Kungsholm kyrka, Stockholm. Begravelsesbanner. Slægtstavle for Robert Lichton

 

Gift 1662 med

Beata Mårtensdotter

Rosenstierna

+1684

 

 

 Bielke

Tipoldemor – MMMM

Karin Eriksdotter

Bielke

 

 

 

 Teit

Oldemor – MMM

Ingeborg Larsdotter

Teit/Teet

Tipoldefar – MMMF

Lars Teit/Teet

 

 

 Jägerhorn

Mormor – MM

Katharina Lydikesdotter

Jägerhorn

+1636

 

 

Tipoldemor – MMFM

Karin Bengtsdotter

 

 

 

 

Oldefar – MMF

Lydik Nilsson Jägerhorn

Af Härtonäs

Herredshøvding

+1548

Tipoldefar – MMFF

Nils Jägerhorn

 

guthrie-scotland[1] Guthrie

Mor – M

Catharina

Guthrie

1605-1653

 

 

Tipoldemor – MFMM

 

 

 

 Reid

Oldemor – MFM

Isabella Reid

Tipoldefar – MFMF

 

 

 

Morfar – MF

Robert Robertsson Guthrie. Major

+1633

 

Tipoldemor – MFFM

 

 

 

 

Oldefar – MFF

Robert Guthrie

 

Tipoldefar – MFFF

 

Navn

Robert Lichton

Greve af Ullishavin

1631-1692

 

 

 

Tipoldemor – FMMM

 

 

 

 Silvia

Oldemor – FMM

Catharina Silvia

Friherreinde til

Boningtoune

Tipoldefar – FMMF

 

 

 Lighton

Farmor – FM

Johanna

Lighton

 

 

Tipoldemor – FMFM

 

 

 

 

Oldefar – FMF

Robert Lighton

6. baron til Ullishavin

 

Tipoldefar – FMFF

John Lighton

 

 Lichton

Far – F

Johan Lichton

Baron til Ullishavin

+1636 (Wittstreck)

 

 Wishart

Tipoldemor – FFMM

Isabella Wishart

Friherreinde af

Pittarow

 

 

 Petrie

Oldemor – FFM

Johanna

Petrie

Tipoldefar – FFMF

Robert Petrie

Af Montisrosa

 

 

 

Farfar – FF

Robert Lichton

Baron til Ullishavin

Levede 1613

 Livingstone

Tipoldemor – FFFM

Elisabeth

Livingstone

 

 

 

 

Oldefar – FFF

Johan Lichton

Baron til Ullishavin

Tipoldefar – FFFF

Johan Lichton

Baron til Ullishavin

Levede 1552

 

 

 

Kungsholm kyrka, Stockholm.

 

 Begravelsesbanner for Robert Lichton

 

 

 

Robert Lichton, greve och friherre till Ullishavin, herre till Äyräpää,

Tervik, Perheniemi alla i Finland, samt Rörstrand vid Stockholm..

Gemen musketerare vid svenska armén i Tyskland 1646.

Överstelöjtnant. Natural. Svensk adelsman 1652.

 Överstelöjtnant vid Volmar Wrangels regemente till häst av Upplands,

Södermanlands och Smålands ryttare 1665. Överstes karaktär 1675.

Uppflyttad s. å. 30/9 bland friherrar, eftersom han bevisade,

att hans förfäder varit skotska baroner.

Överste för nya adelsfanan 1676 och för gamla adelsfanan 1677.

 Generalmajor av kavalleriet 1679-01-14.

Guvernör över Reval och Estland 1681-05-31.

Generallöjtnant samt guvernör över Kronobergs och Jönköpings län 1685.

 President i Åbo hovrätt 1687. Greve 1687.

Han og Beata Rosenstierna fik ingen børn.

 

 

 

Mødrene anevåben 

 

 

Af de 8 mødrene våben er kun Gothrie

i overensstemmelse med den opstillede anetavle.

 Måske også Reid med ørne-våbenet.

Ikke engang de 3 svenske våben er på anetræet