatter

Rud

+1555

Oldefar

Jørgen Rud

Til Vedby

+1505

 Brahe

Far

Otte Brahe

Til Knudstrup

1517-1571

 Lunge

Oldemor

Maren Tygesdatter

Lunge

 

Gift 1. gang 1575 med

Mette Falksdatter

Gøye

+1584

 

Farfar

Tyge Brahe

Til Tostrup

+1532

Oldefar

Axel Brahe

Til Krogholm

+1487


 

 

Stubberup kirke, Fyn. Alter 1632.

 

 

Axel Brahe til Elvedgård, Orebygård og Eskebjerg tjente

grever i Braunschweig, Schwartzburg og Brantenburg.

1574 var han hofsinde.

Han var 1579-96 forlenet med Rugård, Gudum Kloster , Odensegård.

1595-1602 med Helsingborg. 1606 var han statholder i Fyn.

1611-12 var han krigskommisær og statholder i Skåne, Halland og

Blekinge. 1614 var han regeringsråd.

Med Mette Gøye fik han 6 børn og

med Kirsten Hardenberg 4 børn.

 

 

Gravsten over Axel Brahe og 2 hustruer ses i Veflinge kirke.

 

 

 

Våben for Axel Brahe og Kirsten Hardenberg?

 

 

 

 

Våbenet gemmer sig øverst til venstre over

Nadverscenen.